Napló, 2001. október (Veszprém, 57. évfolyam, 229-254. szám)

2001-10-13 / 240. szám

2001. október 13., SZOMBAT Jubileumot ünnepel Várpalota (Folytatás az 1. oldalról.) A megnyitóünnepségen Vár­palota város önkormányzata képviselő-testületének döntése alapján vehette át a Várpalota város díszpolgára címet dr. Hu­szár Pál, a Páneurópa Unió vár­palotai egyesületének elnöke, a Veszprémi Egyetem adjunktu­sa. Várpalota városért kitünte­téssel ismerték el Domokos Ist­ván önkormányzati képviselő, a testület jogi és ügyrendi bizott­sága elnökének munkásságát. Várpalota város nívódíját vehet­te át dr. Kovács Éva nyugalma­zott háziorvos, Madaras An­namária, a polgármesteri hiva­tal irodavezetője és Melhardt Nándor, a városháza gépkocsi­­vezetője. Thuri-díjjal tüntették ki Győre Tibor kézilabdaedzőt, Kavecz Jánost, a Faller szak­képző iskola pedagógusát és Rácz Zsigmond városvédőt. A 16. Várpalotai napok meg­nyitóünnepségén az iskolák muttatták be produkcióikat, a sportcsarnok alkalmi színpadá­ra léptek helyi tánccsoportok és sportegyesületek ifjú tagjai. A várossá nyilvánítás ötvene­dik évfordulóját is köszöntő 16. Várpalotai napok ma délelőtt 10.15-től a település eddigi tör­ténetének legfontosabb nemzet­közi rendezvényével, a négy nemzet egy-egy kistérsége, ösz­­szesen negyven település együttműködési szerződésének aláírásával folytatódik. A szer­ződés többek között az életkö­rülmények javítását, a kapcso­latok és az együttműködés fej­lesztését, valamint az értékek megőrzését tűzi ki célul. KRÓNIKA Téli szállásra repült a polgári géppel Veszprém-Szentkirályszabadja (h. é.)­­ Egy Cessna 150-es repülőgép szállt fel tegnap délután a kettős, katonai-polgári hasz­nosítású reptérről. Pilótája Kositzky Attila nyugalmazott altábornagy volt, aki két éve váltott át a vadászgépekről a civilre. Mint elmondta: ezen a reptéren még nincs hangár a polgári gépeknek, így a rossz idő beállta előtt Jakabszállásra vitte a Cessnát. A légierő volt vezérkari főnöke egyébként szakértőként a reptér kettős hasznosításának előkészítésében dolgozik Fotó: Áfrány Gazdasági fórum a Széchenyi-tervről (Folytatás az 1. oldalról.) A jövő évi pályázatokat még idén november 14-ig kiírják. A Széchenyi terv - amelyre jövőre 117 milliárd forint jut az idei 100 milliárddal szemben - 2002-ben megújul. Eszerint megszűnik a beszállítók táma-A kormány a minap elfogadott gazdaságélénkítő programban többek között arról döntött, hogy még idén novembertől új lakás épí­tésekor a kiegészítő kamattámoga­tású hitel nyolcszázalékos kamatát hat százalékra mérsékli. Becslések szerint ez mintegy 10-15 százalék­kal növeli a hiteligénylők számát, és ily módon évente két-háromezerrel több lakás épül az országban. Az építési láz tovább növeli a nemzeti össztermék mértékét is. gatása, ezt a pályázatot beépítik a kis- és középvállalkozók pá­lyázati programjába. Újdonság, hogy e körben a bankgaranciák helyett az ingatlanzálogot is el­fogadják. Az önerő lehet kész­pénz és állampapír, tulajdonosi hitel viszont nem. A támogatás­hoz szükséges számlákat szigo­rúan ellenőrzik. Az ajkai gazdasági fórumon a kérdések között többen felvetet­ték: a jelentős önerő és az utóla­gos finanszírozás miatt csak ke­vesen vehetik igénybe a pályá­zati lehetőséget. Egy vállalatve­zető szerint a kis- és közepes méretű cégek kiszorulnak a tá­mogatásból. Elegendő fejleszté­si és beruházási pénz híján félő, hogy az ország megreked a bér­munka és a beszállítás szintjén. Dr. Glattfelder Béla, a Gazdasági Minisztérium politikai állam­titkára (jobbról) Ajkán a város és térsége gazdasági, közéleti vezetőivel találkozott Fotó: Andrányi András Közhasznúvá válik az ifjúsági turizmus A várható döntéssel javulnak a működés anyagi feltételei Zánka (győrffy) - Jó esély van arra, hogy még az idén közhasz­nú tevékenységgé nyilvánítsák az ifjúsági turizmussal kapcso­latos szolgáltatások nyújtását, s ezzel érezhetően javítsák a mű­ködés anyagi feltételeit - jelen­tette be tegnap Zánkán, a Gyer­mek- és Ifjúsági Centrumban tartott sajtótájékoztatón Szabó László. Az Ifjúsági és Sportmi­nisztérium helyettes államtitká­ra elmondta, hogy a változást eredményező törvénymódosí­tást kedden terjesztik az első ülését tartó Ifjúsági Turisztikai Munkabizottság elé. A 12 tárcát és 6 ifjúsági civil szervezetet tö­mörítő tanács létrehozását egy júniusi kormányhatározat ren­delte el, hogy javítsák az ifjúsá­gi turizmussal kapcsolatos kor­mányzati munkát, biztosítsák a különböző szervezetek tevé­kenységének koordinálását. A munkabizotság elnöki tisztségét hivatalból betöltő Szabó László elmondta, hogy a fentieken túl első olvasatban megtárgyalják az ifjúsági turisz­tikai fejlesztési programot, és forrástérképet készítenek az ágazatban felhasználható köz­ponti pénzügyi alapokról. Az 5. balatoni ifjúsági turisz­tikai szeminárium kapcsán tar­tott sajtótájékoztatón Bogó Ág­nes, a GYIC vezetője bejelentet­te, hogy a gyermekvárosban a tavalyi év hasonló időszakához képest 9 százalékkal nőtt a ven­dégek, 8 százalékkal a vendég­­éjszakák száma. A 40 ezer ven­dég összessen 166 ezer éjszakát töltött el Zánkán, ami 44 száza­lékos kapacitáskihasználtságot jelent. A vendégek kétharmada belföldről érkezett, a többiek 22 országból. A külföldiek között az élen a német és orosz fiatalok állnak. Mint elmondták, az idén megkezdődik a csatornahálózat és a gázhálózat kiépítése. Az összesen mintegy 620 millió fo­rintos munka része a négyévesre tervezett infrastruktúrafelújítá­si programnak, amelynek költ­ségét 1,5 milliárd forintra be­csülik. VÁSÁR ÉS SZAKMAI NAPOK a M­T­­­I 1 márkaboltban MEGHOSSZABBÍTOTT NYITVA TARTÁSSAL október 17-18-ig 7.30-18.00 óráig! - Az első 200 vásárlónak ajándékkal kedveskedünk - Fúrókalapács /TE 2,600 W-os/ 40 000 Ft + ÁFÁ-tól - Kombi kalapács /TE 76,1300 W-os 220 000 Ft + áfa Egyedülálló vásárlási lehetőségekkel várjuk kedves vásárlóinkat! BÉT záróárak 2001.10.12. Név Záróár Vált.(%) Forg (M Ft) BUX 6574 -2 5226 ANTENNA 2560 +4.5 173 BCHEM 4180 -7­25 DANUBIUS 2770 +1.8 1.8 DÉMÁSZ 7900 +1 4.1 EGIS 11570 -1.8 49 FOTEX 202 +9.2 168 GRABO 1705 0 4 KÁRPJEGY 381 -2.3 1.5 MATÁV 811 -4.4 2173 MEZŐGÉP 1489 +2 9 MOL 4230 -2 717 NABI 3620 +4.9 9 OTP 14305 -2.3 350 PICK 3560 +0.8 78 PPLAST 3070 +0.2 15 RÁBA 1560 +4 67 RICHTER 16390 0 539 SYNERGON 610 +14.8 397 TVK 2890 -7.9 113 ZALAKER 1645 + 2.8 25 Veszprém, BUDA-CASH­­-12­­06/88-591 960 NAPLÓ 3 RÖVIDEN Pályaválasztási nap Pápa (n. s.) - Pályaválasz­tási napot tartanak október 16-án kedden 15 órától a pá­pai Acsády Ignác Szakképző Intézetben. A fogadónapra a már végzett vagy most utolsó éves általános iskolai tanulók szüleit várják. Új ügyfélfogadás Veszprém (fg) - Megvál­tozott a Veszprém Megyei Hadkiegészítő Parancsnok­ság ügyfélszolgálati rendje, mely október 15-től a követ­kezők szerint módosul: Hét­fő-csütörtök: 8.00-15.00-ig. Péntek: 8.00-12.00-ig. A parancsnokság címe: Veszp­rém, Kőhíd utca 10. Telefon (88)543-009. Átkódolt mobilok Fehérgyarmat (mti)­­ Szá­mítógépes csalás alapos gya­nújával indított eljárást a rendőrség egy 38 éves, csász­­lói férfi ellen, aki mobiltele­fonokat kódolt át úgy, hogy azok minden magyar szolgál­tató kártyáját elfogadják. A fehérgyarmati rendőrkapi­tányságon tartott sajtótájé­koztatón a nyomozók el­mondták: a férfit tetten érték a lakásán, ahol az átkódolást végezte. A rendőrök a gyanú­sított otthonában több rádió­­telefont, valamint a bűncse­lekmény elkövetéséhez hasz­nált számítástechnikai eszkö­zöket foglaltak le. K. László eddig hatvan telefon átkódo­lását ismerte el. A férfi a há­rom hazai telefonszolgáltató­nak valószínűleg több mint kétmillió forint kárt okozott. H­ONDA The Power of Dreams Alapfelszereltség, mindkét ABS, elektronikus szervokormány, vezető- és utasoldali légzsák, , , központizár, elektromos ablakemelő. A SpOTTOS 3 QJIDS már 3 290 000 Ft-tól* • A családias 5 *Új 3 ajtós Honda Civic 1.41 S. XX^YIVTT^ ZV A hirdetésen látható modellek extra felszereltséget tartalmaznak. Minden Honda modellre 3 év vagy 100 000 km garanciát biztosítunk Az importőr fenntartja az ár és felszereltség megváltoztatásának jogát. Th­e Power of Dreams Az Ön HONDA márkakereskedője: © HONDA Sommer Budapesti út 72. Veszprém, 8200 Tel.: (88) 425-176

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék