Napló, 2005. október (61. évfolyam, 230-255. szám)

2005-10-11 / 238. szám

2005. OKTÓBER 11., KEDD Az aradi vértanúkra emlékeztek a falubanProgramok mindenkinek Három napig szórakozhatott a város - Végvári vitézek is tartottak bemutatót az érdeklődőknek Várpalota (új) - Keveset pihenhettek a Thuri tér környékén lakók: a 20. Várpalotai napok rendez­vényein az elmúlt pénte­ken és szombaton késő éjszakáig szórakozott a sokadalom. Számos programot kínáltak nekik. Csak az unatkozott a hétvé­gén, aki elment a városból. A negyvenhat program a legké­nyesebb ízlésűeknek is hasz­nos elfoglaltságot kínált. Is­mét ennivalóan szép termék­­bemutatót állítottak össze a kertbarátok: osztrák, olasz, szlovén, szlovák és román vendégek hosszasan mustrál-­l­ták a kiskertek gyümölcseit,­­ háziasszonyok dekoratív sa- sa­­vanyúságait, befőtteit. A kirakodóvásár, civil a­múltat idézte a várkert a Beth­len Gábor Hagyományőrség Egyesület végvári vitézi já­tékán és a helybéli Zúgó Nyi­lak Történelmi Íjász Egyesü­let bemutatóján. A kicsik asz­faltrajzversenyen örökítették meg, hogyan látják a várost, ahol élnek. A Thuri téri szín­padon táncolt a húszéves Cserregő és utánpótlásuk, a Botafogó együttes és a Fairy Tales ír sztepptáncosai. Itt muzsikált élő koncerten a Bojtorján és a David Klezmer Band. A szervező Szinbád Kht. már jó előre kifőzte a há­rom nap programját, a vállal­kozó kedvűek a várkertben bográcsokban pörköltfőzés­ben versengtek. A közönség jóllakottan távozott a rendez­vényekről, az alkalmi séfek produkciói is elfogytak a kon­­dérokból, szervezetek sátrai mellett a A kicsik rajzokkal örökítették meg, miképpen látják ők a városukat, ahol mindennapjaikat töltik ^ — ------- m m ■k Hitelbírálati, értekbecslesi, ■ ftfrl M szerzodeskötési dij, gfc és folyósítási jutalék nélkül! ^ I^Wjffff^fflj A költözésre is marad pénze JSSL« » TWM meghetefonisa *i .ktuilt» feltételek, illetve * hetityor Jogsijbátyok flgy*t*m­b*w4e»14v«( .létén * tHM mértéke módosulhat CIB^H­ITELVONAL : 'T-VaSi mérték. nem tukraji , kOlcrön k.m.tknak 42»tét­ér . détrtM.l.pu­kírkWnnk árfoly.mkocUírr lét 47 »keiné 70OS »ug..«ru. t-w»«*« '« 06 40 222 333 X 70rr.tk.07ik A hltélésc ér ., prom­óció résztét és feketésért é l ékouágl U/létéC) Alf.l.m­.n SzérétKlén [­elterelek, ,7 akt,Mii, kondíció, Intik ét r témtdkt4ték071aló |AttalnwzAk té én ril rjfl | V dokumentum * CIB Bank résziről nem minikül a|4nlettété­rték. célja kizárólag a figyelem felkeltése A Bank fenntartja a hitelbírilét jogit WWW.CID.MU THM: 5,74%-9,35% Veszprém, Szeglethy u. I. Tel.: 88/590-350 Papkeszi (me­ hgy) - A Himnusz hangjaival és az általános iskolások műso­rával kezdődött a falu re­formátus templomának udvarán az 1848-49-es szabadságharc és forrada­lom vértanúinak emléket állító rendezvény. Honáth Gyula polgármes­ter rövid beszédében méltatta a hősi halált halt főtisztek munkáját, hazafiasságát. Az emlékező szavak után Pál Bé­la államtitkár, országgyűlési képviselő a település vezető­jének társaságában megko­szorúzta a faluban felállított emlékművet. Röviddel ezután vette kez­detét a helyi művelődési ház­ban az idősek napi ünnepség, amelyen Pál Béla azt hangsú­lyozta: „Olyan országot aka­runk, ahol egy élet munkája után a nyugdíj biztonságos megélhetést nyújt az idős em­bereknek. Ahol az igazságos­ság jegyében a nyugdíjak a befizetett járulékok és szolgá­lati idő alapján kiszámítható, értékálló, sőt a gazdaság nö­vekedésével értéküket növe­lő jövedelmet biztosítanak, s ahol a legnehezebb helyzet­ben lévők számíthatnak a tár­sadalom segítségére." A képviselő beszéde után elkezdődött a kulturális mű­sor, amelyben nagy sikert arattak a település óvodásai, iskolásai. A délután beszél­getéssel zárult. Horváth Gyula és Pál Béla együtt emlékezett meg a vértanúkról BAKONY-BALATON RENDEZVÉNYEK Niszprim: Civil Szabadegyetem: 12-én 17.30 órakor Kövi Gábor Az ember lét állomásai című előadása. Bib­lia-sorozat: 12-én 18 órakor előadás a Barátságról cím­mel a Városi Művelődési Központban Ovis játszó nagycsoportos óvodásoknak 12-én 10 órakor a Gyermekek Házában. Könyvbemutató: 13-án 18 órakor Kutasi Kovács Lajos Vasárnapok, hétköznapok című könyvének bemutatója a Városi Művelődési Központban A Tovább Európába c. előadás-sorozat első előadása: 13-án 14 órakor a Dózsavárosi Klubkönyvtárban. Őszi könyvtári napok: 12-én 14 órától játszóház: bete­kintés a papírmentes fortélyaiba a Dózsavárosi Klub­könyvtárban Az Ősz című kiállítást 12-én 17 órakor Gopcsa Katalin művészettörténész nyitja meg a VMK előcsarnokában. Megtekinthető 31-ig hétfőtől péntekig 10-18 óráig. Folklórhét a Veszprémi Egyetemen ma 19 órakor Ör­­döngölő, vásári komédia. 19.45 órakor Dombai Zoltán előadóművész balladaestje az E kamarateremben 12-én 19 órakor magyarnóta­ est az N épületben. 13-án 19 óra­kor a Georgikon és a Virtus Táncegyüttes fellépése az aulában. 20.30 órakor táncház a Bojtár Együttessel az E kamarateremben. Hangzó Helikon sorozat: a Kaláka-Kányádi Sándor kö­tetének bemutatója 13-án 19 órakor a Petőfi Színházban Kovács Endre fotókiállításának megnyitója 14-én 16 órakor a Művészetek Háza Csikász Galériában Meg­nyitja: Fenyvesi Ottó költő Megtekinthető november 5-ig, naponta 10-17 óráig, vasárnap zárva. Könyvtári hónap: ma 15 órakor Baranyai Tamás angol nyelvű előadása az Amerikai Kuckó dr. Nagy László termében 18 órakor Oh­árczi Ferenc Szentbékkálla című könyvbemutatója a Kisfaludy teremben. 13-án 17 óra­kor Amerkai Kuckó Híres magyarok Amerikában programsorozat, zenehallgatás Paul Simon dalaiból. Veszprémi irodalmi nagyhét: ma 18 órakor dr. Rawlin­­son Zsuzsa egy­etemi adjunktus előadása, majd a Nora c. film vetítése 12-én 18 órakor Békés Pál író előadása, meglepetés Dylan Thomas rekvizitumok. 13-án 18 óra­kor Robert Burns dalai magyarul, dr Szaffner Emília adjunktus előadása, ír táncház a Művészetek Házában. A gyermekkönyvtár szervezésében újraindul a Meseve­­télkedő az általános iskolák 2-4. osztályos tanulói szá­mára A játék 6 fordulóból áll, az országos döntő 2­106 májusában lesz Bővebb információ a gyermekkönyv­tárban vagy telefonon (424-011/107) kapható Gyulafirától, találkozó határon túli magy­arokkal 15-én 17 órakor a művelődési házban. A Bakonyerdő Pávakör vendége a Szlovákiai Citerus Éneklőcsoport. Balatonalmádi: Könyvtári hét a Pannóniában ingyenes beiratkozás, internethasználat. Kedden-szerdán használt könyvek vására az előtérben. Vágfalvi Ottó festőművész 80. születésnapja alkalmából kiállítás nyílik 14-én 17 órakor a Pannónia előcsarnoká­ban és nagytermében A kiállítást megnyitja: Fü­löp La­jos festőművész. Közreműködnek a Kósa György Váro­si Zeneiskola növendékei Nyitra november 6-ig. Balatonfűzfő: 14-én és minden hónap második pénte­kén nosztalgia táncest a művelődési ház szervezésében a Nike étteremben. Zenél a Flash együttes Várpalota: Dévai Nagy Kamilla: József Attila szerel­mes lírája előadás 27-én 19 órakor a Hemóban Zirc: Váradi Péter Pál és Lőwey Lilla Sepsiszentgyörgy és vidéke c. honismereti fotóalbumának bemutatója 13- án 18 órakor lesz a városi könyvtárban. AVON angol SoU­S A kupon visszaküldői között­­ HASZNÁLTRUHA-5000 Ft-os Avon ajándékcsomagot KERESKEDÉS sorsolunk ki. I.­................... VESZPRÉMBEN Lakcím:...................................... Telefonszám:............................ 3 Cserhát u. 7. sz. alatt szeretnek jelentkezni Avon tanacsadonair­a (a volt Kölcsey könyvesbolttal szemben) Címünk: 8201 Veszprém, Pf. 78 Extra minőségű felnőtt- és gyerekruha: Ügyfélszolgálati irodáinkban 1500 Ft/kg a Naplón kívül feladhatja hirdetését MINDEN SZERDÁN­­ teljesen új téli­g és a Dunaújvárosi Hírlap ÁRUKÉSZLET! című napilapokba is. Péntekenként cipő, lakástextil vagy kiegészítők vására! Cz.: „HADA" KFT. SZÉLESSÁVÚ INTERNET AJÁNLATUNK ^•Bet«,tNet,2002 2005. SZEPTEMBER 26-tól *­­ 2005. OKTÓBER 31-ig. HŰSÉGNYILATKOZAT ÉS BEKÖTÉSI DÍJ NÉLKÜL SILVER 512/128 Kb/s bruttó 10 000 Ft/hó 20 Gbyte havi forgalom ingyen 1db e-mail cím ingyen GOLD 768/256 Kb/s bruttó 15 000 Ft/hó 30 Gbyte havi forgalom ingyen 1db e-mail cím ingyen Kábeltévé-előfizetést nem igényel! A berendezéseket bérleti díj nélkül biztosítjuk. NAPLÓ • 9 Hagyományt élesztők A szüreti felvonulók között ott voltak a bodajki vendégek Öskü (áj) - A kilencve­nes években indult, majd elfeledett hagyomány fel­elevenítésének szándé­kával szüreti napot ren­deztek az elmúlt szomba­ton a községben. Délelőtt helybéli és a kör­nyékről érkező népies foga­tok vetélkedtek akadályhaj­tásban. A résztvevők lényegé­ben egy baráti közösséget al­kotnak, számukra egy ilyen versengés szórakozás, a né­zőknek látványosság. Délután közel kétszázan sétáltak, tán­coltak végig a falu utcáin, a szüreti felvonulásban részt vett a bodajki művészeti isko­la együttese és az ösküi Car­men csoport cigány táncosai. Szép bemutatót tartottak a ne­mesvámosi hagyományőrző Sándor-huszárok is. Szombaton a fogathajtók mérték össze tudásukat a pályán Fotó: Penovác Károly Hirdetés

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék