Viitorul Social, 1987 (Anul 80, nr. 1-6)

Numerele paginilor - _2

ACADEMIA DE ŞTIINŢE SOCIALE ŞI POLITICE C O M I T E T U I. N A ï I O N A I. DE SOCIOLOGIE ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE POLITICE Consiliul de conducere MIIIMEA GHEORGIIIU -preşedinte ; FHAXCISC ALUEHT ; 10\ ALUAŞ; DORUL ABRAHAM ; OVIDIU BĂIJINA ; IOANA BOJA; ION CA ЕС; IO AN CETERCHI; ŞTEFAN COSTEA; ION DRĂGAN ; VICTOR DUCULESCU; ERNÔ GALL; IONEL IIAGIU; IOX IORDÂCIIEL; NICOLAE kAlLOS ; LAD1SLAU LÔRIMCZ; VIRGIL HÂGUItEANU; IOAM MĂRGINEAM; \ ASILE MIFTODE : ACHIM MIHU ; IOSIE NATHANSON : MARIN NEDELEA; PETRU PÂNZA IIU ; MIIIAI PETRESCU; SORIM RĂDULESCU; H. H. STAUL; OVIDIU TRĂSNEA; CONSTANTIN VLAI) ; MĂRIM VOICULESCU ION IORDĂC1IEL — redaelor şef ; ŞTEFAN COSTEA—redactor şef adjunct ; VICTOR DUCULESCU — Redactor ş -f adjunct ; DORUL ABRAHAM : FRANCI SC ALBERT : IOANA BOJA — secretar responsabil de redacţie : ION DRĂGAN; IONEL HAGIU; VIRGIL MAGUREANU ; IOAM MĂRGINEAN : ACHIM MIHU ; MARIN NEDELEA ; SORIN RĂDULESCU ; OVIDIU TRĂSNEA EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA Colegiul d c redacţie Redacţia; str. Oneşti 11 Bucureşti 1, Cod 70119 Căsuţa poştală G7 Of. 1 — Cod 70700 Telefon 15.66.96 Calea Victoriei nr. 125 ACADEMIA DE PARTID PENTRU ÎNVĂŢĂM! N TUL SOCIAL-POLITIC

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék