Viitorul Social, 1985 (Anul 78, nr. 1-6)

Numerele paginilor - _1

* * * Noi direcţii în cercetarea social— politica ION IORDACHEL, Concepţia tovarăşului Nicolae Ceauşescu privind o nouă calitate a muncii şi a vieţii in societatea socialistă şi comunistă. GHEORGHE CREŢOIU, Perfecţionarea relaţiilor de producţie şi sociale In consens cu cerinţele dezvoltării multilaterale a patriei REVOLUŢIA ŞTIINŢIFICO-TEHNICĂ ŞI DEZVOLTAREA SOCIAL-ECONOMICĂ A ROMÂNIEI FLORIAX POPA MICŞAX, Conducerea colectivă în unităţile eeonomico­­sociale МАША COBIAXU-B ĂCAXU, Mutaţii in structura socioprofesională a Întreprinderilor cu profil de cercetare-produclie ADIUAX VASILESCU, IOX AXDREI POPESCU, Implicaţiile sociale ale dezvoltării tehnologiilor bazate pc utilizarea surselor regenerabile de energie. Din istoria gîndirii sociale româneşti GHEORGHE RÂDULESCU, Profesorul Virgil X. Madgearu CULTURĂ ŞI SOCIETATE; DEMOGRAFIE ; CROXICA VIEŢII ŞTI IX­ŢIFICE : HECEXZ1I ŞI NOTE DE LECTURĂ; REVISTA REVISTELOR. ianuarie — februarie Anul LXXVIII 1985

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék