Viitorul Social, 1975 (Anul 4, nr. 1-4)

Numerele paginilor - _2

ACADEMIA DE ŞTIINŢE SOCIALE Şl POLITICE A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA COMITETUL N A Ţ I O N A L D E SOCIOLOG IE ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE POLITICE Colegiul de redacţie FRANCISC ALBERT; ION ALUAŞ; OVIDIU BĂDINA; ALEXANDRU BĂRBAT; SILVIU BRUCAN; MIHAIL CERNEA; GHEORGHE CHEPEŞ; ŞTEFAN COSTEA; ION DRÁGÁN; ERNŐ GÁLL; CONSTANTIN IONESCU; ION IORDĂCHEL (redactor-şef adjunct); LADISLAU LÖRINCZ; GEORGE EM. MARICA; MANEA MĂNESCU; ROMAN MOLDOVAN; IOSIF NATANSOHN; VASILE NICHITA; CONSTANTIN NICUŢĂ (redactor şef); MIHAI PETRESCU; AVRAM PINCU (secretar general de redacţie); VALTER ROMAN; HENRI H. STAHL; OVIDIU TRĂSNEA (redactor şef adjunct) Colectivul redacţional IOANA BOJA-TRINCĂ ; SEPTIMIU CHELCEA ; OLIVIA CLĂTICI ; HARALAMB CULEA ; MARIA LARIONESCU ; MARIA STANCIU ; ANDREI STĂNOIU Redacţia: str. Oneşti nr. 11 Bucureşti 1. căsuţa poştală 134 telefon : 14 68 30 EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA Str. Gutenberg nr. 3 bis, Bucureşti 46

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék