Világ, 1844. január-május (1-42. szám)

­*• Tartalom 1 8 4 4-dik év első felére. Irány- és másodrendű csikkek. szám 1 2 3 6 8 4 Futó pillanatok az 18 43dik év felett. (A. I.) Nemzetek emelkedése és hanyatlása (történetileg) „ „ n (szemléletiig) ” „ (záradék) A két­garasos telekdíj (Hertelendy Károly) -igénytelen nézetek az alkotandó új iskola-rendszer ügyében 10 11 12 Közgazdálkodási elméletek I. (Bevezetés) (—­y.) „ II. (a Pénz)v „ III. (Bank és Hitel) B „ IV. (Bank) - -. „ v­ (Hitel) - -n „ YI. (Kereskedés) 0 „ VII. VIII. (Közlekedési rend­szer 1 2) „ „ IX. (Vaspályák öszsze­hasonlításban) „ „ X. (Belföldi közlekedés) „ „ XI. XII. (Külkereskedési re­mények 12) „ „ XIII. (Szorgalom) „ „ XIV. XV. (Termékeny, termé­ketlen munka 1­2) „ „ XVI. XVII. (Közszorgalom) „ „ XVIII. (Belkereskedés)­­„ „ (Nemzeti kölcsön.-y.) Status és Egyház (X. I.) - - - - - 14 Magyar kereskedelmi társaság - Pesti kikötő ------­Fiumei vasút -------13 17 18 19 21 22 23 25 30 32 34 35 36 38 40 42 46 4­­ 46 48 15 16­­ 35 41 47­­ 49 60 Nyilvános köszönet a Pesti Hírlap szerkesztőjének 5 Egy kis computus a Pesti Hírlap szerkesztőjével (gr. Dessewvky Emiltől) 9 Követésre méltó - - - - - - 18 Észrevételek az orsz.gyűlés ek­be terj. büntető törv. könyvjav. iránt (Czindery Lászlótól) 24 25 20, 27 28 29 30 31 Szózat a nemzeti színészet ügyében - - - 26 32 Szlavóniai csatorna-társaság - - - - 28 29 Nőnevelő-képző intézet - 33 Nyilatkozat ------- 45 Sírszegj­yű­lé­­i tu­dósítlások­. Kerületi ülések: CXXIX. 2. sz. - CXXX. XXXI 3.sz. — CXXX11. CXXXlll. 4. sz. - CXXXIV CXXXV CXXXV1 5. sz. - CXXXV11. CXXXV111. 6. sz - CXXXIX. CXL. CXL1. CXLll. 7. sz. — CXLlll. CXLIV.­­ sz. — CXLV. CXLV1. CXLVII. 9. sz. - CXLV1V. 10. sz. - CXLIX. CL.CLI­II sz. — CL11. 12. sz.— CLV.CLV1. 20. sz. — CLX111. CLXIV. 21. sz. - CLXIV.CLXV. CLXV1. 22. sz. - CLXXX111. 35 sz. - CLXXXV11. CLXXXV111. 37. sz. - CLXXXIX. és CXC. 38. sz. - CXCV GXGV1. 41 sz. CXCV. CXGV1 CXCV11. 42 sz. - CXCV11. CXCV111. CXGIX. 43. sz.-CXCIX. CG.44.sz.-CCl.45. sz.-CClll. GCIV.CCV CGV1. 46 sz. - CGV1. CCVII. CCV111. 47 sz. - CGVI1. CGX. 4. sz. - ССХШ. 49. sz. Országos ülések a tek.­­ ‰ és RRk ’s a mg. FORRnél: LXXXV1. LXXXV1I. 9. sz. - LXXXVlll LXXXIX. XC. II. sz. - XC. XC11. хеш. 12 sz. - XCV1. XCV11. 13 sz. - XCV11. XCV111. 14. sz. - XCV111. XCIX. 5 5. sz.- Cl. CII Cili. 17. sz. CIV CV. 18. sz. — CVI.CIV. 19. sz. - CXVlll. 23. sz. — CXX. 24. sz.— CX­X.CXX.25 sz.- CXXIV.CXXV.26.27 sz.- CXXll. CXXIII. 27. sz. — CXXX. CXXVI. 28. 29. sz — CX­XXII CXXXlll. CXXXIV. 30. sz. - CXXIV. 31. sz. - CXXXlll. 33. sz. — CXXXVIll. CXXXIX. 34.34. 37.- CXL. 38. — CXLl CXLll. 39. — CXLlll. CXLIV. CXLV. 40. sz. - CXLlll. CXLIV. 41. sz.­­CLV111. 49. sz. — CLX. 50. sz. - ClXI CLXII. CKXIII. orsz­­. 51 sz. CLIX. CLXIII. CLXIV. 52 sz. Országgy. rövid közlések: 134 kér.ülés. [4.sz] - 137. kér. ülés. [5. sz.] - 139.140. kér. ü. [6.sz.] - 03 143 kér­ü. [9. sz.] - 149. 150. k.ü. 8S 89. orsz. ü. [10. sz.] -90. 01. orsz. ü. 152. k.ü. [II. sz.] - 153.154. k.ü. 94. 95. 96. orsz ü­. [12. sz.] OS. orsz.ii [13.SZ ] — 99.100.101 102 orsz. ü. [14. sz.] - 103.104.105. orsz. ü. [15. sz ] - 106 or. ü. [16 sz ] — 155. 156. 157. 158. k. ü. 107.103. orsz. i­. [17. sz.] — 159. 160. lül.k. ü. 109. 00. orsz. ü. [18.sz.] -162. 16­­ 164 k.ü. Ml. 112. orsz. ü.[19. SZ.] — 165. 166. k.ü. 113. 114. orsz. ü [20. sz.] 167. 168. k.ü. 116.1­17. 118. orsz. ü­. [21 sz ] — 170.171.172. k. ü­. és 119. 170.121. orsz. ü. [22.] - 173. k. ü és 122 123.124. orsz. ü. [13. sz.] — 174. k.ü. és 125 126.127.0 ü. [24. sz ] 128.129.0. ii [25. sz.] - 130.131. 5 32.orsz. ii. és 175.­­ ii. [26 sz.] — 176. 177. k.ü. és 133. 134. orsz it. Гv7. sz ] - 135. orsz ii [28. sz.] —136. 137. orsz.és 178.­ ii. [31. sz­­-. 179.180 181. k. ü. és 138. 139. o.ü. [32. sz­] - 182. 183. k. ü. [33. sz ] - 181. 185 186.­­ ii. [34. sz.] - ISZ. ISS.­­ II. [35. sz ] - 189. 18­0. 191. k. ü.[30. SZ.] - 102. k. ii. és 140. 141. orsz. ii. [37. sz..] ~ 142. 03. 144. orsz.ii. [38.sz.] - 145.146. 117. orsz­­. 193.k. ii. [39. sz.] — 194.195. k. i.és 117. 118. orsz. ii. [40. sz.] — 19­7. 198. 199. kér.és 150.151. orsz. ii. [41. sz ] — 200. 201.202. k.i. és 152 153. 151. orsz. ii. [42. sz.] - 203. k. ii. [43. sz ] - 204. 21­5 k. ü. [44. sz.] — 206.207. 208. k. ii. és 155. orsz. ü [45. sz ] — 209. 210. k.ü­ [46. sz.] — 211.212. 213. kér. és 157. o. ü­­[47. sz.] - 214.215. 216. k.i. és 158. 169. o.ii. [48 sz.] - 217. 218. 219. k­ü. és 160. 161.0. ü [49. sz.] - 162 163.164. orsz.ü. [50 sz.] — 165. 166.167 orsz. ü. és 220.221. kér. ü [51. sz.] — 210. 211.212. kér. ü­. és 168. 169 orsz. ü. [52 sz.] Országgyűlési irományok, u. m. , kir. leiratok , felírá­sok, üzenetek, határozatok, törv.javaslatok . (Csatolványképen) 9. 13. 11. 15. 19. 23. 26. 28. 29. 30. 35. 41. 41. 45. 46. 48. 50. 51 sz. Megyei közlések: Abaúj Arad Árva Bács Baranya Bars -Békés Beregh Bihar Borsod Csanád Csongrád Esztergom Fehér Gömör Heves Hont 13 23 1 2 25 1 24 37 41 47 17 szám 35 44 5 36 37 51 23 5 39 30 30 48 49 18 39 1 24 14 48 16 17 43 51 16 48 44 Ugocsa Trng - Varasd Vas -­­ r ■ Verőcze Veszprém -Zágráb Zala Zemplén Zólyom Magyar partvidék 37 Vároes ’­ vidéki közlések. Arad 17.19. 33. számban.— I.Becskerek 17.sz.— Debreczen 16. 33. 39. sz. — Eperjes 23. sz. — Esztergom 13. sz. — Gyöngyös 34. sz.—Kassa 13 23.36. 52. sz. — Komárom 33. sz. — Korpona 49 sz. — Köpcsén 1. 21.20. sz — Miskolcz 41. sz —Pest 41. sz. — Pozsony 24. 41. 42.48.50. sz.— Szabadka 41.50 51. sz. — Szakolcza 51. sz. — Székesfehérvár 4­­0.14. 19.20.22.32.35 sz. — Tolna 49. sz — Újvidék 6.10. 21. 37. sz. — Zágráb 16. sz. - Zom­bor 6. sz. Varsu­lati, egyesületi ’s« Intézeti közlések. szám Iparegyesület - - 20 22 33 35 36 38 40 48 50 52 Kisdedovó int. Magy.orszb. térj. egyesület - 26 27 28 43 47 Pestmegy. gazdas. fiók egyesület - - - 28­ 38 40 43 Kassai jótékony nőegylet ------ 33 Pesti szegénygyermek-kórház - - - - - 44 50 Népkönyvkiadó egyesület ------ 35 Magyar orvos-és természetvizsgálók 5d. nagygyűl. meghívás 36 Magyar kereskedelmi társaság - - - - - 42 50 Nemzeti kör -------- 47 Pesti testgyakorló intézet - - * - - - - 47 Hasonszenvi orvosok egyesülete ----- 51 Nemzeti színház - - • 2 4 11 17 19 20 37 50 51 52 Chateaubriand - - - - -Felelet dr. Nendtvichnek (Mannó Alajostól) Pest város története (Remellay G ) Machiavelli Miklós - - - - - - -16 17 Egy mindennapi történet (Lakner Sánd.) - - - 17 Pannonhalmi sz Benedek rend (Vesztróczy F.) - - 30 Megbukott pálya , (fővárosi esemény: Pálfy Alb.) - - 31 32 Ki a legjobb tanító (allusio) ----- 34 Mit kell a nevelőnek haszonnal el­ásni - - - 37 40 Néhány szó Mannó úr feleletére (dr.Nendtvichtől) - 37 Természettudományi utazás ’s ’s a kaukázusi várdák - 38 Fiala li­erator hazamenetele’s otthoni reformjai (Lauka G.) 13 44 Turmező (ifj.Palugyay Imrétől) - - - 44 45 16 47 48 Ehrenreich Ádám képcsarnoka ----- 48 Könyvismertetések: 1) Utazás Olaszországban 10. 39. sz. — 2) Essai historique sur l’ Origine de Hongrois par A de Ge­­rande Paris 18­­. — 3) .Kalászat a legjelesb hitszónokok be­szédeiből­ — 4) Sujánszky Antal vallási és hazafiúi költemé­nyei 51. sz. T­á­r­c­z­a 1 apróságok: Egy nőfalu [1. sz] — Újabb találmá­nyok [2. sz ] — Feltűnő hirdetés [31. sz ] — Iskolák száma az ausztriai monarchiában [31. sz ] - Hosszú életkor [31. sz.] - Furcsa válasz [31. sz.] - A szereplők [31 ] - Tűzkármen­­tesítés Bajorországban [31. sz ] — Franézia fenyitőtörv széki jelenet [II.sz ] — Vadtörpék [16 sz]­­ Franczia borkeres­­kedés csökkenése [46 sz ] — Ivástmérséklő rendelet [17 sz.] Ipariskolák Oroszországban [47. sz ] — Liegnitzben kormány­rendelet a mérges növényekre nézve [47. sz.] — Napraforgók [1. sz.] Értekezések. Nevelés ügyében (Веке Kristóf) - - - - - 1 Vélemény a telekdíj-eszmére nézve (Hildebrand­) - 2 Germ­ánfaj (Baricz) - - - - - - - 234 London és Paris büntető statistikája - - - - 5 Zsidóü­gy (Baricz) - - - - - - -10 12 A megyei tisztviselők kijelöléséről, tekintettel a főispánokra (Ensel Sándor) 18 Népnevelés (Csacska I.) 20 21 22 23 25 28 Igénytelen javaslat a polgári őrhad szabályozása tárgyában 33 34 Szabolcsból a 3dik hang - - - - - - 35 36 Hontalan (Szegedi Kilittől) - - - - 40 41 42 Figyelemszó iskolai rendszerünk ügyében - 44 Néhány védszó az izraelita-ügyben (Sváb Leo) - - 49 Pesti nemzeti színház és az olasz daljáték (egy olasztól.) - 52 Magyar dolgok külföldön - - - - - 2 28 K­ülön­félék. Komárom_ _ 4 20 21 27 28 39 Észrevételek a hevesi mulatságokra-3 Krassó­----- 1 18 20 30 Aranyházi János mint a nehéznyavalya biztos orvoslója6 Kraszna­----1 12 21 Figyelmeztetés a pesti jogászbálra nézve-6 Liptó­_ _ _ -31 Egy szerény kérdés 11. sz. és felelet a szerény kérdésre 18 Mosony­----4 21 35 Tájékozásul a bihari ügyekhez (Mezey F.)­- 13­­ Nógrád_ --- -_ - 12 34 Fogadj isten , adjon isten (a ,Világi kalászszedőjétől) 15 Nyitra­--_ 1 13 21 26 39 40 43 48 52 Egy az Augsb. Alig. 7.ban megjelent hazug közlemény 10 Pest -_ -23 2­1 25 32 46 47 Fővárosi figyelmező ------19 Pozsega Pesti lóverseny 1814 re --26 Sáros - 22 43 Nyiltlevél Szigligetitől --25 Somogy -­­ 39 •»Erdélyi újdonságok - - - - 26 33 38 39 41 47 Soprony_ _ 9 Aradi album­- 23 29 Szabolcs_ _ 21 25 52 Felvilágosítás a nemzeti színészet ügyében-28 Szathmár_ _ _ _ 12 22 39 Felszólitás b. Wesselényi Miklóstól-32 Szerém­_ __-14 Hol lesz már határa a szláv országnak?-32 Temes Reformatio a görög egyházban Doboka megyében-35 t­orna6 Segélydíj orvos-gyógyszerészi árvákra --36 Torontál - -­­ - -. 30 Igen érdekes adatok a jégkármentés ügyében-37 Turócz­----- 1 30 Felszólítás Baloghy László úrhoz-39 1 3 10 12 32 - 6 23 1 3 5 35 39 42 1­4 19 Néhány szó a pesti műkedvelő társaság előadásinak ügyében Adakozások az aradi árvízkárosultak részére - 20 23 26 30 C­áfolatok. Nyilatkozatok - -- -- -68 Tárcza. Magyar journalistica és irodalom ISIában - - - 12 Élet és iskola ellentétben (Beély F.) - 3 Utolsó kaland (Beszély Lauka Guszt.) - 3 Nevezetes státusférfiak jellemrajzai (Barére után) Pitt Fox és Burke 6. sz Wellington 7. sz. O’Connell 9. sz. 9 12 16 -679 - 10 0 Pesti műegyesü­let - - - - 1 Mátyás-emlék­egyesü­let -Magyar gazdasági egyesület - - I 5 20 Budai sinylők intézete -Takarékpénztár (pestmegyei, első magyar) -K Kisfaludy-társaság -Pesti nemzeti casino -Vakok pest­­intézete -Magy. természetűid társulat -Pesti magán elmekór-gyógy­intézet Jégverés ellen kölcsönösen biztosító magy. egy Budapesti jótékony nőegylet -Énekiskola, pestbudai hangászegyesület alatti I. Honi hajózást biztosító révkomáromi társulat -Magyar tudós társaság -9 14 23 szám 33 44 50-1 6 811 Оco СО •1T4»­­Г4 49 5051--1 --2 4 91 1 3349-- 4­ 1­5 1328 3646 -534--5 esü­let-10--14 19 21 2324 4049 --16 18 25 2731 3238 31 45 52 18 42 16 42 17 39 48 20 43 43 49 23 40 19 45 5

Next