Napló, 2015. június (71. évfolyam, 126-151. szám)

2015-06-27 / 149. szám

2 • NAPLÓ RÖVIDEN Megbukott a kvótarendszer Budapest (MTI)­­ A kö­telező kvótarendszer terve megbukott, üdvöz­lendő, hogy az európai uniós állam- és kor­mányfők levették a na­pirendről ezt „az ezer sebből vérző javaslatot” - mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés kül­ügyi bizottságának fide­­szes elnöke pénteki bu­dapesti sajtótájékoztató­ján a brüsszeli uniós csúcstalálkozóval kap­csolatban. Az EU ál­lam-, illetve kormányfői péntekre virradóra ab­ban állapodtak meg, hogy a tagállamok két év alatt összesen 60 ezer menekültet osztanak szét egymás között, ön­kéntes alapon, kéthar­madukat az Olaszor­szágba és Görögország­ba érkezettek közül, 20 ezret pedig polgárhábo­rús konfliktusok elől menekülők soraiból fo­gadnak be az unión kí­vülről. Magyarország és Bulgária viszont külön elbírálás alá esik. Bábszínházi előadások Veszprém (bzs) - A Ka­bóca Bábszínház a Tűz­torony udvarban július­ban a Danny mesél: Gingerbread man, au­gusztusban A Királykis­asszony, akinek nem volt birodalma című előadást mutatja be. A Művészetek völgyében, Taliándörögdön Jean Cocteau Orpheusz című előadása, augusztusban a budapesti városmajori szabadtéri színpadon A Holdkirály palotája és az Óz, a nagy varázsló tekinthető meg. - KRÓNIKA Bajban a termelők MEGGY Alacsonyak a felvásárlói árak, kicsi a kereslet Balatonfűzfő, Szentbékkál­la (szd) - Alacsonyak a felvásárlói árak, csökken a kereslet, az időjárás és a kártevők pedig megti­zedelték a termést. Több gonddal is küzdenek idén a hazai meggytermelők. Az országban átlagosan nagyjából 60-70 ezer tonna meggy terem egy évben, amelynek döntő többségét családi gazdaságok ter­melik meg. A meggy­termelés mintegy ezer család megélhetését szolgálja. Több mező­­gazdaságban dolgozó­nak az első keresetét biztosítja a meggy­beta­karítás idénymunkája. Palásthy Imre családi vál­lalkozás keretében árusít meggyet Balatonfűzfőn. Ezt nem közvetlenül adják el, mert ahhoz túl apró, hanem lekvárokat, befőtteket készíte­nek belőle, valamint aszalják a család szükségleteinek ki­elégítésére. A felesleget pedig értékesítik.­­ Egy ismerősöm, aki na­gyobb tételben foglalkozik termesztéssel, épp most mondta, hogy egyhektárnyi meggyfát kellett kivágnia, mert tönkrement. A mi ker­tünk ehhez képest játékméret - fogalmazott Imre, aki hoz­zátette, hogy a monília súlyo­san megtámadta a fáit, egyet valószínűleg menthetetlenül. Tisztességes költségek és haszon, mellett 150 forintért lehetne eladni Emiatt idén nem jutott eladás­ra termény. Popovics-Nádor Tibor szedd magad program kere­tében öt éve árusít meggyet Szentbékkállán. Mintegy nyolcszáz meggyfájuk van, amely, mint mondta, kevés ahhoz, hogy konzervgyárak­nak adják el.­­ A kereslet hasonló a ta­valyihoz, a korábbi vevők kö­zül sokan visszajárnak. Az ér­di bőtermőt 280, az újfehértói fürtös fajtát pedig 150 forin­tért adják kilónként. A gazdát nem érinti ugyan a gyárak által ígért alacsony felvásárlási ár, azonban hatá­rozott véleménye van a hely­zetről.­­ Tisztességes ter­melői költségek és ha­szon mellett 150 fo­rintért lehetne eladni a meggyet. Nem az út­lezárás és a Parlament előtti demonstráció a megoldás a nyomott felvásárlási árakra, hanem a külföldi értékesítés. Oda kell vinni az árut, ahol megbecsülik. Bécsben egy euróért lehet eladni az újfe­hértói fürtöst, az érdi bőtermő kilójáért pedig 2 euró 10 cen­tet lehet kérni - nyilatkozta lapunknak Tibor. Hegedűs Gyula, a Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. dolgozója a szabadságpusztai telepen mutatja a termést Hirdetés 18 db kétszemélyes belépőt nyerhet a Zalakarosi Fürdőbe! Nem kell mást tennie, csupán helyesen válaszolnia a feltett kérdésekre, és a kitöltött játékszelvényt július 7-ig visszaküldenie a következő címre­. Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft marketing osztály. 8200 Veszprém, Házgyári út 12. A borítékra kérjük írja rá: Zalakarosi Fürdő nyereményjáték Nyereményszelvény (A helyes választ kérjük, jelölje X-szel) 1. Mikor nyitotta meg kapuit a Zalakarosi Fürdő? CD 1955 CD 1965 CD 1995 2. Minden éven megrendezzük a „Strandok éjszakája" bulit az élményfürdőben. Idén ki lesz a sztárfellépő? 0 Vastag Csaba 0 Kasza Tibi 0 Pál Dénes 3. A Zalakarosi Fürdőn egész évben programokat kínálunk a gyerekeknek a kölyökklubban. Milyen állat Lollo és Bernie, a program két kabalafigurája? O zsiráf és maci 0J két kutyus O cica és egér A jegyek korlátozott számban állnak rendelkezésre. A játékban csak természetes személyek vehetnek részt - kivéve a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. dolgozói és azok közvetlen hozzátartozói. A nyeremény készpénzre nem váltható. A játékban csak az újságból kivá­gott eredeti szelvénnyel lehet részt venni. A nyereményeket terhelő adókat, illetékeket a kiadó fizeti. Tudomásul veszem, hogy a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. adataimat kizárólagosan saját információs adatbázisa megteremtéséhez, ill. fenntartásához használja fel. 2015. JÚNIUS 27., SZOMBAT M­egvannak az idei díjazottak Várpalota (szpdl) - A Vá­rosszépítő és -védő Egye­sület kapja idén a Várpa­lota városért érdemérmet, Könczöl Imrének pedig posztumusz díszpolgári címet adományoz a tele­pülés önkormányzata. Zárt ülésen döntött erről Várpalota képviselő-testülete. Talabér Márta polgármester kérdésünkre elmondta, az ön­­kormányzat posztumusz dísz­polgári címet adományoz Könczöl Imrének, a városi könyvtár néhai vezetőjének, a Várpalota városért érdemér­met pedig idén a Városszépí­tő és -védő Egyesület kapja. Thuri-díjat Simon Lászlóné és Koska János pedagógus, valamint Konta László fotog­ráfus vehet majd át szeptem­berben a XXX. várpalotai na­pok ünnepségsorozaton. A Bardócz Endre-nívódíjat Tósokiné Török Viktóra zon­goratanárnő, az Eötvös Pál­­nívódíjat Schwarcz Róbert, a Főnix Dojo Klub vezetője, a Mezei István-nívódíjat pedig Lukács-Nyakas Diána pol­gármesteri referens kapja. Szabó Margit nyugalmazott körzeti orvos Rutsek Pál-ní­­vódíj, Bebesi István, a Ba­kony Volán nyugalmazott igazgatója pedig Waldstein János-nívódíj kitüntetésben részesül. A képviselő-testület emlékérmét idén Szabó Szil­via énekművész, valamint a várpalotai mentőállomás kö­zössége kapja. Az idén alapí­tott Jó ember-díjat Holler Jó­zsefre, a Máltai Szeretetszol­gálat helyi csoportjának ve­zetője, míg az Inotáért-díjat Kiss Julianna, az Inotai Kö­ A döntés szerint a Bokányi Dezső utcából Szent Borbála utca lesz október 1-jétől Kösségi Ház nyugdíjasklubjá­nak vezetője és Koczka Sán­­dorné, az Inotai Erőmű Nyugdíjas Klub vezetője ve­heti majd át. Az utcanév-módosításokat is újra napirendre vette az ön­­kormányzat. Döntöttek arról, hogy szeptember 1-jétől a Bokányi Dezső utca új neve Szent Borbála utca legyen. Az ügyben az ott lakók vé­leményét is kikérték, ők határoztak úgy, hogy a bányá­szok védőszentje legyen a névadó. Orosz László és Petrovics László, a városszépítők elnöke egy önkéntes programon. Idén az egyesület kapja az érdemérmet Pannon pálinkaverseny (Folytatás az 1. oldalról.) Ennek keretében tavaly meghirdették a pálinkakiváló­ságok versenyét, amely idén - a Földművelésügyi Minisz­térium hathatós közreműkö­désével - a 2015. évi Pálin­ka országkóstolóvá avanzsált elő. A verseny rangját jelzi, hogy az eredményhirdetésre a Parlament üléstermében ke­rült sor. A versenyen szép sikereket értek el a Veszprém megyei főzdék. A Csalló Pálinka Manufaktúra (Balatonalmádi) kettő arany (szilva, meggy), egy ezüst (kajszi) és kettő bronz (eper, irsai szőlő); a Reneszánsz Badacsonyi Pá­linkaház kettő ezüst (cseresz­nye, vadszilva) és egy bronz Eredményhirdetés a nyitónapon, július 9-én lesz (irsai törköly); a Petendi Pá­linkaház (Vigántpetend) kettő ezüst (barack, meggy); a Somló Spirit (Somlóvásár­­hely) egy ezüst (meggy) mi­nősítést kapott. Csalló Jenő, a Pannon Pálinkafőzők Egyesü­lete (PPE) elnöke a pálinka kedvelőit Csopakra invitálta. Az egyesület idén ismét meg­rendezi a Pannon pálinka- és párlatversenyt, amelyre bér­­főzdék és bérfőzetők, keres­kedelmi főzdék, valamint sa­ját márkás termékkel rendel­kező borászok kereskedelmi egységei jelentkezését várják. A minták leadási határideje június 30-a. A verseny ered­ményhirdetése a Fröccsöntő és pálinkanapok nyitónapján, július 9-én lesz Csopakon, a strand főbejáratánál. A Petőfi Színházban a hungarikumok kiállításán helyett kapott a Csalló pálinka is. Jobbra Csalló Jenő Változás a képzésben (Folytatás az 1. ol­dalról.) A rezidensképzést érintő változtatásokban konszenzus volt a kórhá­zak és a kormány kö­zött, a rendszer átalakí­tásának egyik fő célja, hogy ne legyen olyan diplomás, aki nem tud belépni a képzésbe, mondta a főigazgató. A kórházaknak továbbfog­lalkoztatási kötelezettsé­get kell vállalniuk a re­zidensekre, akik a szak­orvosi vizsga megszer­zése után legalább annyi ideig dolgozhatnak az adott kórházban, ahány évet rezidensként eltöl­­töttek ott, magyarázta a főigazgató, aki kiemel­te, ez nem jelent röghöz kötést, a rezidensnek nem kötelező maradnia a képzés befejezése után a kórházban. A következő hetekben 50 rezidensi helyre ad be pályázatot a kórház, fő­ként azokon a területe­ken, ahol jelenleg van vagy a következő évek­ben lehet szakemberhi­ány, mondta Rácz­ Jenő.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék