Napló, 2002. június (Veszprém, 58. évfolyam, 126-150. szám)

2002-06-04 / 128. szám

2002. június 4., KEDD Úrnapi körmeneten a falu Vászoly (Zatkalik) - Az örök üdvösség a mennyből alá­­szállt Isten titka, az Oltári­­szentséget csak alázattal vagyunk képesek befogadni - mondotta. Úrnapi beszédé­ben Deák Ákos atya a mind­össze 216 lakosú Vászoly katolikus templomában. Az elmúlt vasárnapi misére s az azt követő körmenetre hetek óta készültek a vászolyiak. A gyerekek és a hívők több tízezer virágszirmot gyűjtöttek, hogy azokat a méltóságteljes lassú­sággal, énekszóval vonuló kör­menet ideje alatt az oltáriszent­­ség előtt szórják. A déli misén a település apra­­ja-nagyja a templomban volt, s hallgatta Deák atya beszédét, a dr. Peuserné Kis-Szölgyémi Gabriella karnagy vezette Ba­latonfüredi Plébániatemplom Énekkarát. A templomban szé­pen csengtek a dalok, melyeket a karnagy, illetve Váradi Rózsa kísért zongorán. A körmenet elején ünneplőbe öltözött gyermekek haladtak, majd a baldachin alatt az oltári­­szentséget magasba emelő Deák atya, aztán a nemzeti és egyházi lobogókat vivő férfiak és a falu népe. A négy — szentképekkel, gyertyákkal, csokrokkal ékesí­tett - virágsátor mindegyikénél az evangélium igéi hangzottak el, majd a menet visszatért a templomba, hogy az áldásosztás után ismételten találkozzék a plébánián, ahol Horváth Jenő­­né, az egyházközség elnöke s a hívők vendégelték meg az úlna­­pi körmeneten részt vevőket. • NAGY NÉPSZERŰSÉG­NEK örvend a kádártai Bá­nya-tónál a pénteki, szombati éjszakai horgászat. Úgy tűnik, a halak is szeretik ezt a napsza­kot. Székely László gyulafirá­­tóti pecás legutóbb egy 11 és egy 9,6 kilós amurt, valamint egy 5,5 kilós pontyot fogott. • AZ IFJÚSÁGI LELKISE­­GÉLY telefonszolgálat ön­kéntes segítőket keres Veszp­rémben lévő munkahelyre. A nyári intenzív képzésre 18-35 év közötti fiatalokat várnak, akik szívesen hallgatnak meg másokat, és szeretnének a problémákkal küzdő kortársa­ik segítségére lenni. Az ön­életrajzokat június 25-ig vár­ják a 8201 Veszprém, pf. 527. címen. BAKONY-BALATON KIÁRUSÍTÁS! flEHp I ■■ I ^ ^bi^ ^ V ^ I H 1*1 ■ * 1 1 HH B 1 Csak június 5-től június 8-ig SZERDÁTÓL SZOMBATIG 20-70% engedménnyel vásárolhat több ezer párás akciós készletünkből! NAPLÓ 9 Kész a rendezvényterem Belülről megújult a helyőrségi klub, de további munkákra van még szükség Várpalota (új) - Az első emelet tavalyi felújítása után befejeződött a helyőrségi klub földszinti helyiségeinek rekonstrukciója is. A munkák ezzel még nem értek véget, hiszen az épület kívülről is megújításra vár. Az intézményt működtető HM Honvéd Kulturális Szolgál­tató Kht. logisztikai és műszaki igazgatója, Hegyesi Attila az átadás alkalmával elmondta, a kht. 42 hasonló klubot, művelő­dési házat tart fenn, ezek döntő hányada szintén alapos felújí­tásra szorul. A rekonstrukciók során előnyt élveznek azok az intézmények, ahol katonai ala­kulat is működik, illetve a Ma­gyar Honvédség folyamatosan használja rendezvényeihez. Először az egri helyőrségi klubot újították fel, ezt követte a várpalotai. A földszinten ren­dezvényterem kapott helyet, és újra kinyit a presszó is. A bejá­rat, az erkély rendbehozatala sem halasztható sokáig. Szeret­nék, ha az épület visszakapná század eleji hangulatát. A helyőrségi klub földszintjén alakították ki a rendezvénytermet Áfrány Gábor felvétele A város pedagógusainak köszöntése Várpalota (új)­­ Több évti­zedes hagyományt folytatva idén is együtt ünnepelték a közoktatásban dolgozók a pedagógusnapot az elmúlt pénteken a Jó Szerencsét Művelődési Központban. A városi képviselő-testület Várpalota városért kitüntetést adományozott Dezső Mihály­né­­nak, a Zrínyi általános iskola igazgatónőjének. Az először odaítélt Bardócz Endre-nívódí­­jat vehette át Csősz Lászlóné, a Várkert iskola matematika-ké­mia szakos tanára és Kielné Kiss Mária, az Inotai Általános Isko­la és Szakiskola matematika­­fizika szakos pedagógusa. Mun­kájának elismeréseként Thuri­­díjban részesült Bajkó Vilma, a Thuri gimnázium angol szakos tanára, Kocsis Istvánné óvónő, a Nevelési Tanácsadó fejlesztő pedagógusa és Szukics Tibor gyógypedagógus, a 8. számú általános iskola nevelője. A ki­tüntetéseket Leszkovszki tibor polgármester adta át. Veszprém: az Emberarcok című sorozat vendége lesz Éles József, a Fotex KCV csapatkapitánya 5-én (szerdán) 18 órakor a VMK előcsarnokában. A vendéggel Var­ga Róbert újságíró beszélget. A Báthory István Általános Iskola Nemzet­közi Ex Libris-pályázatának díjkiosztó ün­­nepsége és kiállítása 4-én (kedden) 13 órakor a Báthory galériában (Halle u. 10.). A kiállítást Esztergályos Jenő, a celldömöl­­ki Apáczai Kiadó igazgatója nyitja meg. A kiállítás megtekinthető június 12-ig. író-olvasó találkozó Ágh István Kossuth­­díjas költő, író, műfordítóval 5-én 17 órakor az Eötvös Károly Megyei Könyvtár konfe­renciatermében. A vendéggel Raffai Ist­ván, az Új Horizont kulturális folyóirat fő­­szerkesztője beszélget. Bertalan Zoltán Csodaszer című könyvé­nek bemutatója 6-án 17 órakor a Veszpré­mi Egyetem konferenciatermében. A Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekar kon­­certje 6-án (csütörtökön) 15 órakor az Óvá­ros téren. Alföldy-Boruss Csilla orgonahangverse­nye 6-án 20 órakor a Szent Mihály bazili­kában. MIT-HOL-MIKOR? Vizer Júlia és Hunyady István festőművé­szek kiállításmegnyitója 6-án (csütörtö­kön) 17 órakor a képcsarnokban. A tárlatot Albrecht Sándor újságíró nyitja meg. Meg­tekinthető június 30-ig. A Kölyök című édes-bús musical elő­­bemutatóját tartják 7-én (pénteken) 19 órai kezdettel a Petőfi Színházban. Képzőművészek a veszprémi állatkert medvéinek megmentéséért című kiállítás megnyitója 6-án 16 órakor a Hemóban. A kiállítást dr. Bauer Nándorné, a Megyei Pedagógiai Intézet igazgatója, Asztalos István alpolgármester és dr. Bősze Ferenc ügyvéd nyitja meg. A Városi Művelődési Központ lovas tá­bort szervez Hidegkúton 10-14 éves gyerekek részére június 24-30. között. Érdeklődni lehet Lendvai Istvánnál a VMK-ban (Dózsa Gy. u. 2.). Telefon: (88)429-111. A Városi Művelődési Központ a Veszprémi Kézműves Műhellyel közösen népi kis­mesterségek nyári táborát szervezi 8—14 éves gyerekek részére július 1-6. között. Érdeklődni lehet Lendvai Istvánnál a VMK- ban (Dózsa Gy. u. 2.). Tel.: (88)429-111. A VMK július 1-7. között nyári vers- és pró­zamondó tábort rendez Csopakon 10-16 éves gyermekek részére. Jelentkezni le­het a VMK-ban és a (88)404-549-es tele­fonon. A Dózsavárosi klubkönyvtár június 17-21- ig szünidei program keretében „sárkány"­­hetet rendez gyerekek részére. Érdeklődni és jelentkezni június 12-ig lehet a klub­könyvtárban, valamint a (88)329-207-es telefonszámon. Inota: 7-én (pénteken) 16 órakor az inotai óvodák és iskolák kulturális bemutatója a faluház nagytermében. Várpalota: 6-án 10 órától Várexpó, nem­zetközi kiállítás­ és vásár szakmai meg­nyitója a sportcsarnokban. Az ünnepi könyvhét alkalmából író-olvasó találkozót tartanak 4-én 17 órakor a városi könyvtárban. Vendég: Tamás Menyhért író, költő, műfordító lesz. Vasúti nyílt nap lesz 8-án (szombaton) 9-17 óráig a vasútállomáson, valamint vasútmodell-kiállítás látható 7-én és 8-án 9-18 óráig a Baross Gábor Vasútmo­­dellező és Vasútbarát Klub vasúti kocsi­jában. TIPPELJEN ÉS NYERJEN A NAPLÓ ÉS A TESCO KÖZÖS VB- JÁTÉKÁBAN! Tippelje meg a mérkőzés végeredményét, töltse ki a szelvényt, és dobja be holnap zárásig a veszprémi Tesco Hipermarket (Veszprém, Külső Kádártai út) vevőszolgálatánál elhelyezett dobozba! A helyes megfejtők között kisorsolunk egy 5000 Ft értékű ajándékcsomagot, végén pedig egy csúcsminőségű házimozirendszert! FIFA WORU­ CUP T... |^dreaJapan £ Jm| ^ TIPPELJEN ÉE NYEPJEI^|^^^ \ Név: |____________________________________| FRANCIAORSZÁG-URUGUAY | Cím:­­ Telefon: Figyelje a hirdetéseket, szurkoljon kedvenc csapatának, és NYERJEN! ^ÉjjÉk jgXAPLQji P­annon Lapok Társasága

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék