Napló, 2001. június (Veszprém, 57. évfolyam, 127-151. szám)

2001-06-08 / 132. szám

2001. június 8., PÉNTEK Zsarolással szerzett pénzt Balatonfüred (M.)­­ Fenye­getéssel próbált könnyen hozzájutni ötvenezer forint­hoz egy helybeli férfi, akit két és fél évre ítélt a bíróság. A füredi Huray-piacon az egyik árustól 1995 nyarán isme­retlen tettesek jelentős mennyi­ségű farmert loptak el. Ezt köve­tően jelentkezett az egyik árus­nál a helybeli Koltai Attila, aki egy másik kereskedőnek kínált eladásra farmereket. K. Nor­­bertben és a megkárosított isme­rősében felmerült a gyanú, hogy a korábban eltulajdonított far­merekről van szó, ezért bejelen­tést tettek a rendőrségen. Az év október 4-én a város­ban Koltai felelősségre vonta K. Norbertet, hogy miért mártotta bele az ügybe. Felszólította, hogy a „nyári dolog” miatt - kárpótlásul - még aznap délután adjon át neki ötvenezer forintot, különben szétveri a fejét... Ez­után a 28 éves férfi fölényesen megveregette K. arcát, és közöl­te: „Jó, ha tudod, nekem olyan embereim vannak, akik éhpén­zért dolgoznak, és ha én megete­tem őket, akkor bármit megtesz­nek nekem.” Búcsúzóul felszó­lította, hogy fél ötre legyen a vá­sárcsarnoki parkolóban, mert ha nem, őt és az édesanyját is agyonveri. K. Norbert komolyan meg­ijedt, mert úgy ismerte Koltait, akitől tartanak a városban, ezért ismét a rendőrséghez fordult. Ugyanakkor a megbeszélt he­lyen átadta a kért pénzt a zsaro­lónak, akit a rendőrök a lakásán vettek őrizetbe. Az eljárás során arra is fény derült, hogy a férfi egy gépkocsi forgalmi engedélyét és a kör­nyezetvédelmi igazolólapot meghamisította, megváltoztatta bennük a dátumokat. A megyei bíróság jogerős íté­letében Koltai Attilát bűnösnek találta súlyos fenyegetéssel el­követett zsarolás bűntettének kísérlete, valamint felbujtóként elkövetett kétrendbeli közok­irat-hamisítás miatt. Ezért két és fél évi börtönbüntetésre ítélték. Júliustól ünnepi játékok Tihany (sbe) - A főszezon még távolabb van, de a félszige­ten élénkül az élet. Az utcákon német, francia, olasz szót halla­ni, az apátság előtt az ORF stáb­ja forgatott a minap. Bors István polgármestert arról kérdeztük, mivel készülnek idén a vendé­gek fogadására. A partfal védművének átépí­tésével már tavaly ősszel meg­kezdődött a strand rekonstruk­ciója. Fövenyes gyerekmeden­­cét, új játszóteret, röplabda- és strandfocipályát alakítottak ki, új strandépületet építettek. A Gazdasági Minisztériumtól szo­ciális bérlakásépítésre nyert 32,5 millió forintból legalább tíz fiatal családot szeretnének lete­lepíteni, az otthonokat az iskola tetőterében alakítják ki. A mun­kát augusztus végén kezdik el. A műemlék értékű művelő­dési ház élet- és balesetveszé­lyes tetőszerkezetét ugyancsak pályázati támogatással kívánják lecserélni, egyúttal új kiállító­termet kialakítani a tetőtérben. A hajóállomás rekonstrukciójá­nak megvalósítása érdekében tervpályázatot írtak ki a kikötő­től a Limnológiai Kutató Intéze­tig terjedő partszakaszra. Remé­lik, a két-három éves beruházás­ban a Mahart is partnerük lesz. Az Alsó-Kopaszhegy vízháló­zat- és gázvezeték-építésének befejezése után az utcákra asz­faltburkolat kerül. A tervek szerint a szokásos­nál hamarabb, július elején megkezdődnek a nyári ünnepi játékok. Együttműködésre van kilátásuk a Petőfi Színházzal, majd Gregor Józsefet hallhatja­ a közönség Rossini Sevillai bor­bély című operájában. Talán már idén is sikerül megszervez­niük, de jövőre biztosan a nem­zetközi gazdafesztivált, össze­kapcsolva a szüreti mulatsággal. Tavaly megkezdődött a strand rekonstrukciója Fotó: GéGé Veszprém: 9-én 9-13 óráig családi délelőtt a Csil­lag Úti Körzeti Óvodában. A Mestermű Galériában 9-én 11 órakor Gellér B. István Munkácsy-díjas képzőművész kiállításának megnyitójára kerül sor. Kursner Péter orgonaművész orgonahangverse­nye 7-én 20 órakor a Szent Mihály-bazilikában. A Csermák A. Zeneiskola Auer-termében kerül sor 11-én 17-kor Dóczi Péter gordonka-, Balatoni Pé­ter zongorahangversenyére. A belépés díjtalan. A Cholnoky Klubkönyvtárban 9-én 10 órától origa­­mifoglalkozás lesz. A Dunántúl a II. világháborúban című II. regionális honismereti konferenciát 8-án 9.30 órakor a He­­móban rendezik meg. A Művészetek Házában működő Alig Színpad 8- án 19 órakor bemutatja Popper Péter Útvesztő c. darabját. Az előadást Németh József rendezte. A Bakony Művesek Nyugdíjasklub tagjai 11 -én 14 órakor a várban tesznek sétát. A VMK-ban 9-én 16.30 órakor Mazsorett évzáró gálaműsor. A VMK vers- és prózamondó tábort szervez 10-16 éves gyermekek részvételével a csopaki ifjúsági üdülőtáborba június 25. és július 1. között. Kádártai falunap 9-én egész nap, 10.30 órától a közösségi házban ügyességi játékok, versenyek lesznek. 14.30 órától a szabadidőparkban show­­műsor, felép az Irigy Hónaljmirigy, Dolák Saly Ró­bert (Boborján), Kovács Kati, Koncz Tibor, a Hupi­kék Törpikék, Anaconda, Hemo Golding, Kurázsi Néptánccsoport. Petrik Kati, Omász Kati táncdal­­énekesek, Dáridó-részlet, a Revans együttes. A MIT-HOL-MIKOR? falunapzáró utcabálon a Story Rock and Roll Band játszik. Csesznek: 9-én 19 órakor a Cseszneki vár mellett a Kőbánya szabadtéri színpadon Blueslegendák. Alsóörs: a United Games program keretében 8- án 9 órakor játékos kalandtúrát szerveznek Al­sóörsre, a Római út, Török-ház, Amfiteátrum meg­tekintésére. 13 órától strandprogram, rossz idő esetén játékok a sportcsarnokban. Balatonalmádi: 8-án 18 órakor a United Games programjaként, Fiatalok hangja címmel ifjúsági fó­rum a rasszizmus és a hátrányos helyzet kérdései­ről a két tannyelvű gimnáziumban. 20 órakor nem­zetközi zenés táncest a mólón. Balatonfüred: 9-én 15 órakor kerül sor Kerpel Pé­ter, a Pápai Református Kollégium Gimnázium rajztanára kiállításának megnyitójára az Art-East Galériában. A kiállítást megnyitja: dr. Huszár Pál kultúrtörténész. Közreműködnek a Városi Koncert Fúvószenekar tagjai. Folklórműsor a mólószínpadon: 9-én 18 órakor a Zsidányi betyárok, 19 órakor a Veszprém Tánc­­együttes, 10-én 19 órakor a Csopak Táncegyüttes, 20 órakor a Kinizsi Táncegyüttes lép el. 11-én 10 órától gyermekműsor. Balatonkenese: a Zenei klub következő foglalko­zását 9-én 18 órakor tartja a Faluházban. Téma: filmzene, musical. Eplény: 9-én gyermeknap a sportpályán. 10 óra­kor megnyitó, erdei túra. 12.30 órakor ugrókötél­­bemutató, 13.16-ig családi sorverseny, 14.10-kor Kabóca Bábstúdió előadása, 16.30-tól a veszpré­mi Anima Zenés Színpad, Andrió, tombolasorso­lás. 20-24 óráig nosztalgia-zenekar játszik közkí­vánatra, 22-kor tűzijáték, tábortűz. Herend: a Porcelánium szabadtéri rendezvénye­ként 9-én 15 órakor a Johannes Kapelle sváb ze­nét játszik. Tihany: 10-én 16 órakor Szmrecsányi Boldizsár szobrászművész kiállításának megnyitója a ben­cés apátság Kőtárában. Várpalota: a Várexpo megtekinthető 8-9-én 10-19-ig, 10-én 10-18 óráig. 8-án 14-kor arcfes­tés. 15 órakor Babkávéházi Mixer Show, 15.30-kor esküvői divatbemutató, 20.30-kor olasz történelmi zászlós bemutató (Thuri-vár előtt), 22-kor utcabál a Santa Fé Trióval, a sportcsarnok előtt. 9-én 11.30 órakor Galambos Ferenc bűvész műsora, 14 órakor divatbemutató, 16 órakor La Luna tánc­­bemutató, egész nap: mászófal. 10-én 11 órakor arcfestés gyerekeknek, 15.30 órakor Spirit pop együttes műsora, 17 órakor Tombolasorsolás. A Helyőrségi Klubban 10-én 13 órától páros bili­árdverseny. A művelődési központ színháztermében 9-én 18 órakor fehérnemű divatshow. Sztárvendég: Ko­vács Katalin. 20 órától bál az emeleten a Rulett Együttessel. Zirc: 9-én 14.30 órakor Gondolatváltás az előítéle­tekkel szemben címmel nemzetközi kiállítás meg­nyitója a Békefi ált. iskolában. 19 órakor United Games 2001 - gálaest. 10-én 9 órakor utazás vo­nattal Vinyére. 10 órakor gyalogtúra a Cuha-völgy­­ben Zircre, közben szabadtéri sütés, haltanulás. 19 órakor nemzetközi záróértékelés, 20 órától bú­csúest. BAKONY-BALATON Életre kel a Plul-malom Csopak (v. j.)­­ Tavaly az év civil szervezete lett a Nők a Balatonért Egyesület, melynek csopaki csoportjá­ban huszonöt aktív asszony tevékenykedik, ahogy ők mondják: ott, ahol szeretetre és női praktikusságra van szükség. Legújabb tervük a Plul-malom életre keltése. A háromszintes műemlék egy csendes zsákutcában, szeré­nyen húzódik meg nem messze az út mentén működő ismertebb malomtól. Kívülről már rendbe tette a Kincstári Vagyonkezelő, a település viszont gondos gaz­dájaként vigyáz rá. Szüksége van Csopaknak egy olyan kirán­dulóhelyre, amely a vízparttól rossz időben elcsalja a vendége­ket, turistákat. Központi pihenő és találkahellyé kellene avatni - tervezi Szauer Rózsa, a Nők a Balatonért csopaki csoportjának vezetője is. - Először a környé­két tettük rendbe, már csak né­hány pad és virág hiányzik. Be­lül még a munka java hátra van. Az iskolások keze nyomát di­csérő helytörténeti gyűjteményt szeretnénk az asszonyokkal fel­leltározni és kiállítani a Plus­­malomban. A szezonra elkészü­lünk vele. A belső felújítás után szabadidős kulturális progra­mokat, kézműves foglalkozáso­kat szerveznénk a műemlék kö­ré. Előbb-utóbb a malomnak is működnie kell. A NABE már negyedszer szervezi meg a Virágos Csopa­kért programot. A verseny kiírá­sától a kétszeri értékelésen ke­resztül a teljes lebonyolítást vál­lalták. Kert, balkon, intézmény és újdonságként falusi kert kate­góriában is lehetett nevezni. Az egyesület motoros bozótvágót is ingyenesen biztosít a nehezen karbantartható zöld területek csinosításához. Kiemelt szere­pet vállalnak a parlagfű elleni védekezésben. A lakossági gyűjtőkampány mellett környe­zetvédelmi akadályversenyt rendeznek, melynek célja egy helyi parlagfűtérkép elkészíté­se. - Ha belekezdünk valamibe, más civil szervezeteket is meg­szólítunk, akcióinkat közösen bonyolítjuk a Kertbarát Körrel, a Református Asszonykörrel - tudtuk meg Szauer Rózsától. Már csak néhány pad és virág hiányzik a malom körül Fotó: Áfrány Gábor Férfiak napja véradással Veszprém (sbe)­­ A város védőnői sokszínű programra invitálják a veszprémieket a Tesco előtti parkolóba vasárnap (10-én) 10 és 14 óra között. A férfiak napja az egészség jegyében szlogennel meghirde­tett családi rendezvény a ter­mékbemutatók és kóstolók mel­lett sportolásra (futó- és szkan­­derverseny), valamint véradásra is lehetőséget biztosít. A számos szponzor által tá­mogatott műsorban többek kö­zött fellép a Cholnoky Mozgás­művészeti Stúdió, az Anaconda Akrobatikus Rock and Roll Csoport, a Szilágyi Táncegyüt­tes, a Német Nemzetiségi Tánc­­együttes, a Csermák zeneiskola trombitásai és az Aerobic Dance Club. Öt perccel dél után adják át „Az én apám” címmel írt dolgo­zatok díjait. Egy órakor a Háta­mon az utódom rövidtávfutó verseny első helyezettjét, utána pedig a szkanderverseny győz­tesét díjazzák. ■ NAPLÓ 11 A sikeres pályázatok segítenek Várpalota (új) - Évtizedes szép hagyományt folytatva az idén is városi ünnepsé­gen köszöntötték a pedagó­gusokat az elmúlt pénteken a Jó Szerencsét Művelődési Központban. Ünnepi beszédében Lesz­­kovszki Tibor polgármester ki­emelte, a nevelés és az oktatás reális feltételrendszerének meg­teremtése önkormányzati fel­adat, olyan intézményhálózat kialakításában kell gondolkod­ni, amely megfelel a szülők és az iskolahasználók igényeinek, ugyanakkor a város gazdasági lehetőségeinek is. Az, hogy ez mennyire nem egyszerű fel­adat, esztendőnként a költség­­vetés összeállításakor mutatko­zik meg. A polgármester köszönetet mondott a rendszeresen sikere­sen pályázó intézményeknek, az anyagi források bővítéséért vál­lalt szándéknak. A város önkormányzatának képviselő-testülete Várpalota városért kitüntetést adományo­zott harmincéves munkássá­gáért Barla-Szabó Lászlónénak, az inotai 5. számú iskola igazga­tójának. Várpalota nívódíját ve­hette át Beck Jenőné, a Dúdoló óvoda vezetője. Thuri-díj kitün­tetésben részesült Bartók Gézá­né, a Zrínyi Ilona Általános Is­kola tanítónője, Fokyné Hajas Terézia, a Faller Jenő Szakkép­ző Iskola tanára, Kovács Imréné és Poórné Vízi Mária, a Thuri gimnázium tanárai, dr. Nagyné Szabó Borbála, a Várkerti Álta­lános Iskola tanítója, Pass Lász­­lóné, a Rákóczi általános iskola tanára és Schwarczingerné Kö­veskúti Zita pedagógus, karve­zető. A nyugdíjas és nyugdíjba vo­nuló pedagógusoknak az oktatá­si miniszter által adományozott szolgálati emlékérmet vehette át Dezső Mihály, Fisli Józsefné, Nagy Gáborné, Németh Gyula és Tomojzer Béláné. szflmK­Rfl­isTuán Víz­, fűtésszerelő­ mester I 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 37. Tel./fax: (88) 438 910 • Tel.: 06 (80) 949 019 s E-mail cím: szamfira@mail.uti.hu 1 ImlaiBZfflilSAMkml'JllI Jutási u. 59. Farostlemez ajtó 75x210 7500 Ft + áfa Milli tej 2,8% 1/1 175 Ft 159 Ft IJmSEJm* S­iS Mizotej 1,5% 1/1 165 Ft 159 Ft Raktárról azonnal kaphatók ! Bakonyi tej 1,5% 1/1 139 Ft 125 Ft Berki parasztkolbász 999 Ft 799 Ft Virsli műbélben 465 Ft 405 Ft Lecsókolbász 465 Ft 405 Ft Rama 250g­­­19 Ft 99 Ft Gran-Cafe kávé 250 g 410 Ft 299 Ft Limessa almaital 11­89 Ft 69 Ft llElfftfifhftVIH­ Napoleon brandy 0,7 999 Ft 889 Ft SSQSSSSSdul Borsodi sör dobozos 0,5 135R 119R Sárkány sör dobozos 0,5 135 Ft 119 Ft OOteOfix:...........................6400Ft+áfa Arany Ászok sör dobozos 0,5 135 Ft 119 Ft 120x150 báó-nyíló:............28000Ft+áfa f Biopon 4,5 kg, 4 illat 1789 Ft 1599 Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék