Viitorul Social, 1985 (Anul 78, nr. 1-6)

Numerele paginilor - _2

ACADEMIA DE ŞTIINTE SOCIALE ŞI POLITICE COMITETUL NATIONAL DE SOCIOLOGIE ASOCIAŢIA E O M Â N Ă J3 E ŞTIINŢE POLITICE Consiliul de conducere MIHNEA GHEORGHIU - preşedinte; FRAXCISC ALRERT ; ION ALUAŞ ; DOREL ABRAHAM; OYIDIU BĂDINA ; IOANA IlOJA ; ION CAUC ; IOAN CETERCHI ; ŞTEFAN COSTEA ; ION DRĂGAN ; VICTOR DUCULESCU ; ER\0 GÂLL ; IONEL HAGIU ; ION IORDĂCHEL ; NICOLAE RALLOS; LADISLAU LORINCZ ; VIRGIL MĂGUREANU; IOAN MĂRGINEAN ; VASILE MIFTODE ; ACIIIM MHIU ; IOSIF NATHANSON ; MARIN NEDELEA ; PETRU PÂNZARU ; MIIIAI PETRESCU ; SORIN RÂDULESCU ; II. II. STAUL ; OYIDIU TRĂSNEA ; CONSTANTIN VLAD ; MARIN VOICULESCU. Colegiul de redacţie ION IORDĂCHEL - redactor şef; ŞTEFAN COSTEA - redactor şef adjunct; VICTOR DUCULESCU — redactor şef adjunct; DOREL ABRAHAM; FRAXCISC ALBERT, IOANA BOJA - secretar responsabil de redacţie; ION DRĂGAN; IONEL HAGIU; VIRGIL MĂGUREANU ; IOAN MĂRGINEAN : ACRIM MIIIU ; MARIN NEDELEA ; SORIN RĂDULESCU ; OVIDIU TRĂSNEA. Redacţia : str. Oneşti nr. 11 Bucureşti 1, Cod 70119 Căsuţa poştală 67 Of. 1 — Cod 70 700 Telefon : 15.66.96 EDI TURA ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE Calea Victoriei nr. 125 R OM Â N I A ACADEMIA „ŞTEFAN GHEOKGHIU”

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék