Napló, 2017. szeptember (73. évfolyam, 204-229. szám)

2017-09-04 / 206. szám

2017. SZEPTEMBER 4., HÉTFŐ KRÓNIKA Új korszak a város életében Kitüntetéseket adtak át a XXXII. Várpalotai Napok nyitányán VÁRPALOTA Díszpolgári címet vehetett át a XXXII. Várpalotai Napok nyitá­nyán Nagy Károly apátka­nonok plébános és Bátor Antal vállalkozó, míg az 1956-os palotai forradal­már Egerszegi Lajosnak posztumusz ítélte oda az elismerést a település önkormányzata. - Korszakváltó időszakhoz érkeztünk. Ebben az időszak­ban a 8-as főút várost elkerü­lő szakaszának megépítésén túl - ami mintegy 27 milliárd forintba kerül - további hat­­milliárd forintot fordíthatunk európai uniós, hazai kor­mányzati és saját önkormány­zati forrásokból fejlesztésekre Várpalotán - mondta el kö­szöntőjében a Thury-vár ud­varán összegyűlt érdeklődők előtt Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármes­tere. - Megújul a Zöld Város Program keretében a vár kör­nyéke, utakat, kerékpárutakat, járdákat és parkolókat épí­tünk. Felújítjuk a szociális el­látórendszer és a fogorvosok elhelyezésére szolgáló intéz­ményeinket, fejlesztjük a hor­gászturizmust és megújul a Készenléti-lakótelep is. A Thuri gimnázium új torna­csarnokot kap egymilliárd fo­rintért, a jelenlegi javaslat alapján pedig a régi strand te­rületén épül fel állami beru­házásban az oly rég várt váro­si uszoda, és megépítjük az ápoló otthont Inota városrész­ben - foglalta össze a fejlesz­téseket a polgármester, aki szerint a beruházások okot adnak a bizakodásra, hogy új korszakot nyithatnak Várpalo­ta történetében. A folytatás­ban a városi kitüntetéseket adta át Campanari-Talabér Márta a várudvaron felállított színpadon. Díszpolgári címet vehetett át Nagy Károly apát­kanonok plébános és Bátor Antal vállalkozó, míg az 1956-os palotai forradalmár Egerszegi Lajosnak posztu-A régi strand területén épül fel állami beruházásban a városi uszoda most ítélte oda az elismerést a település önkormányzata. Várpalota városért érdem­érmet kapott Borbás Károly, a Bányász kórus karnagya, Bar­­dócz Endre-nívódíjat Fenyve­si Zoltán, a Thuri gimnázium igazgatója, Eötvös Pál-nívódí­­jat Bor Sándor egykori labda­rúgó, Rutsek Pál-nívódíjat Gábor Mihályné kisgyermek­nevelő. A Thuri-díjat idén Kunné Fazekas Zsuzsanna óvodapedagógus, Árvai Gyu­la Ottóné pedagógus és Fisli Lajos egykori kiváló kézilab­dakapus vehette át. A Waldstein János-nívódí­­jat Horváth Tamás, a Várpalo­tai Közüzemi Kft. ügyvezető igazgatója, a Mezei István-ní­­vódíjat Kotzó Szabolcs köz­­tisztviselő kapta, míg a város képviselő-testületének emlék­érmét Horváth dr. Csomó Or­solya, a Pueri Castelli kórus vezetője és Grószné Póta Má­ria, a városvédő egyesület tagja vehette át. Köz­szolgálatáért érdemér­met ítélt oda az önkormány­zat Fekete Istvánnénak, a Vö­röskereszt munkatársának és Csömöre László mentőgép­kocsi-vezetőnek. A Jó ember­díjat Kód Lászlóné, az Inotá­­ért-díjat Báli Istvánná, a He­­idrich Péter-nívódíjat Kiss Georgina Dzsesszika kapta. Díszpolgári címet vehetett át Campanari-Talabér Márta polgármestertől Nagy Károly apátkanonok plé­bános Fotó: Szabó Péter Dániel NAPLÓ 3 RÖVIDEN Lehetőség tüdőszűrésre MEGYEI KÖRKÉP A kö­vetkező településeken vár­ja a lakosságot a tüdőszűrő busz a héten: Hétfő: Gye­­pükaján, kultúrház 8.50- 12 óráig; Nemeshany (Bo­dorfa), kultúrház 13.30-18 óráig. Kedd: Káptalanfa (Bodorfa), kultúrház 8.40- 18 óráig. Szerda: Puszta­­miske, orvosi rendelő 8.45-11 óráig; Kolontár, önkormányzat 12.30-18 óráig, már Őszi mulatság tánccal és dallal AJKA A Forrás Női Kar és az Ajka Kristály SE aerobik-szakosztály őszi mulatságot rendez szep­tember 7-én este hat óra­kor a Kaszinóban Szin­­csák-Lukács Fruzsina és Csonkáné Krützner Márta vezetésével, pet Liget fesztivál fiataloknak AJKA Nyárbúcsúztató bu­lira, Liget Fesztre várja a fiatalokat a fellépő 3 zene­kar és 7 dj a városligeti strandparkolóban szeptem­ber 9-én 17 órától. Fellép többek között az Ámokfu­­tók, az Instrumental X és a Groovehouse. ta Rendőrök a bölcsődében Iratokat kértek be és vittek el az intézményből Elbúcsúztatták a nyarat MAGYARPOLÁNY Nem­csak a hagyományok őrzé­se és a falu passiója teszi különlegessé a települést, hanem az is, hogy minden korosztály sokat tesz a si­kerekért, és együtt örülnek az elért eredményeknek - mondta Kovács Zoltán ál­lamtitkár, országgyűlési képviselő a nyárbúcsúztató rendezvényen. Magyarpolányban a falunap, a búcsú és a nemzetiségi na­pok mellett nyárbúcsúztató programokat is szerveztek. Gröber József polgármester örömmel látta, hogy a progra­mokat nagy érdeklődés kísér­te. A népi játékok és kézmű­ves-foglalkozás mellett tűzol­tóautó, foci, körhinta és lég­­­ vár szórakoztatta a gyereke­ket. Fellépett Rudi bohóc, he­gyideszka-íjászatot mutatott be Németh Attila. A bűvész­­show után zenés gyerekmű­sort adtak elő a helyiek. A vendégeket sertéspörkölttel és palacsintával látták vendégül. A térség országgyűlési képviselője kiemelte az Euro­pa Nostra-díjas Magyarpo­lány értékeit és a közösségi rendezvények fontosságát. - Ilyenkor felidézhetjük a régi időket, a gyerekek és a felnőttek is megmérhetik ügyességüket a népi játékok­ban. Külön öröm, hogy a leg­­fiatalabbakat is bevonják a programokba: versért, énekért lehet palacsintát kapni - mondta Kovács Zoltán. Noha a célba dobó játék­ban nem járt sikerrel, az ál­lamtitkár örömmel látogatott el a programra, mert mosoly­ilyenkor felidézhetjük a régi időket gós, kedves emberekkel talál­kozott, és egyúttal gratulált a több mint 360 millió forintos turisztikai fejlesztést támoga­tó pályázat sikereihez. Net Látogasson el weboldalunkra szep­ P Kovács Zoltán államtitkár és Gröber József polgármester is kipró­bálta a népi játékokat Fotó: Penk Tímea Folytatás az 1. oldalról. Bóka István, Balatonfüred polgármestere érdeklődé­sünkre az ügy kapcsán el­mondta: tudomása szerint a rendőrök iratokat kértek be, vittek el. Hozzátette, úgy tud­ja, a bölcsődében a szabad­ságkiadással kapcsolatos helytelen gyakorlat, illetve a megmaradt ételek miatt tör­ténhetett az eset, és a helyte­len gyakorlatot az intézmény­­vezető a polgármester infor­mációja szerint már megszün­tette. Bóka István úgy tudja, el­járás folyik az intézményve­zető és néhány dolgozó eseté­ben, akikről azt gondolja, hogy nem voltak tisztában az­zal, hogy szabálytalanságot követnek el. A város elöljáró­ja tájékoztatta a testületet a történtekről, és várják a vizs­gálat eredményét.­­ A bölcső­dei dolgozók évtizedek óta tisztességes és közmegbecsü­lésnek örvendő emberek, nem magas bérért végzik munká­jukat. Bizonyosan nem az év­század ügyéről van szó! - fo­galmazott a polgármester. Megkerestük a rendőrséget is, ahol Kucsera Katalin saj­tóreferens közölte: a kérdéses ügyben a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság gazda­ságvédelmi osztálya közfela­dati helyzettel visszaélés bűn­tett és hamis magánokirat fel­­használása vétség megalapo­zott gyanúja miatt folytat el­járást. - A nyomozás érdekei­re hivatkozva további infor­mációt nem áll módunkban közölni - mondta el a sajtóre­ferens. be Hirdetés MOST MÉG I KÖZELEBB ! ■ ■ ■ ■ ■■ WM nunisurm I 11\ HÍJ/ 'V­­VVI\llVftii ML KEDVES OLVASÓINK! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Napló ajkai ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁJÁT szeptember 4-től ÚJ CÍMEN TALÁLHATJÁK MEG a belvárosban. Ajka, Szabadság tér 11.1. emelet. U­A ÜNNEPÉLYES MEGNYITÁS: KIM SZEPTEMBER 4.11:30 ÓRA A nyitás hetében, szeptember 4-től szeptember 7-ig az alábbi akciókkal várjuk Önöket: - készpénzes apróhirdetésből és vidám családi hirdetésből 30% kedvezmény - egyéb termékekből (könyvek, ajándéktárgyak) 25% kedvezmény - PLT saját kiadású termékeiből 40% kedvezmény (pl. szakácskönyv, mesekönyvi készletek ügyfélszolgálati irodánkban. Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes! Hirdetési ajánlatunk maximum A megjelenési napra vonatkozik. Ajánlatunk a jegyértékesítésre nem vonatkozik, a kedvezmények a teljes árból értendőek és nem összevonhatóak. NYITVA TARTÁSUNK: hétfő­től-péntekig: 8.00-11.30-ig, 12.10-16.30-ig Telefonszámunk és e-mail címünk változatlan: tel/fax: 88/200-560 e-mail hirdetes:ajka@pk­.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék