Napló, 2013. február (69. évfolyam, 27-50. szám)

2013-02-05 / 30. szám

2013. FEBRUÁR 5., KEDD Felnőttek az árvák CUNAMI Olvasóink pénzzel segítették az építkezést Tihanyi Tamás szerkesztoseg@naplo.pl­.hu Colombo - Jövőre lesz tíz esztendeje, hogy letarolta Délkelet-Ázsiát a szökőár, és nyomában hosszú idő­re fájdalom és reményte­lenség költözött a tragé­dia sújtotta térségbe. De a világ segíteni akart. Kövér László, az Ország­­gyűlés elnöke az első magyar közjogi méltóság, aki Srí Lan­kára látogatott. Útjára elkísér­te felesége és Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat el­nöke, valamint Szilágyi Béla, a segélyszervezet főigazgatója is. Srí Lankát iszonyú tragédia érte, amikor 2004-ben a szö­kőár harmincezer embert ölt meg a távoli szigeten. Azóta véget ért a polgárháború, az or­szág fejlődik. A hivatalos látogatáson Srí Lankán tartózkodó Kövér László magyar házelnök mi­nap ellátogatott a szigetország legnagyobb árvaházába, oda, ahová annak idején lapcsopor­tunk és a Baptista Szeretet­szolgálat közreműködésével olvasóink támogatása is eljut­hatott. Azoké, akik egy adott napon megjelenő lapszámunk megvásárlásával segítették a A legpusztítóbb cunami volt a 2004. december 26-án végigsöprő szökőár, amely Srí Lankán harmincezer halálos áldozatot követelt magyar árvaház, illetve egy, már működő gyermekotthon vadonatúj szárnyának felépí­tését. A magyar Országgyűlés elnöke és felesége az árvaház 150 lakójának iskolaszerekkel és más ajándékokkal megtöl­tött iskolatáskákat adott át. A Vadzsira Srí Gyermekotthont Colombo Pitacotte kerületé­ben 1983-ban hozták létre a polgárháború kirobbanásakor, hogy az országban árván ma­radó gyerekeknek otthont ad­jon nemzetiségre és vallásra való tekintet nélkül. Az intéz­mény sokat befogadott a 2004- es dél-ázsiai földrengés és szö­kőár után árván maradt gye­rekekből is. A Baptista Szeretetszolgá­lat a magyar adományokból és a Fogadj örökbe! program tá­mogatásából finanszírozta a munkálatokat, majd a cunami első évfordulóján adta át ren­deltetésének az 1200 négyzet­­méteres, háromszintes új épü­letet. A Vadzsira Srí Gyermek­­otthonban közel 300 gyermek kap ellátást, ebből a Magyar Háznak is nevezett épületben közel százan laknak. - A gyerekek láthatóan egészségesek, jól érzik magu­kat és nagy szeretettel fogad­tak minket - számolt be la­punknak a helyszínről pénte­ken Lukács Csaba újságíró, a szeretetszolgálat ön­kéntese. - A cunamiárvák közül sokan felnőttek, hiszen aki legalább tíz­éves volt a tragédia idején, az ma már fel­nőtt, szakmát tanult és elkezdte önálló életét. Jártunk a Help-faluban is, ahol már kevés az árva, az épületegyüttes most közösségi szolgáltató központként üzemel. Kezdet­ben öt gondosan kiválasztott szülőpár és két nagyszülőpár élt a falu hét házában gyerme­keikkel, unokáikkal. Közülük az intézmény 2006. évi alapí­tása óta néhány gyermek egye­temre ment, mások megháza­sodtak, két nagyszülő elhunyt. Együttérzéssel gondolunk ar­ra, hogy az öt szülőpárból négy A magyar házelnököt nagy szere­tettel fogadták Srí Lankán az ott­hon fiatal lakói (fent) vesztette el egy vagy két gyer­mekét a cunami pusztításának következtében. Ezért a falu azoknak a szülőknek is oltal­mat nyújt, akik elveszítették gyermekeiket. A térség addigi legpusztí­tóbb cunamija volt az Indiai­óceán medencéjében 2004. december 26-án végigsöprő szökőár, amely Srí Lanka szi­getén több mint harmincezer halálos áldozatot követelt. A károsultak megsegítésére kez­dődött világméretű akcióhoz a Pannon Lapok Társasága is csatlakozott, amikor egy árva­ház felépítéséhez nyújtott se­gítséget: az átadásról helyszíni riportban számoltunk be 2005. december 7-én, hiszen azt ígértük Fejér, Veszprém, Vas és Zala megye adakozóinak, hogy nyomon követjük ado­mányaik útját. A magyar segít­ség egyértelműen sikeres volt, hiszen felépült az árvaház új épülete és áll a Help-falu. De az igazsághoz hozzátartozik, hogy voltak kudarcok is. Ham­­bantotán építették fel az úgy­nevezett magyar falut, aminek megvalósításához sok más ön­­kormányzat és szervezet mel­lett Székesfehérvár is hozzájá­rult. Sajnos a rendesen soha el nem készült falu maradványait már régen eldózerolták. Több hasonló eset is történt mások adományaival, ezért a segélyszervezet munkatársai, élükön a magyar házelnököt hi­vatalos útjára elkísérő Szenczy Sándor lel-,­kész-elnök és Szilágyi Béla főigazgató büsz­kék arra, hogy nem csak azonnali segítsé­get tudtak nyújtani, ha­nem két időtálló, ma is jól mű­ködő intézményt hoztak létre, amit értékel a szigetország né­pe és kormánya is. Csaknem tíz év telt el, a cu­nami árvái mára felnőttek. So­kan tettek önök közül azért, hogy ez így lehessen. további képek, információk veoltg Napló Online Kövér László az első magyar közjogi méltóság, aki az ország­ba látogatott. Feleségével hasz­nos holmikkal töltött iskolatás­kákat adott át (balra) Fotó: Lukács Csaba Ugrásszerűen fejlődik az ország A Help-falu működését is teljes mértékben a velen­cei alapítású Baptista Sze­retetszolgálat finanszíroz­za, amit részben a Fogadj örökbe! támogatók ado­mányaiból fedeznek. Lukács Csabát arról is kér­deztük, hogy milyen poli­tikai helyzetet talált Srí Lankán? - Amióta vége a polgárhá­borúnak, ugrásszerű fejlő­désnek indult az ország. Ezt az is jelzi, hogy a GDP tavaly és tavalyelőtt 8-9 százalékkal nőtt évente. Megszűnt a tereken a ka­tonai jelenlét, Colombó­­ban és a főutakon felszá­molták az ellenőrzőpon­tokat, lehet szabadon köz­lekedni. Kövér László az első magyar közjogi mél­tóság, aki az országba lá­togatott. Útja során talál­kozott az ország elnöké­vel, a parlamenti elnökkel és több miniszterrel is - tette hozzá Lukács Csaba. MAGAZIN Tovább menetel az Irigy Hónaljmirigy B­udapest (ga)­­ Négy új klip, telt házas nagykon­cert, rekord letöltésszá­mok a legnagyobb videó­megosztó portálon: 2012 vitathatatlanul az Irigy Hónaljmirigy éve volt. A zenekar tavaly sem kí­mélt senkit, beszóltak Chuck Norrisnak, és hazánk egyik legnépszerűbb tehetségkutató­ját, az X-Faktort is kiparodi­zálták. A fiúk a tőlük megszo­kott stílusban figurázták ki a világ és hazánk legnépszerűbb dalait is. 2012-ben ünnepelte 22. születésnapját az Irigy Hónaljmirigy. A nyolcas csa­pat népszerűsége a több mint két évtized alatt töretlen ma­radt, sőt azt is bebizonyították, hogy még mindig a hazai zenei világ élvonalába tartoznak. Az őszi szezonban a YouTube tíz legnépszerűbb slágere közül négyet a fiúk jegyeztek, az évet pedig egy fantasztikus nagykoncerttel koronázták meg. Tavaly az első igazi őrületet kiváltó Mirigy-videó a Ma­roon 5 Moves Like Jagger cí­mű slágerének feldolgozása volt, amelyben Christina Aguilera szerepére Tóth Gabit kérték fel. A Rúgy, Chuck Nor­ris pillanatok alatt a közönség kedvence lett. Ezt követte a nyár slágerének, Michel Teló dalának feldolgozása. „A Szívós Szemű Márta na­gyon adta magát, hogy feldol­gozzuk, hiszen ezt a számot már egyébként is mindenki így Fantasztikus volt látni a közönséget, érezni a szeretetüket még ennyi év után is felemelő érzés ismerte. Mi egy pálinkadalt ír­tunk belőle, ha már mostaná­ban úgyis olyan nagy divat er­ről énekelni” - magyarázta Varga Győző, aki azt is elárul­ta, a legnagyobb meglepetést a Majka-féle Belehalok átirata okozta számukra. Ezt a videót két hét alatt több mint egymil­lió-háromszázezren nézték meg a YouTube-on. „Azt gon­dolom, ezt a sikert annak is kö­szönhetjük, hogy jó volt az alapanyag. Az eredeti szám is nagyon népszerű volt, sokan szerették. Örülök, hogy végre egy olyan dallal jöttünk ki, ami nem egy „kifordítás”, hanem egy igazi paródia. Valós kriti­kát fogalmazunk meg benne a magyar zenei életről, a médiá­ról, valóságshow-król, egyfaj­ta görbe tükröt tartunk” - je­lentette ki Kábái Laci, a zene­kar dobosa. A mirigyesek az év végén az X-Faktor sztárjait sem kímél­ték: Kábái Laci Malek Miklós­sá, Sipos Peti Keresztes Ildikó­vá, Papp Feri Nagy Feróvá, míg Oszkó Laci Geszti Péterré változott, és közösen őrültek meg PSY Gangnam Style pa­ródiájára. December 28-án a sikeres év lezárásaként egy telt házas nagykoncerttel ünnepelt a csa­pat. A régi és új szerzeménye­ket felvonultató kétórás műsor lenyűgözte a közönséget. „A show-t csinos táncosok és különleges pirotechnikai megoldások tették még egye­dibbé, és vendégül láttuk egy­­egy dal erejéig Tóth Gabit és Babicsek Bernátot is. A kon­cert egyszerűen fantasztikus volt, látni a közönséget, és érezni a szeretetüket még ilyen sok év után is felemelő érzés” - tette hozzá Sipos Tomi. z65 ULI -10 LU DK 1 Tavaly ünnepelte 22. születésnapját az Irigy Hónaljmirigy. A népes csapat népszerűsége töretlen NAPLÓ «13

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék