Világ, 1844. január-május (1-42. szám)

POLITIKAI, TUDOMÁNYOS É­S '/m.aca­demii'\ ^könyvtára/ \ 1844. Január-Juniusi folyam. M­zenvey J­ózsef szerkesztése alatt: „Kívánod a Nemzet javát művelni? Tiszteld a Honnak szent törvényeit, Javítsd, ne döntsd ős—intézvényeit! Haladj i­de józanul, ’s ne nyakra főre.“ — így készülünk mi szebb, dicsőbb jövőre. P­esten, Trattner­­Károlyi nyomtató-intézetében, uri-utcza 453-dik szám alatt. (

Next