Viitorul Social, 1988 (Anul 81, nr. 1-6)

Numerele paginilor - _1

REVISTĂ DE SOCIOLOGIE ŞI ŞTIINŢE POLITICE BRATU PĂUX, GIIEORGHE AIAXOLACHE, Personalitatea şi opera tovarăşului Xieolae Ccauşcscn — strălucită expresie a ţjindirii teoretice oriţţi­­nale şi activ ilăţii practice, pentru edificarea societăţii socialiste şi comuniste AURELIAX COSMAŢEHI, XIEOLAE V1NŢAXU, Concepţia tovarăşului Xieolae Ceauşescu privind implicaţiile revol uţiei ştiinţiiico-teliiiiee asupra universului politic al omului contemporan VIOREE CORXESEU, IOAX MIIIĂILESCU, Modernizarea organizării şi conducerii producţiei in condiţiile promovării democraţiei socialiste si auto­­conducerii muncitoreşti Cercetarea şi practica social-politică IOX COM \\. Calităţile politico-morale şi rolul lor in formarea conduitei Înaintate a cadrelor militare şi ostaşilor FLORIX EI ОТЕЛ, Eomunicare culturală si personalitate EARMEX FURTUXĂ, GABRIELA JELEA-A AXEE A, Etapele evoluţiei culturale a unui sat din Cimpia llărăţ|annlni DEMOGRAFIE VLADIMIR TREBICI, Demografia între ştiinţă şi acţiune socială COMENTARII; CRONICA VIEŢII ŞTIINŢIFICE ; RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ ; REVISTA REVISTELOR ianuarie — februarie Anul LXXXI 1988

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék