Sebő József: Veszprém az irodalomban - Veszprémi Szemle könyvek 14. (Veszprém, 2022)

RÉGI SZERZŐK - Praznovszky Mihály: Petőfi Sándor veszprémi napjai

RÉGI SZERZŐK veltetését és terjedését egyik leghathatósabb eszköznek tartván, azon inté­zetnek felállítására, melyeket az ország rendes múlt 1826. esztendei Szent György havának tizenhetedik napján költ alázatos felírásokban a magyar nyelvnek kimíveltetése és elterjesztése végett a Császári Királyi Felségé­nek előterjesztettek, két­ezer forintokat konvencióbéli ezüst pénzben ajánlok oly föltétel mellett, hogy ezen summából a magyar nyelvnek kimívelteté­sére egy ezer forintoknak, a magyar nyelvnek terjesztésére hasonlóul egy ezer forintoknak interese [kamat] fordítassék, amely két ezer forintokból álló tőkepénz iránt magamat oly formán kötelezem, hogy azt szabad tetszésem szerént a fenn írt intézetnek valóságos felállításától kezdve, esztendőnként száztól hattal számlaadó intezeseknek [kamatoknak] rendes fizetése mellett megtarthassam, vagy fertály esztendei előre való felmondás után kifizethes­sem; amennyire pedig ki nem fizetném, ezen tőkerészemnek maradék­ java­imból is elégtételtessék. – Kikötöm továbbá, hogyha talán idővel a feljebb említett intézetnek egyike vagy másika akármi oknál fogva megszűnne, ezen nem várt esetekben a megszűnt intézetet illető tőkepénz magamra vagy a Veszprémi Püspökségben leendő succeszorimra [fokozatosan] oly kötelesség mellett visszaszálljon, hogy ugyanazon tőkepénz általam vagy most említett jövendő veszprémi püspökök által szabad elrendelésünk szerént más köz­hasznú egyházi vagy világi intézetre fordíttassék. – Melynek nagyobb erejére adom ezen szerzemény levelemet, nevem aláírásával és szokott pecsétemmel megerősítve. Költ Pozsonyban, pünkösd havának 30. napján 1827. esztendőben. Kopácsy József veszprémi püspök Praznovszky Mihály: Petőfi Sándor veszprémi napjai Kétségtelen tény, hogy Petőfi többször járt Veszprémben, noha egy alkalmat kivéve, semmi lényeges nem történt vele itt, illetve nem maradt nyoma látoga­tásának. Az első megmaradt emlék egy vers, amely alá odaírta: Veszprém 1842. A filológus kiegészítette a pontos dátummal: november 3., de írt mögé még egy kérdőjelet. Ez a vers: 49

Next