Napló, 2016. február (72. évfolyam, 26-50. szám)

2016-02-07 / 6. szám, Vasárnapi Napló

12 MAGAZIN 2016. FEBRUAR 7., VASARNAP Harmadik felesége, Antónia 27 évvel fiatalabb Bálint gazdánál „Ez a kapcsolat örökre szól” 97 éves kora ellenére Bálint gazda ma is tele van életkedvvel, mindennap dolgo­zik, cikkeket ír, az új könyvének az anyagát a múlt héten kellett leadnia a kiadóba... Pedig pár éve olyan súlyos balesetet szenvedett, hogy sokan attól féltek: nem épül fel többé. Homonnay Gergely/hot! HÁZASSÁG A baleset következmé­nyeit még ma is érzi: megviseli az időjárás, és azóta a vérkerin­gésével sincs minden rendben. „Hideg a kezem, néha szédü­lök. Félévente be kell vonulnom a kórházba, ahol infúziót kapok - pontosan hetet. Kérdeztem az orvost, hogy miért nem hatot, de nem mondta meg - kezdte moso­lyogva Bálint gazda. - Már nem mozgok olyan könnyen, mint ré­gen, és a térdem sem a régi. Nem is vezetek, a feleségem ugyan­is nem engedi. Azt mondja, túl nagy a kockázat: összetörhetem magam, ráadásul másban is kárt tehetek, én pedig hallgattam rá. Ezért ha be kell mennem a város­ba valamit elintézni, busszal me­gyek.” Bálint György ma a nála 27 év­vel fiatalabb feleségével él. „An­tónia a harmadik feleségem, cso­dálatos asszony, de be kell valla­nom: minden feleségem nagysze­rű ember volt.” Bálint gazda 70 évvel ezelőtt kötötte az első házasságát, eb­ből a kapcsolatból született a fia is. „Nagyon fiatalok voltunk és nagyon szerelmesek, de ez nem volt elég ahhoz, hogy soká­ig együtt maradjunk. Válás lett a vége. Pár év után a szerelem azonban újra fellángolt és újra összeházasodtunk, de másod­szor már viszonylag hamar ki­derült, hogy nincs jövője a kap­csolatunknak” - adott magyará­zatot Bálint gazda arra, hogyan fordulhatott elő, hogy négyszer házasodott, de csupán három fe­lesége volt. A válás után hozta össze a sors Edittel, aki később a második felesége lett, és akivel több mint három évtizedig éltek együtt. „Boldogok voltunk, de Edit beteg lett, Alzheimer-kóros, és az utolsó éveket kórházban töltötte. Bejártam hozzá, mege­tettem, megmosdattam, és még akkor is meséltem neki az Ottho­ni dolgokról, amikor már nem is­mert meg.” SS5» közösségi oldalon > ezer követojevar TZx gazda norma * t.leqosit'V TO'JáOwaK Kedvelő* Fényképek Névjegy idővonal Érzi a föld lelkét ti Bálint György H már fiatalon ! megismerkedett i a gazdálkodással lm 1919-ben született birtokos csa­ládba. Amint megtanult járni, az édesapja kivitte a földekre, és megmutatta neki a szárba szö­kő kalászt, az illatos kajszit, a szőlőt. Nem csoda, hogy a zsige­riben van a magyar föld szere­­tete. 1941-ben kertészmérnöki oklevelet szerzett a Magyar Kirá­lyi Kertészeti Akadémián, majd pár év múlva behívták munka­­szolgálatra. Megjárta a koncent­rációs tábort, ahonnan meg­szökött. A háború után elvet­ték a birtokait, ő mégsem hagy­ta el az országot, mert - ahogy mondja - a magyarföld ideköti. A felesége halála megviselte, és soha nem gondolta, hogy új­ra meg fog házasodni. „Minden üres lett, de egy idő után egye­dül éreztem magam. Egyszer be­ültem a kocsiba, és elmentem Ausztriába, hogy meglátogassam azokat a helyeket, ahol még a szü­leimmel jártam. Nem éreztem jól magam, és két nap után hazajöt­tem. Ebben az időben valahogy nem találtam a helyem, és ekkor hozott össze a sors Antóniával.” Már ismerték egymást egy ideje, Antónia a Mezőgazdasá­gi Kiadó felelős szerkesztője volt ugyanis, Bálint György több könyvét ő gondozta. Elvált asz­­szonyként két fiút nevelt. „Egy­szer megkérdeztem tőle, hogy nincs-e kedve eljönni velem az operába, vacsorázni, és ő némi gondolkodás után igent mondott - idézte fel a múlt emlékeit. ­­Kezdetben tartottam a köztünk lévő 27 év korkülönbségtől, An­tónia ráadásul csak fél évvel idő­sebb a fiamnál, de végül nem iga­zolódtak be a félelmeim. Tökéle­tes társam lett - remélem, hogy ő is ezt gondolja rólam. Összecsi­szolódtunk, és ez a kapcsolat már örökre szól.” Sarka Kata az interneten mutatja meg az igazi énjét Katának rengeteg követője van NÉPSZERŰ Sarka Katának több mint 165 ezer követője van a Fa­­cebookon, és az Instagramon is 122 ezres táborral büszkélked­het. Nem ő az egyetlen sztár, aki­nek így követhetjük a magánéle­tét. Miért éri meg nekik? Nem is gondolnánk, hogy egy-egy fotó vagy poszt mögött remekül felépített brand, vagyis márka állhat. „A közösségi olda­lakat az online magazinhoz tud­nám hasonlítani” - magyarázta Kata. „Ad egy saját fórumot, ahol be tudom mutatni magam. Nem az elferdített, mások által közölt verziót, hanem azt, aki valóban én vagyok.” Sok cég népszerű sztárokkal mutatja be termékeit Manapság azonban számos cég kifejezetten a közösségi olda­lakon népszerű személyekre sza­kosodik, olyanokra, akik potenci­ális piacot biztosíthatnak a termé­keiknek. így egy-egy hírességgel, bloggerrel kötött szerződés után elég a képen elrejteni a reklámoz­ni kívánt árucikket, amely a kö­vetőknek köszönhetően pillana­tok alatt komoly bevételt hozhat. „Ha kiteszek magamról, a csa­ládomról képeket, akaratlanul is felkerülnek bizonyos termékek is, amelyek miatt később ren­geteg privát levelet kapok. Min­denki szeretné tudni, hogy me­lyik márkát, készítményt szere­tem, használom, hogy aztán ők is beszerezhessék. Ennek pedig a gyártók is örülnek, hiszen ezáltal népszerűsítem az áruikat.” hot! A színésznő szerint a kicsiket nem tiltani kell, hanem terelgetni, rendelkezésükre állni Kovács Patríciáéknál jó gyereknek lenni SZABADSÁG Patrícia nem korlá­tozza Hannát: szabadon neve­li, és semmit sem tilt meg neki, ami nem jelent rá veszélyt. Ott­hon körülötte forog a világ: ha fel­sír, azonnal megvigasztalják. Az egyik első dolog, amit a szülei megtanítottak neki, hogy hogyan tud lemászni a bútorokról. „Nem szólok rá, ha felmászik az asztalra. Minden gyerek au­tonóm személyiség, a kíváncsi­ság beléjük van kódolva - kezd­te a színésznő. - Azt hiszem, ná­lunk valóban jó gyereknek lenni. Nem tiltani kell, hanem terelget­ni, és minden pillanatban a ren­delkezésére állni. Egyéves volt, amikor elvittem egy Kaláka-kon­certre, és úgy táncolt, hogy hát­ra sem nézett rám. Biztonságban érezte magát: tudta, hogy ott va­gyok - mesélte Patrícia, aki min­den figyelmet megad a kislányá­nak. - Sokan mondják, hogy egy kis sírás tágítja a baba tüdejét, de én ezzel nem értek egyet. A sírás­sal azt fejezi ki, hogy nem érzi jól magát. Nem szabad traumatizálni a gyereket.” Ezt a nevelési elvet nem egy­szerű betartani. „Néha hosszú időbe telik, hogy belássa, miért jó, amit én szeretnék. És alkal­mazkodnunk kell a kíváncsisá­gához, hogy a késeket, ollókat ne olyan helyen tartsuk, ahonnan el­éri. Egyszerűbb lenne mindig rá­szólni, hogy nem szabad, de azt vallom, hogy ő nem azért jött er­re a világra, hogy nekünk ké­nyelmes legyen az életünk. Nem is olyan sokára el fog érkezni az a pillanat, amikor becsapja majd előttünk a szobája ajtaját, és a sa­ját életét akarja élni. De addig ott kell lennünk és vigyázni minden lépését” - szögezte le. Hanna nemrég kezdett bölcső­débe járni, ahol már szabályok szerint kell élnie. „Hónapokig ke­restük azt a bölcsit, ami nekünk a legmegfelelőbb. De rátaláltunk, mégpedig úgy, hogy ő is jött ve­lem, és a próbanapon nem akart hazajönni. Megtapasztalta, mi­lyen, amikor 13 másik gyerek­kel van együtt, és alkalmazkod­nia kell. Hiába szabadabb otthon minden, a bölcsiből csak pozitív visszajelzést kaptunk. Itt akkor eszik, amikor a többiek, és ha egy órával hamarabb felébred, mint a társai, akkor nem zajong. Meg­várja, amíg a többiek fel­ébrednek. Intelligens és alkalmazkodó” ­­mondta Patrícia. A kislánya kreatívabbá tette Egy szülőnek igazi kihívás a gyer­mekét játékosan rávezetni a he­lyes dolgokra. „Nagyon kreatívnak kell lenni; azt veszem észre maga­mon, hogy a gyereknevelésbe fek­tetett energia az életem más terü­letein is megtérül. A színházban a próbákon is kreatívabb vagyok, de bárhol, bármikor sokkal gyorsab­ban oldok meg feladatokat. A gye­rek edzésben tart” - mosolygott a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék