Napló, 2004. január (Veszprém, 60. évfolyam, 1-26. szám)

2004-01-23 / 19. szám

8 NAPLÓ NAPLÓ : BAKONY-BALATON Szerkesztőség: 8200 Veszprém, Szófia u. 2/A. Telefon: (88)579-420 Szerkesztőségvezető: Varga Domokos Péter Ügyfélszolgálat, hirdetésfelvétel: Tel.: (88)406-420 8100 Várpalota, Szent István u. 3. Telefax: (88)371-317 Személyes találkozási lehetőség újságíróinkkal: Veszprémben kedden 13-tól 16 óráig, pénteken 10-14 óra között Várpalotán kedden 15-től 18 óráig. Mondja el nekünk örömeit, gondjait! ­ SZŐKE SZŐNYEGHÁZ ÉS FÜGGÖNYSZALON BAKONY-BALATON 2004. január 23., PÉNTEK Nemcsak szóval, tettel is A Jó Szerencsét Művelődési Központban emlékeztek a kultúra napjára Várpalota (új) - Hagyomá­nyosan közös városi ünnep­ségen köszöntötte a magyar kultúra napját tegnap dél­után a Jó Szerencsét Műve­lődési Központban az önkor­mányzat. Ünnepi beszédében Borbás Károly zenepedagógus, a Bá­nyász Kórus vezető karnagya emlékeztetett: amikor a nap, a dátum okán Kölcsey Ferenc Himnuszának születését említ­jük, nem szabad elfelejteni, hogy ebben, az 1823. esztendő­ben indult el művészi pályáján Liszt Ferenc is. S nem feledhető, hogy ebben az évben született Petőfi, aki később így fogalma­zott: „Akinek mindig száján van a haza, soha nincs annak a szí­vén.” Borbás Károly úgy látja, ha szívünkön viseljük a magyar kultúra sorsát, tegyünk is érte, ki-ki a maga módja szerint - akinek lehetősége van, művelje ki és éljen vele, mert nincs gyö­nyörűbb dolog, mint örömet szerezni másoknak. Várpalota önkormányzatá­nak képviselő-testülete döntése értelmében a Várpalota városért érdemrend kitüntetést vehette át Törzsök Károly polgármestertől Próder István, a palotai székhe­lyű Magyar Vegyészeti Múze­um igazgatója, illetve a múzeum közössége. Thuri-díjjal ismer­ték el Szabóné Dudás Valéria, az inotai általános iskola peda­gógusának tevékenységét. A vá­ros közművelődési közalapítvá­nya döntéseként - több évtize­des hagyományt folytatva - a kultúra területén nyújtott ki­emelkedő tevékenységéért a kristályvázát idén a Cserregő Néptáncegyüttes, illetve Kühlné Szili Gabriella zenepedagógus vehette át. Az önkormányzat ti­zenöt, oktatási és közművelődé­si intézményekben dolgozó, il­letve civil szervezetekben tevé­kenykedő személynek oklevél­lel ismerte el munkásságát. Nagy sikert hozott az ünne­pen Lohonyai Zoltán palotai dalnok, aki a közelmúltban első helyezett lett a gödöllői dalfesz­tiválon, s még szövegíróként is kiérdemelte a versengésben kü­löndíjat. Lohonyai (aki főállá­­sábban a PLT munkatársa, hir­detési tanácsadó), zenész bará­tai közreműködésével korábban megjelent és már készülőben lé­vő CD-lemezéről énekelt. A koncert visszatapsolt sike­rében közreműködött bőgőn Nagy Ferenc, kongán Dorozs­mai Gábor, gitáron Budai Kál­mán, illetve énekével Dunainé Körmöczi Judit. Nagy sikert aratott az ünnepen Lohonyai Zoltán palotai dalnok, aki a közelmúltban első helye­zett lett a gödöllői dalfesztiválon Fotó: Gáspár PADLÓSZŐNYEGEK 3-4-5 MÉTER SZÉLES 1990 Ft. m­ helyett 1690 Ft/m2 január 23-tól 31-ig Veszprém, Ádám Iván u.26.­­ SZŐKE SZŐNYEGHÁZ ÉS FUGGÖNYSZALON SZŐNYEGSZEGÉS, BURKOLÁS, KISZÁLLÍTÁS 1 . Veszprém, Ádám Iván u.26. www.volkswagen.hu Büszkék vagyunk az új családtagra Örömmel mutatjuk be a Volkswagen legújabb családtagját, az ötödik generációs Golfot, amely kategóriája egyik legtágasabb, legbiztonságosabb személyautója, széles motor- és váltóválasztékkal, gazdag alapfelszereltséggel. Győződjön meg személyesen az új Golf előnyeiről és próbálja ki márkakereskedésünkben! Az alapfelszereltség része: • 6 légzsák és aktív, fejtámlák elöl • Blokkolásgátló • Kipörgésgátló • Egyedülálló futómű • Elektromechanikus szervokormány magasság- és axiális állítással • Elektromos ablakemelők és fűthető, elektromosan állítható tükrök • Rádió-távirányítású központi zár • CD-s rádió 6 hangszóróval » SZŐKE SZŐNYEGHÁZ ÉS FUGGÖNYSZALON MENNYEZETI ÉS FALI KARNISOK_______1­0 Veszprém, Ádám Iván u.26. Az új Golf. Autó szeretettel. • Az Ön Volkswagen márkakereskedője. Ring-Autó Kft. 8200 Veszprém, Északi körgyűrű / 82-es út sarok Tel.: 88/579-830 Fax: 88/579-843 E-mail: info@ringautokft.hu Web: www.ringautokft.hu A Volkswagen Golf motorizáltságtól függő kombinált átlagfogyasztása: 5,0-7,0 l/100km, C02-kibocsátása: 116-230 g/km. Névadójukra emlékeztek Alsóörs (Borbás)­­ Ötven éve vált önálló igazgatásúvá az alsóörsi általános iskola. Első igazgatója dr. Tóth László volt, akinek javaslatára 1957-ben felvette az iskola End­­rődi Sándor nevét, aki a kiegye­zés utáni polgári átalakulás je­lentős költője, a Petőfi-kultusz lelkes apostola, a Balaton sze­relmese volt. Az iskolában a névadás óta minden évben megemlékeznek a költő születésének évforduló­járól. Ebben az évben a már ha­gyományossá vált házi szavaló­versenyt kiegészítve, Csiszár Lászlóné igazgatóhelyettes, ma­gyar-történelem szakos tanár az iskola nevében meghívta a kör­nyező települések iskoláit is az Endrődi Sándor vers- és próza­mondó versenyre, melyet Felső­­örs, Csopak, Balatonalmádi és Balatonfűzfő iskolái elfogad­tak. A zsűriben Rásky Mihályné megyei szaktanácsadó elnökölt, tagjai pedig Szászné Léránt Beáta, a Simonyi iskola igazga­tóhelyettese és Wágner László­né könyvtáros voltak. A helyezettek a következők: Prózamondásban: 1. Kovács Vivien, Balaton­­fűzfő, 2. Csiszár Noémi, Al­sóörs, 3. Tislér Bence, Felsőörs Versmondásban: 1-2. osz­tályos kategória: 1. Vermola Tí­mea, Felsőörs, 2. Szűcs Bálint, Alsóörs, 3. Riz Noémi, Alsóörs. 3-4. osztályos kategória: 1. Trömböczki Napsugár, Alsóörs, 2. Bingyu Anna, Balatonalmádi, Váci Mihály iskola, 3. Járó Lil­la, Balatonalmádi, Váci Mihály iskola. Kitüntették a munkáskórust Pétfürdő (új) - Az Árpád­­kori templo­mok és kolos­torok Veszp­rém megyé­ben című, a veszprémi Objektív Fo­tóklub tagjai­nak alkotásait bemutató ki­állítással kö­szöntötték a magyar kultú­ra napját teg­nap délután a nagyközség közösségi há­zában. A kultúra egy állandó közeg, amit nem lehet megkerülni, mert ettől ember az ember - hangsúlyozta Horváth Éva polgármester asszony, ki­fejtve, ezt becsülni, támogatni és használni kell. A kiállítást is ajánlva, nem titkolva építész­mérnöki végzettségét kifejtette: az építészet egy olyan befogadó tér, ami az összes többit egyesí­ti, néha elmegyünk mellette, de nélküle nem lehet a mindenna­pokról objektíven gondolkodni. Ugyanilyen szempontból rögzíti a kultúrát a veszprémi Objekiv Fotóklub tagjainak ki­állítása. Horváth Éva szerint: „Ez is egy bizonyos kultúra, amit hajlamosak vagyunk elfe­ledni, néha észre sem vesszük, s általában nem is tudunk róla.” Pétfürdő nagyközség önkor­mányzatának képviselő-testüle­te által az elmúlt esztendőben alapított A kultúráért díj kitüne­­tést első alkalommal a több mint hetven esztendeje működő Péti Munkáskórus vehette át. A veszprémi Objektív Fotóklub tagjainak alkotásait bemutató kiállítást Hor­váth Éva polgármester asszony nyitotta meg Fotó: Gáspár Gábor Tetten érték a Tatabányáról jött tolvajokat Várpalota (2.)­­ Húszezer forint értékű illatszerrel akart fizetés nélkül távozni két Ta­tabányáról érkezett férfi ked­den az egyik üzletből, azon­ban tervük nem sikerült. A rendőrség tájékoztatása szerint a biztonsági őr a két férfi ruházatának átvizsgálása során rábukkant az elrejtett illatsze­rekre. Ezzel egy időben a feltar­tóztatott személyek gépkocsi­ban ülő társának gyanús lett a hosszas várakozás, ezért a gép­kocsival elhagyta helyszínt, és egy másik parkolóban vára­kozott. A bűncselekményről tudo­mást szerzett szolgálatot teljesí­tő járőr felfigyelt a bolt közelé­ben parkoló, majd onnan távozó személygépkocsira. A gyanús járművet követve a rendőrök arra lettek figyelmesek, hogy a gépkocsi vezetője az autóból különböző tárgyakat helyez egy hulladékgyűjtőbe. A jármű átvizsgálása során más bűncselekményből szárma­zó ruhadarabok is előkerültek, így megalapozott a gyanú, hogy a Várpalotán elkövetett lopáson túl a tatabányai fiatalok a me­gyében több üzletben követtek el bűncselekményt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék