Viitorul Social, 1974 (Anul 3, nr. 1-4)

Numerele paginilor - _2

ACADEMIA DE ŞTIINŢE SOCIALE Şl POLITICE A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA COMITETUL N A Ţ I O N A L D E ASOCIAŢIA ROMÂNÀ D E ŞTI INŢE POLITICE SOCIOLOGIE Colegiul de redacţie FRANCISC ALBERT ; ION ALUAŞ ; OVIDIU BĂDINA ; ALEXANDRU BĂRBAT; SILVIU BRUCAN ; MIHAIL CERNEA ; GHEORGHE CHEPEŞ ; MIRON CONSTANTINESCU ; ŞTEFAN COSTEA ; ION DRĂGAN ; ERNŐ GÁLL ; CONSTANTIN IONESCU ; ION IORDACHEL (redactor-şef adjunct); LADISLAU LÖRINCZ ; GEORGE EM. MARICA ; MANEA MĂNESCU ; ROMAN MOLDOVAN ; IOSIF NATANSOHN ; VASILE NICHITA ; CONSTANTIN NICUŢĂ (redactor şef); MIHAI PETRESCU ; AVRAM PINCU (secretar general de redacţie) ; VALTER ROMAN ; HENRI H. STAHL ; OVIDIU TRĂSNEA (redactor-şef adjunct) IOANA BOJA-TRINCĂ ; SEPTIMIU CHELCEA ; OLIVIA CLĂTICI ; HARALAMB CULEA ; MARIA LARIONESCU ; MARIA STANCIU ; ANDREI STĂNOIU EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA Str. Gutenberg nr. 3 bis, Bucureşti 46 Colectivul redacţional Redacţia : str. Oneşti nr. 11 Bucureşti

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék