Napló, 2006. december (62. évfolyam, 281-304. szám)

2006-12-17 / 49. szám, Vasárnapi Napló

2006. DECEMBER 17., VASÁRNAP 17 MŰVÉSZBEJÁRÓ szabadúszó Gesztesi Károly nem szeretné ismét megégetni magát, ezért sehol nem tag Gesztesi: a színház múlandó Gesztesi Károly az utóbbi három évben szinte minden magyar filmben játszott. Most a Vidám Színpadon Woody Allen darabjában alakítja Samet, és készül a III Richardra. Frankó Marianna- Woody Allen intellektuális, kissé elvont humora nem az a fajta komédia, amelyben eddig önt megszokhattuk.- F.n imádom ezt a fajta hu­mort, nem érzem, hogy elvont lenne.- A premier hónapjára mind­össze három előadást tervez­tek, de januárban már szinte mindennap ez.t játsszák a Vi­dám Színpadon. Minek tulaj­donítja a sikert?- Októberben meg kellett szondázni, mennyire jön be a közönségnek a darui). Mostan­ra már 40 pótszékkel játszanak minden este. Mi hozza a sikert? A jó előadás. Visszatért az a ré­gi szokás, hogy a plakátokra a rendező neve mellé kiírják a í színészekét, mert ez számít t a nézőknek.- A vígjátékok után nem vá­gyik drámai szerepre? A III. Richardnál nem kell komolyabb, áprilisban lesz a bemutató a székesfehérvári Vö­rösmarty Színházban.- A film vagy a színház áll közelebb a szívéhez?- Szerencsére nem kell a ket­tő között választani, az egyik nem szorítja ki a másikat A fil­met jobban szeretem, mert a színházzal ellentétben az meg­marad. Például ha a Szabadság, szerelmet eljátszom színpadon, akkor megnézi néhány ezer em­ber; bármennyire is jó, ezzel vé­ge. Amikor felnő Panka és meg­kérdezi: „papikám, mit csinál­tál?”, felelhetem én, hogy egy is­teni darabot, Szabadság, szere­lem a címe, de csak annyit vála­szol: „aha”, s továbbmegy. Vagy pedig a kezébe nyomom a DVD-t és azt mondom: „itt van ez a film, nézd meg, mert büszke vagyok rá". Számtalan nagyon jó estém volt színházakban, de „A filmet jobban szeretem, mert a színházzal ellentétben, az megmarad' - vallja meg ószintén Gesztesi, aki azért bevállalja III. Richardot is nyoma nem maradt, nem rögzí­tette senki, az emlékek pedig szép lassan összemosódnak.- A színészkollégák féltéke­nyek, irigyek vagy büszkék az ön sikereire?- Gondoljon lrele: itt áll száztíz kiló színhús. Nekem nem mon­dják, nincs hozzá merszük.- Gyakran játszik a fehérvári színházban. Oda hazajár?- Inkább arról van szó, hogy minden évadban ajánlanak 3-4 darabot és abból kiválasztom azt a kettőt, amit szeretnék el­játszani.- Nem vágyik ró, hogy ismét társulathoz tartozzon? elterjedt, hogy színpadra ál­lítják a Shrek musicalváltoza­tát, amelyben Gesztesi Károly játszana a főhős ogrét, felesé­ge, Liptai Claudia pedig Fionát alakítaná. A szerep nem véletlenül kedves Gesz­­tesinele ő volt korábban Shrek magyar hangja. „Igazá­ból annyi történt, hogy elkezd­tem kutatni a darab jogai után. Kiderült, hogy ugyan­ezen az úton halad Szurdi Miklós is, ráadásul ő engem szeretne az ogre eljátszására. A szereposztásban elsősor­ban azok kerülhetnek szóba, akik az animációs filmhez a hangjukat adták. De ki tudja, lehet, hogy egyszer még Claudia játssza el Fionát?" - említi a színész.- Nyolc éve jöttem el a Vígból. Hosszú ideig fájt, ami történt. Akkor azonban eldöntöttem, többé nem akarok egyetlen tár­sulathoz sem tartozni. Szeretek együtt lenni bizonyos emberek­kel, csapatokkal, de nem aka­rom lekötni magam. Aki volt már szerelmes és megégette ma­gát, az legközelebb már vigyáz. Shrek: színre léphet-e nálunk a híres ogre? Gesztesi Károly 1963. április lfaán, Budapes­ten született. 1988-ban szerzett diplomát a Színház- és Filmművészeti Főis­kolán. Először a Thália Szín­házhoz szerződött, később meg fordult a miskolci Nemzetiben, Szegeden, a József Attila Szín­házban és a Vígszínházban is. 1998 óta szabadúszó. FONTOSABB FILMJEI: Valami Amerika, Magyar vándor, Getno, Csak szex és más sem­mi, Kútfejek, Szabadság, szerelem, Idegölő. FONTOSABB SZÍNHÁZI SZE­REPEI: Othello, Mac­duff (Shakespeaiv: Machbeth), Dolohov (Tolsztoj: Háború és z béke), Thomas l ' Putmann (Miller: A salemi boszorkányok), I Trepljov (Csehov: Sirály). Aranylemez, turné és egy UNICEF-tagsági koncert Tavasszal Prágában és Pozsonyban is vendégeskednek a filharmonikusok Bécsben a Nemzeti Filharmoni­kusokkal együtt öt közép-euró­pai szimfonikus zenekar képvi­selői bejelentették, hogy öt sze­zonra átnyúló, egyedülálló csere­program kezdődik Magyaror­szág, Csehország, Szlovákia, Szlovénia és Ausztria egy-egy vezető zenekarának részvételé­vel. Emellett az NFZ még gazda­godott egy aranylemezzel és egy „UNICEF-tagságival” is. De ha­ladjunk sorjában. Az öt filharmonikus együttes mindegyike ellátogat jövőre a töb­biekhez. A vendéglátók bérlete­seinek nagy örömére mindenhol két-két hangversenyt adnak. A sort az NFZ nyitja márciusban, amikor a Cseh Filharmonikusok vendégeként Prágában lépnek fel, majd áprilisban Pozsonyba utaznak, májusban pedig a Szlo­vák Filharmonikusokat fogadják a Művészeitek Palotájában. Ez persze messze nem az egyetlen vállalásuk. A napokban ugyanis az UNICEF Magyar Bizottsága je­lezte: a zenekart jószolgálati nagykövetüknek tették meg. A ki­nevezési okiratot nemzetközi nagykövetük, a világhírű angol filmszínész, Sir Roger Moore ad­ta át Kocsis Zoltán főzeneigazga­tónak. Az „Angyal" ellátogatott a próbatermükbe is, ahol belehall­gatott Beethoven IX. szimfóniájá­nak próbáiba. És még egy fontos fejlemény: s. a Bartók Emlékházban Ünnepé- A Nemzeti Filharmonikusoknak aranyat értek a Magyar parasztdalok lyesen bemutatták a Bartók Új Sorozat első lemezét, amely a Kossuth-szimfónia és A fából fa­ragott királyfi felvételét tartal­mazza a Kocsis vezényelte Nemzeti Filharmonikus Zene­karelőadásában. Hollós Máté, a sorozatot kiadó Hungaroton igazgatója itt nyújtotta át Ko­csisnak az összkiadás tulajdon­képpeni első darabjának tekint­hető, 2004-ben megjelent, vi­lágsikert aratott SACD-ért járó aranylemezt is, amelyen a Con­certo, a Tánc-szvit és a Magyar parasztdalok hallhatók. Infor­mációink szerint nem kell már sokáig várniuk egy újabb ün­nepségre, hiszen a platina is „érik”. ■ Sz. Z. A. A hárfa hazai mestere Indiában is kíváncsiak a magyar filmekre FiLMRENDEZONOK nemzetkö­zi fesztiválját rendezik ezek­ben a napokban Új-Delhi­ben. A holnap záruló indiai seregszemlére meghívtak négy hazai alkotót is: Kocsis Ágnest, Fekete Ibolyát, Goda Krisztinát és Groó Dianát. Filmjeik - a Friss levegő, az Utazások egy szerzetessel, a Csak szex... és az Előttem az élet - bekerültek a verseny­programba. A fesztivál dísz­vendége: Gina Lolobrigida. itt r I 1 1 — A legjobb idei filmnek tartják a Taxidermiát A TALLiNNi Black Nights Film­­fesztiválon a kritikusok díját kapta a Taxidermia. Az íté­szek szerint ezen a mustrán egyértelműen Pállj György mozija volt a legjobb film. Az egyedülálló jelenetekkel tar­kított frivol alkotást a novem­­! bér 9-i bemutató óta itthon i harmincezren nézték meg. Egy Létra és egy véres hétfő rémképe 1956-ból a pont műhely szerda este mutatja be legújabb, az 1956-os emlékévre készült előadását a MU Színházban. A Létra című színjátékot Bí­ró László írta Magyar József és más forradalmárok visz­­szaemlékezései alapján. A történet 1956. november 5-ét idézi meg, azt a véres hétfőt, amikor már jóformán minden eldőlt, és csak idő kérdése volt a szovjet hata­lomátvétel. Linz büszkesége az A38 hajón ad dzsesszleckét Ausztria zenei piacáig csak ritkán látunk el. Pedig tör­ténnek ott is érdemleges dol­gok, egy „ínyencséggel" janu­árban az A38 hajón ismer­kedhetnek meg a honi zene­értők. A Linzben működő if­jú zeneszerző, Parov Stelar és csapata muzsikál majd a kultúrbárkán, azaz a zene­értők felkészülhetnek a forró dzsesszes-funkos hangulatra, megspékelve némi táncos groove-hangzássa 1. Vigh Andrea a Budapesti Vonósokkal koncertezik hándel, Debussy és Hidas Frigyes művei is szerepel­nek Vigh Andrea repertoár­ján, aki a Budapesti Vonó­sokkal közösen ad koncertet csütörtökön a Zeneakadémia nagytermében. A Liszt-díjas hárfaművésznő hazai „pá­lyán” szerepel, hiszen 1996 óta a Zeneakadémia tanára. A művésznő korábban részt vett a Salzburgi Ünnepi Játé­kokon, és Solti Györggyel is turnézott.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék