Napló, 2004. július (Veszprém, 60. évfolyam, 152-178. szám)

2004-07-06 / 156. szám

8 NAPLÓ NAPLÓ BAKONY-BALATON Szerkesztőség: 8200 Veszprém, Szófia u. 2/A. Telefon: (88)579-420 Szerkesztőségvezető: Varga Domokos Péter Ügyfélszolgálat, hirdetésfelvétel: Tel.: (88)406-420 8100 Várpalota, Szent István u. 3. Tel./fax: (88)371-317 Személyes találkozási lehetőség újságíróinkkal: Veszprémben kedden 13-tól 16 óráig, pénteken 10-14 óra között Várpalotán kedden 15-től 18 óráig. Mondja el nekünk örömeit, gondjait! BAKONY-BALATON Akadálymentesített rendelők Folyamatosan bővülő szolgáltatások az egészségügyi alap- és szakellátásban Várpalota (át) - Hagyomá­nyosan közösen ünnepeltek az elmúlt csütörtökön a vá­ros egészségügyi dolgozói a Jó Szerencsét Művelődési Központban. Semmelweis-napi beszédé­ben Pados Zoltánnné társadalmi megbízatású alpolgármester or­vosokat, szakdolgozókat, védő­nőket, gyógyszerészeket, men­tősöket, műszaki és technikai munkatársakat köszöntve ki­emelte, az elmúlt esztendőben a várpalotai egészségügyi alap­ellátásban és fogorvosi ellátás­ban jelentős esemény, szerveze­ti változás nem történt. A védő­női szolgálat és az iskola-egész­ségügyi ellátás idén januártól a Városi Népjóléti Gondozási Központ keretében működik. A járóbeteg-szakellátásnál több területen sikerült többlet­­kapacitást lekötni, mivel a pá­lyázatok eredményesen zárul­tak. Említést érdemel itt a tüdő­­gyógyászat, az urológia, a neu­rológia, az ortopédia, fizikote­rápia nagyobb lehetősége, re­mélhetőleg ezzel csökken a szakrendeléseken a betegek vá­rakozási ideje is. Újdonságként megjelentek olyan tb-finanszí­­rozás nélküli kezelések, mint a mágnes- és masszázsterápia, vagy a pezsgőfürdő, illetve szauna és infraszauna. Az or­vosi rendelőkben a folyamatos beruházások - például klímabe­rendezések beépítésével, az akadálymentesítés kialakításá­val - tovább növelhetik a bete­gek komfortérzetét. Várpalota város önkormány­zatának képviselő-testülete az ünnepen három évtizedes mun­kásságát elismerve Thuri-díjat adományozott Bregócs József­né fogászati asszisztensnek. A kép­viselő-testület emlékérmét Né­meth Józsefné, a városi kórház­­rendelőintézet dolgozója vehet­te át. Átadták kitüntetéseiket a városi kórház, illetve a szakellá­tásban részt vevő gazdasági tár­saságok vezetői is. A képviselő-testület emlék­érmét vehette át Németh Józsefné (balról), a városi kórház-rendelőintézet munkatársa Pados Zoltánná alpolgármestertől Fotó: Ármás János Ho-ho-honvédségi horgász Tizedszer mérkőztek a katonák a halakkal és egymással Várpalota (új) - Nyolcvan­nyolc kiló halat fogott kilenc­ven horgász az elmúlt szom­baton a város melletti Bánta­­pusztán a Nyugat-karszt ta­von a Magyar Honvédség Bakony Harci Kiképző Köz­pontjának tizedik alkalom­mal megrendezett házi ver­senyén. Ez mára már családok talál­kozási-szórakozási alkalma, ahova nemcsak az alakulat hi­vatásos és szerződéses katonáit várjuk, hanem bárki érdeklődőt szívesen látunk - magyarázta a főpecás­ főszervező, Debrecze­ni Dániel alezredes, a kiképző központ törzsfőnöke. Kétszázan iratkoztak fel a „zsinóroztatás­ra”, közülük kilencvenen jelent­keztek hivatalos versenyzőként. A szabály a megszokott, a ho­rogra akadt nemes halakat rög­vest lemérik, s ha éppen mére­ten aluli, vagyis „retúr”, azonnal visszaengedik a tóba - ezt egyébként katonás szigorral el­lenőrizték. Próbálkoztak alkalmi hobbi­­pecások ugyanúgy, mint márkás felszerelésekkel érkező „pro­fik”, bár abban mindenki egyet­értett, itt a legfontosabb a szóra­kozás. Ebből egyébként sem volt hiány, a verseny után gyer­mek- és családi vetélkedők, va­lamint tóparti activity-show várta a társaságot. Este pedig halászlé került az asztalra. A versengés ifjúsági kategó­riájában Szabó Tamás, a höl­gyeknél Szakos Krisztina, az uraknál Pintér József végzett az élen. A legnagyobb halakat (ka­tegóriánként) Szabó Tamás, Tóthné Vad Edit és Hanák Ba­lázs akasztotta. Csapatban ifj. Debreczeni Dániel, Debreczeni Katalin, Vargáné Kárász Judit és Plainer Zsolt utasította maga mögé a mezőnyt. Közel százan döntöttek úgy, a tizedik palotai honvédségi horgászversenyen megkísértik a sze­rencséjüket. A horgászok átlagosan közel egy kiló halat fogtak Fotó: Ármás mAPKO 8181 BE,RHIDA'VASÚT u-40-TEL: 88/455-117 20/466-5402, 30/520-6236 Nyf,Va ,ar*S, ^ 7'3°-160°' SZ°'; 7'3°-120° a készlet erejéig 12,5-es normál gipszkarton 398 Ft/ms Tondach akció júl. 15-ig, illetve a készlet erejéig. Pl.: hornyolt 1/1-es cserép 98 Ft/db Gipszkartonszereléshez profilok, csavarok, gipszek kedvező áron kaphatók. OSB faháncs lemezek, faforgács lemezek, Term­ova és LB termékek kedvező áron­ Pl. falazóhabarcs 12,80 Ft/kg Pl.: Faforgácslap natúr 19 mm-es 896 Ft/m3 Tető alatt tárolt fenyő fűrészáru 44 275 Ft/m3, 3 m3 felett 42 350 Ft/m3 ! Vízszigetelők, hő- és hangszigetelők­­ Pl. Thermolin üveggyapot -35% Hőszigetelő rendszer 4 cm-es polisztirol lappal, zsákos, fehér vakolattal 1759 Ft/m3 Magyar és import cement mész, homok, sóder CK lapok, ereszcsatornák, térburkolók, dámát kő és minden, ami az építkezéshez kell. Cserepek, téglak­orong, betontermékek, 8 raklap felett művi befizetéssel gyártótól építési helyszínre szállítva Kérje árajánlatunkat! Áraink az áfát tartalmazzák. Árváknak gyűjtöttek Zirc (müller) - Fórumot szer­vezett a zirci apátságban a helyi Országzászló Alapítvány Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a dévai árvaház alapítója és ve­zetője részvételével. A zsúfolá­sig megtelt teremben Csaba atya beszélt a kezdetekről, szó esett az elhagyatott gyermekeket be­fogadó intézményhálózat 3év­vel ezelőtti megalapításáról. Az Országzászló Alapítvány és a zirci plébániahivatal felhívása nyomán előzetes gyűjtés és helyszíni adakozás során 330 ezer forint gyűlt össze, melyet Máj János alapítványi elnök adott át Böjté Csabának. 2004. július 6., KEDD Tíznapos fesztivált tartanak a Balaton kapujában Balatonkenese (h.)­­ A ta­valyi nagy sikerű rendez­vény után idén ismét meg­rendezik a Balatoni kapunyi­tó fesztivált. A szervezők tájékoztatása szerint a tíznapos kulturális fesztivál során rengeteg szóra­koztató és sportprogramot láto­gathatnak meg az érdeklődők. Az elmúlt évhez képest újdon­ság lesz, hogy Balatonkenese mellet Balatonvilágos és Bala­­tonfűzfő helyet ad több rendez­vénynek. A tíz nap alatt számos köny­­nyűzenei fellépő, például a Ho­bo Blues Band, a Princess hege­dűvirtuózai, Vágó István veze­tésével a Favágók, az Irigy Hón­aljmirigy, a Nox és a Pa-Dö-Dö konceretjeire várják a közön­­séghez. A jazz műfaj kedvelői a Hot Jazz Band és Jazz Steps ze­nekarok előadásait választhat­ják. Emellett népdal- és nép­táncbemutatók, gyermekműso­rok, kiállítások várják a rendez­vényre látogatókat. Sportprogramokban sem lesz hiány, hiszen a fesztivál ideje alatt rendezik meg a regionális serdülő labdarúgókupát és az Akarattya-Kenese „kismarato­­ni” futóversenyt is. Megújult az evangélikus templom Várpalota (-la)­Kívül­­belül meg­újult az evangélikus templom, a hálaadó is­tentiszteletet szombaton tartották. Az 1780- ban épült templomban 1970-ben volt teljes felújítás, födémcseré­vel, a tartóge­rendák kicse­rélésével. A rekonstrukció újra szüksé­gessé vált; a belső munká­latokat - va­kolást, festést, a karzaton lé­vő festmények restaurálását, a villamos hálózat felújítását - 2002-ben kezdték, az önkor­mányzat Zichy-programja se­gítségével, a külső felújítást - a torony rekonstrukcióját, a kő­párkányok restaurálását­­ idén januárban végezték, Kiss Gyula várpalotai építésvezető irányí­tásával. A rekonstrukció tizen­hat és fél millió forintba került, a gyülekezet jelentős segítséget kapott az országos egyháztól. Az ünnepi istentiszteleten Itt­zés János, a nyugati (dunántú­li) egyházkerület püspöke Mk 13, 31 alapján hirdette az igét: Az ég és a Föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Min­den múlandó - változnak az ér­tékek, az életideálok -, az állan­dóságot máshol kell keresnünk. Isten igéje az, mely mindig érvé­nyes marad. Az istentiszteletet követő közgyűlésen Tóth Attila, a gyülekezet lelkésze a temp­lom történetét ismertette, Ördög Endre esperes hálát adott azért, hogy Isten népének hajléka megújulhatott. Ördög Endre esperes (balról), Ittzés János püspök és Tóth Attila, a gyülekezet lelkésze az ünnepi istentiszteleten Fotó: Ármás János

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék