Viitorul Social, 1978 (Anul 7, nr. 3-4)

Numerele paginilor - _2

ACADEMIA DE: ŞTIINŢE SOCIALE Şl POLITICE ACADEMIA „ŞTEFAN GHEORGHIU” COMITETUL NAŢIONAL DE SOCIOLOGIE ASOCIAŢIA ROMÂNA DE ŞTIINŢE POLITICE Colegiul de redacţie FRANCISC ALBERT ; ION ALUAŞ ; OVIDIU BĂDINA ; ALEXANDRU BĂRBAT ; SILVIU BRUCAN ; GHEORGHE CHEPEŞ ; ŞTEFAN COSTEA; ION DRÁGÁN ; ERNŐ GÁLL ; CONSTANTIN lONESCU ; ION 10RDĂCHEL (redactor-şef adjunct); LADISLAU LÖRINCZ ; GEORGE EM. MARICA ; MANEA MĂNESCU ; ROMAN MOLDOVAN ; IOSIF NATANSOHN; VASILE NICHITA ; CONSTANTIN NICUŢĂ (redactor şef); PETRU PÂNZARU ; MIHAI PETRESCU ; VALTER ROMAN ; HENRI H. STAHL ; OVIDIU TRĂSNEA (redactor-şef adjunct). Redacţia : B-dul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 64 Bucureşti 6, Cod 70 608 Căsuţa poştală 67 telefon 16 08 52 EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA Calea Victoriei nr. 125

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék