Napló, 2003. július (Veszprém, 59. évfolyam, 151-177. szám)

2003-07-04 / 154. szám

8 NAPLÓ BAKONY-BALATON Szerkesztőség: 8200 Veszprém,­­ Szófia U.2/A. Telefon: (88)579-420 Szerkesztőségvezető: Varga Domokos Péter Ügyfélszolgálat, hirdetésfelvétel: Tel.: (88)406-420 8100 Várpalota, Szent István u. 3. Telefax: (88)371-317 1 . * ——— Személyes találkozási lehetőség újságíróinkkal: Veszprémben kedden 13-tól 16 óráig, pénteken 10-14 óra között Várpalotán kedden 15-től 18 óráig. Mondja el nekünk örömeit, gondjait! Évek óta támogatják a rendőrőrsöt Balatonkenese (győrfi)­­Több évre visszatekintő kap­csolat alakult ki a balatonkene­sei Matáv Üdültetési Központ fenntartója, a Matáv Rt. és a he­lyi rendőrőrs között. Korábban is támogatta a Matáv a rend­őrök munkáját, idén a különbö­ző használati, berendezési tár­gyakat, speciális zseblámpákat és 100 000 forintot ajándékoz­tak a közbiztonságért tevé­kenykedőknek a Balatonkenese Nagyközségért Alapítványon keresztül. Ezt az összeget - An­gyal Gábor rendőrőrsparancs­nok szerint - digitális fényké­pező vásárlására használják fel. A zirci Reguly Antal Szakképző Iskola felvételt­­ hirdet az alábbi állásokra:­­ 1 fő magyar-német/bármely szakos egyetemi végzettséggel 1 fő kollégiumi nevelőtanárnő magyar/bármely szakos egyetemi/főiskolai végzettséggel Az állások elfoglalhatók: 2003. augusztus 22-től Jelentkezését várja az igazgató: 88/595-010, 20/9692-789 A zirci Reguly Antal Szakképző Iskola még várja fiatalok jelentkezését továbbtanulás céljából az alábbi szakmákban. A szakképző évfolyamokra 16. életév betöltése után lehet jelentkezni. Általános iskolai végzettséggel:­­ géplakatos M­ - esztergályos - kőműves 10. osztály sikeres befejezése után:­­ mezőgazdasági gépész - asztalos - nőiruha-készítő - élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő - vendéglátó eladó Érettségi után: középfokú szoftverüzemeltető Jelentkezés: személyesen az iskolában Ideje: 2003. augusztus 15-ig a titkárságon 08.00-13.00 óra között BAKONY-BALATON 2003. július 4., PÉNTEK Tovább bővül a pihenőpark Évekkel ezelőtt a csatornázás majdnem csődbe vitte a települést Veszprémfajsz (M. A.)­­Idén több látványos feladat megvalósításával hívja fel magára a figyelmet a telepü­lés. Évekig azonban borot­vaélen táncoltak. Az előzményekről tudni kell, hogy az 1995/96-os csatornázás majdnem csődbe vitte a telepü­lést. A Vakond Kft. felszámoló­biztosa 9,7 millió forintot akart kifizettetni a községgel, de ezt az önkormányzat jogtalannak találta. Az évekig húzódó per az elmúlt hetekben megegyezéssel zárult, ami köszönhető a Bel­ügyminisztérium korábbi veze­tésének. A falunak tehát nem kellett milliókat fizetnie, külön­ben öncsődöt jelenthetett volna, így viszont sikerül idén meg­oldani az egyik legnagyobb fel­újítást: lecserélik a tetőt az ital­­bolt-vegyesbolt-művelődési ház tetején tízmillió forintért. A tetőteret egyelőre raktárnak használják. Elképzelhető, hogy őszre megoldják 4-5 millióért a nyomásfokozó rendszer beépí­tését a hálózatba, hogy a falu kö­zépső részében is kellő nyomá­sú legyen a víz. Az állami erdészeti szolgálat veszprémi igazgatóságának kö­szönhetően tavaly kilenc-, idén ötmillió forintot fordítanak a parkerdő kialakítására. A rend­kívül tetszetős játszóteret és par­kot még a nyáron átadják, ám már így is sok kiránduló szíve­sen pihen itt meg a helybeliek­kel együtt. A településnek is rendkívül nagy anyagi teher az iskolások támogatása: míg tavaly 70 ezer, idén 250 ezer forintot adott az önkormányzat egy-egy gyerek után, így­ a tizenöt diák iskoláz­tatása 3,8 milliót emészt fel, míg az öt óvodás után 1,5 milliót fizetnek. Idén a nemesvámosi körjegyzőség működéséhez 2,6 millióval járulnak hozzá. A veszprémi szennyvíztisztító te­lep fejlesztésére egymilliót utal­nak át. A rendkívül tetszetős játszóteret és parkot még a nyáron átadják, ám már így is sok kiránduló szívesen pihen itt meg a helybeliekkel együtt Fotó: Penovác Károly Táborhelyi kulturális találkozó negyedszer Papkeszi-Colorkémia (M. Z.) — A Papkeszihez tartozó Colorkémia-lakótelep valami­kor táborhelyül szolgált a Fehér­várra menő hadi út vitézeinek. Ma évenként egyszer megis­métlődő kulturális rendezvényt is jelöl. Kovács Tamás vállalkozóé az érdem, hogy a Veszprém Me­gyei Kulturális Közalapítvány támogatásával színes népművé­szeti műsor szórakoztatja az ér­ ■ deklődőket. Fogyatékosok éve lévén, idén például önkormány­zati segítséggel részt vett az elő­adáson a Várpalotai Szállásbiz­tosító Idősek Klubjának ötven­fős csoportja Schmöller János­né vezetésével. Az Őszirózsa Népdalkor ba­latoni és bakonyi dalokat adott elő Baksa Árpád vezetésével. Ezt a 28 éve működő Nike ve­gyes kar követte, vezényelt: Szőkéné Eleonóra. Egy helyi csoport közismert Petőfi-vers interpretálásával szilaj, de mér­téktartó mulatozást népszerűsí­tett. Szép népdalcsokorral szó­rakoztatta az egybegyűlteket a kisiskolás Stéber Kata. A­ Káro­lyi László vezette Sorstárs Nép­dalkor különösen a Balla Pista balladájának énekes-zenés fel­dolgozásával aratott sikert. A papkeszi iskola tanulói a Grease musicalből mutattak be tánc­részleteket, nagy elismeréssel. Az 1974-ben Galambos Anna vezetésével alakult rátóti Ba­­konyerdő Pávaköz falubeli és sármelléki számokkal jeleske­dett. A műsorok sorát 75. szüle­tésnapján a papkeszi Kuka Jó­zsef szegte be Kozma András versének, a Karthágói haran­goknak nagyszerű előadásával. Végezetül Pataki József­né al­polgármester asszony szíves kö­szönetet mondott szereplőknek. A SZŐNYEGVJSÁG ..............•­­HiJIirj IfAT r UUgjppS I. osztályú ^t­­jf3| I 7 I­­­SPAN alapú X ^ ’OM ’ J J fr^affT| taaor | X. Xh. Víz, gáz, fűtés, napkollektorok ^ rendelkezik. , Veszprém, Rózsa utcában | nmmODQi} új lakások leköthetők! |0 0 3 □ □ □[□ 0 0 [fll D I»« o D ■ fi gj» f 8200 Veszprém, Csillag u. 20/D (Penny Market) Tel: 70 3800-295,70/3800-296,88/561-5703 Internet: www.immobau2000.hu E-mail: immobau2000@sednet.hu | INGATLANFORGALMAZÁS, ÉRTÉKBECSLÉS^ 1 } ' \ I Tel.: 88/406-458, fax: 88/562-97 f ■■ont ilRFN Rt I Balatonfűzfő, Árpád u. 3. ■nunau I Tel.: 88/450-111, fax: 88/450-11 I bautrén@ infomax.hu www.balaton.hu/bautrén Dryvit külső hőszigetelő vakolatrendszer vására: 5 Dryvit ragasztó 260Ft/kg . ^Y Nikecel D 5 cm-es 700Ft/m: • * ijg Dryvit üvegháló 210Ft/m2 Vékonyvakolat 2 mm-es 288Ft/kg 56^ 4^^^.­­ .jg Magyarországon három 3 ^^^^^^évtizede^núltr^ekin^issza^^^^^^fi Péti dalosok Erdélyben Pétfürdő, Sepsiszent­­györgy (új) - Kölcsönös fel­lépéseken alapuló, lassan évtizedes barátsággá növő kapcsolatot folytatva a kö­zelmúltban az erdélyi város­ban, Sepsiszentgyörgyön vendégeskedett a Péti Mun­kás Kórus. A Rákóczi-szabadságharc kezdetének háromszázadik év­fordulóját is köszöntöttük, de a vendéglátó Magyar Férfi Dalár­da karnagya, László Attila het­venedik születésnapját is meg­ünnepeltük - tájékoztatta a ven­dégszereplésről a Naplót Kár­páti Miklós, a péti kórus titkára. A Rákóczi-ünnep alkalmából megkoszorúzták Sepsiben a mindenkori dalosok kopjafáját, majd a Gábor Áron művelődési házban közös koncertet adtak a helybéli férfidalárdával, illetve a Cantus Firmus vegyes karral. Jutott idő, hogy ellátogassa­nak Farkaslakára, megkoszo­rúzzák Tamási Áron síremlékét, s felkeressék Szovátafürdőt is. A péti kórus külön koncertet adot Sepsiszentgyörgyön, a Ma­­kovecz Imre által tervezett új evangélikus templomban. Kár­páti Miklós elmondta, a péti da­losok elhatározták, hogy a kó­rusok találkozóján legközelebb ők lesznek a vendéglátók. Gyógyítás egymásra utalva Várpalota (áj)­­ Évtizedes hagyományt folytatva közö­sen ünnepelték a város gyógyító- és szociális intéz­ményeinek munkatársai az egészségügyi dolgozók nap­ját a Jó Szerencsét Művelő­dési Központban. Köszöntőjében Leszkovszki Tibor, Várpalota polgármestere kiemelte, az egészségügyben egyformán fontos valamennyi alkalmazott, egymásra utalt munkájuk eredményeként lehet sikeres a vállalt feladat, a beteg gyógyítása. Az önkormányzat által ado­mányozott Rutsek Pál-nívódíjat dr. Gellérfi Bertalanna, a kór­ház vezető műtősnője, a Thuri­­díjat Ágoston Lászlóné nyugdí­jas védőnő, a városi diabétesz­klub alapító tagja vehette át a polgármestertől. A városi kór­ház által alapított Semmelweis­­díjat az intézmény orvos-igaz­gatója, dr. Szalai Marianna adta át Pap Lászlóné és Kottyán Mi­­hályné nővéreknek, Kovács Krisztina szülésznőnek, Polák­­né Seres Orsolya műtősnőnek és dr. Tollas Árpád belgyógyász szakmavezető főorvosnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék