Viitorul Social, 1989 (Anul 82, nr. 1-5)

Numerele paginilor - _1

REVISTĂ DE SOCIOLOGIE ŞI ŞTIINŢE POLITICE VIORICA NECULAU, Rolul determinant al ştiinţei şl inrăţămintniui In progresul economico-social al României CERCETAREA ŞI PRACTICA SOCIAL-POLITICĂ VASILE I. ZĂIIXESCU, Mobilitatea forţei de muncă şi exigenţele conducerii soeial-economice contemporane ANDREI STĂNOIU, Familia iu procesul transformărilor din structura socială a societăţii româneşti DAN BANCIU, SORIN M. R VDULESCU, Exigenţe funcţionale ale proce­sului de resoeializare a minorilor cu comportament deviant GÎNDIREA SOCIALĂ ŞI POLITICĂ LÍVIA POPESCU, Semnificaţia şi consecinţele reformei lui Cuza in gindirea sociologică de la sfîrşitul secolului XIX şi începutul secolului XX DEMOGRAFIE; COMENTARII; RECENZII ŞI NOTE DE LEFTERĂ ; REVISTA REVISTELOR; CRONICA VIEŢII ŞTIINŢIFICE ianuarie - februarie Anul LXXXTI 1989

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék