Világ, 1946. december (455-478. szám)

1946-12-15 / 467. szám

Vis Safitat» Szigorú dízőzvizsga a Zenész Szakszervezetben A­ nedte megélhetési viszonyok következtében sokan szeretnének pályát változtatni, így nagy ér­deklődés mutatkozik a Jazz iránt. Sigyes jazz zenész vagy dizőz, Jazzénekes népszerűsége, rádióban való szereplése sok férfit és nőt S bír rá arra hogy énekelni tanul­jon, esetleges tanulás nélkül is Megkísérelje, hogy boldoguljon ezen az ugyancsak rögös pályán. Persze, a Zenész Szakszervezet Mák azoknak ad működés­­enger­­élyt, akik átesnek egy vizsgán és a szakszervezet tagjai lesznek. Tömegével jelentkeznek a Zenész­­szervezetben a leendő Sólyom Jankák, Kapitány Annák, fényes Kallók, Lantos Olivérek, akik szívósan, olykor pedig erőszako­san ragaszkodnak ahhoz, hogy elismerjék őket. A vizsga . . . A minap zsúfolásig megtelt a Zenész Szakszervezet Vilma ki­­rálynő­ út 38. szám alatti helyi­sége jazzénekes- és énekesnőjelöl­tekkel. A zsűriben a szakszer­vezet, a vendéglátóipari szak­szervezet , és a színészszakszer­­vezet is képviseltette magát. Szi­gorúan bírálták a jelentkezőket,­­mert noha egy jó jazz énekesnő­nek komoly szerződtetési lehető­ségei vannak, sok dizőznek min­isten munkahelye. Az első jelent­kezők egyike, egy jó megjelenésű, Miptetős férfi volt. — Mi a foglalkozásai — ütés­­ászt® a zsűri elnök®, mire így Válaszért: — Színész, borbély, saskás, gsapszámos és asztalos o 0*« Nyilván nen­ tudott egyik esafc Boában sem elhelyezkedni. A csipr­tetős férfi énekelni kezdett és s­asflm­ tagjai meglepetéssel állapí­tották meg, hogy szépen Jakolá­ Színen, mosolygó gyorra®fefény­­iiép Roagonyitól, Telefon. 00 zott hangja van, tehetséges elő­adó A bár­m xernő Egy 188 centiméter magas, sudártermetű nőre került a sor. Bármixernő. Olyan magas volt, hogy nem tudták a mikrofont magasabbra csavarni. Le kellett hajolnia. Neki is szép hangja volt és ügyetlen énekelt. Sovány kis nő következett utána, éppen az ellentéte az előbbinek, alig nőtt ki a földből. Ezt énekelte: — Kétszer kettő négy... Mozdulatlanul hallgatták végig a zsűritagok. A szám végén sem tértek magukhoz ámulatukból, hogy ő se jelentkezni mert Szo­ng Alacsony, molett, barátságos arcú, cseppet sem dizőzkülsejű asszony állt a zsűri elé. Gondosan kereste ki a kottát, átadta a zon­goristának, majd énekelni kez­dett Saving-számot. — Nem baj, ha nem magyarul énekelek, úgy­ ez — kérdenie. — Csak tessék... Énekelni kezdett. Len Hughes, az ismert jazz- karmester félbe­szakította a seámot. — Milyen nyelven tetszett éne­kelni? — érdeklődött. A diáőajelölt sértődötten vála­szolt: — Amcotai.o« A dázőrtanár felesége As egyik előadóról kiderült, hogy egy ismert dizőz- és ének­pedagógus felesége. Persze érdek­lődéssel várták, hogy mit tud. Azt hitték, hogy őnagysága kény­szeríte­ne a férjét arra, hogy őt is átképezze. Nagy meglepetésre csaknem is volt a legtehetségesebb valamennyi közük A zsűritagok megtapsolták. Több tehetséges és tehetségre. Itt pályása aláss egy vöröshajó, vadmacska külsejű nő jelentke­zett. — Szabadna kérnem a foglalto­zását ! — tett® fe! a kérdést a zsűri elnöke. — Fodrásznő vagyok — hang­zott a válasz. — Dyzőzvendégeim­­től kaptam kedvet az éneklésre. Intett a zongoristának és rázen­dített: — Tegnap még azt hittem, belehalok... Nyert. Sf­í­­tát Károly SmmvHMftM­KSIJflHdi artista attrakciók« Tzil­ikov­dlao — P!p Hy® — Yollmnda I Angelo Tri» P.tti tas* BoitaoM-dno és elsőrendű magyar artisták­­ Borhir Andreas Saanac­ sy nővérek» Fann, Horváth nővérek Zene est® eltölt — lánc záróráig reggel -ig ' Steft­s»00.1 & Kedd. esMartinE, szombat ás vasán»»­­ rátefoa : n­qMan A­sgra«ff jr®AA SttkSm tkm°e£eBonwa GRAMOFON és LEMEZ föotta, ék&mgw legnagyobb választékban 2 ^ ^ T©réjc»k5r st 2. Sxt. Istvá­n-Kollret 24. Telefon: 420-129, 125-977. Ssesmzádös «totó Srau erlist evőess­z és díszmflÁrak. Fischer Lajos ezüstáruüzem VIL. Kfiatiocsy-utca %T&, T: »0012. Tön «siistet ro»^*4» 4.ron KARÁCSONYRA METEOR CSILLÁRT Pedmsniczky-ntee 27. József-kunst *4-az ismeri .„JKA B M 6 Al &*' mmnösegben m&Si ítész férfikabátok is kaphatók elsőrangú kivitelben I, Merino* Pros­ztőkei»es$z@de&mi ipS* Budapest Rákóczi-út 10, Debrecen. Piac-utca 49, Szeged, Kárász­u 12 Az U MJ1VOE1VNAP TÁNC? r­iegjefep^ Szabó József: Apostol bukása A két világ­háború közötti szét­hullott középosztály hatalmas regénye és páratlanul merész erkölcsrajza: „MMm á|»M f i^yitlail» ! CÉLSZERŰ AJÁNDÉKOK! M atina­csizm­ák Divat házicipők, meleg papucsok gyermek számokban. OSes'!? Av&lk 1 .m . . n . Rákóczi­ út 32. 1. Karácsonyi torlódás miatt kérjük megrendelőinket, hogy fénykép­­felvételeit már orom eszközölje. Iu­s pki koszorús fényképésamdtotex mű­ torna«­VII . Király­ utca 51 (Terézvárosi temp­ómmal szemben.) KÓCZÉ ANTAL békebeli­­ és cigányzenekara hangulatot varázsol D A á é o 38@­33Tb wmm ^ Y. Bécsv­sa 701 FRINGE Tűzifát mietlen tételben w®sz és elad LÁNG, Vas-u. 1. 1.5. IV., K­igyó-u, a v­éri és női divat különlegességek a régi elismert minőségbe® PD ....és férjének karácsonyra Gamma öngyújtót borostyán szipkát legolcsóbban t­argánál s Egyetem-u, 1« Fóti szues a szép szabásé tavidéit enestera­­esz jyndákba» nagy választék | Mogyo ÓSfy, VIL, Etótaobihes­a. Su. TaU «21 «4 ‘ RáYÓCZi-Út 71 filamofon­ok« Rádiók összes hatigszerek olcsó áron L«w Miikol—Kunszenti(Kunszt) 1 UIO 1 lilll ÍR j.nn llllS Jazz. Hardonika Sáspáry M­lljil LU£!LnDawSJI Bors­ utca 9. Államádi tauilállotás Tererem 3BO-129 új torták születtek ­m An ozin h­azan­ más és jövöneL műsora Oü'jbü A.; Szom­bat: Nagykarácsony és ícütiaja (V76). Vasárnap: 'íruv­ía** (11). est«: Bohémélet (7). n­étfő: Háry János (7). iveuü: ij.dej.iO (7). Szerda: Trubadúr (17). NEiiiZJüi'i. Szombat: Vágy & szilfák adat. ifj. vasárnap: a­­ k i-¡komju, (»,. n­étfő: Ofiuduk hadoszlop (7). Kedd: Csonk­oi és Tu­nde (1). Szerda: Csöng u­i és Tünde (7). Csütörtök: Orddik had­­osziop (7). Péntek: A­ntonius és Cleo­patra (1/17). NEMZETI KAMARA: Égés® héten maiden este: A bunda (7). Vitt: Egész héten maiden este 6a vasárnap d. u.: Claudia 71. PESTIs Nincs előadás. huLAia.ifja. héten minden esa». Olyan szép, hogy nem is lehet iga« (1) idüttiAii: Egé­sz héten mmulin este és vas. d. u. janika (V*. 7). BELVÁROSI: Egész héten minden est'­ és vas. d. u­: Jakobovszky és az ezredes (7). MŰVÉSZ: Egész héten minden este és vas. d. u.: Tíz kicsi néger (l/14, 7). MEDGYASSAY: Egész héten minden este és vasárnap d. u.: Csak neved ne (ll. 7). FrtV OPERETT: Szombat, vasárnap d. u. és este: Csicósnénak 8 lánya (l/1 4, 7). Hétfő, kedd, szerd­a,csütörtök: Nincs előadás. Péntek: Fekete liliom (7).ROYAL VARIETÉ: Egész héten min­­den este és vasárnap eL hl: Hajrá Royal (‘M. 7). PÓDIUM: Egész héten minden este és vasárnap d. u.: Túl a konferencián (%4 */*8). KAMARA VARIETÉ: Egész héten minden este és vasárnap e. o.: Keze­ket el (%6. 7). JÓZSEFVÁROSI: Egész héten min­den este és vasárnap délután: Sárga Liliom (Út- 7). VIDÁM OPERETT SZÍNPAD: Szom­­bat: Egy asszony hazudik (7). Vasár­nap d. u.: Koldus és királyfi (8). F»t»: Egy asszony hazudik (7). Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: Amerikai manyasszony (7). AfcU érdekel, hogy mi fts &xU tencialzmus, olvassa el a Forum karácsonyi szám­át! (X) 1946 nevember 15 SZÍNHÁZAK, MOZIK, SZÓRAKOZÓHELYEK HÍREI 1,1 1 ........................................................................................ Látogatás a Vörös Malomban Amióta Ehrenthal Teddy meg­nyitotta a Moulin Rouge (Vörös Maom­) helyiségeit, zsúfolt néző­tér előtt játsszák Nádassy László és Kósa József ‘»Orfeum a pokol­ban« című revüjét. Az első rész politikai szatíra, iRosszul megy a pokolé címmel. Latabár Kálmán a főszereplője. A második részben egy kánkónegyveleget táncolnak, majd »Szenvedélyek« címmel rej­tenek el egy tánc re­vüt, végül dig bemutatják a hoe-daum efra® új amerikai táncot. Judy Ott­­land, V­irágh Lili, Mickey Roo­ney: Chappy. A gazdag és válto­­zatos mű­orban Rá­honyi Róbert Tihanyi Magda, Darvas Mari­é­, Halmy Imre, Pártos Zoltán, Kő­rössy Zoltán, Szánthó Klári lát­nak fal a nagy társulat élén. Heti mozi tipp »LEHULL AZ ÁLARC« A Forum-mozi francia filmjéről beszél egész Budapest. Megrázóan nagyszerű történet a franciák el­lenállásáról. Zsúfolt nézőtér előtt vetítik a filmet, amely megér­demli ezt a nagy ás őszinte si­kert. »HALÁLOS TAVASZ« ( Pátria). Jó film volt, most sem vesztett értékéből. Az emberek szívesen nézik a kedves filmemléket, amely ma éppen olyan szórakoz­tató, mint régebben volt. »Ég a tenger« (Corvin). Egy an­gol tengerészfilm, izgalmas, lük­tető és fordulatáé. Akik szeretik a tengeri képeket, nézzék meg! »Richmondi rejtély« (Palace), jó ponyva, izgulni lehet, tehát sikere van. »Erről álmodik a lány« (Ady), Ginger Rogéra romantikus filmje. »Társbérlet« (City). Jean Ar­thur filmjét prolongálták, mert a közönség szereti nézni a l­ikáe­­bonyodalmakat, ha nem maga a hőse. »Dalolj szívem, dalolj« (Elit) A S­pitz fivér és Alice Faye játsz­ana ezt « vidám zenés amerikai filmet. »Continental» (Kamara). Zene, tánc, vidámság. Ginger Rogéra és Fred Asteire. A közönség jól érzi »Viharos esküvő« (K­oyd). Lu­kács Pál és Margaret Lockwood érdekes filmjátéka. »Villámlovag« (Phönix). Ameri­kai film Bob Bates főszereplésé­vel. Heti színházi tipp Megint a „Vonósnégyes" Jövő pénteken mutatja be a Rea­gal Revü Varieté új műsorát, ad­dig az óriási sikerű Vonósnégyes, Szőke Szakáll bohózata kerül színre Salamon Bélával a fősze­repben. Esténként kacagó­ orkása van a nézőtéren. A bohózat elő­adásait nem prolongálják, tehát aki még nem látta, a következő napokban­ nézze meg! INŐSÜL A FÉRJEM*: A V­árosi Színház bemutatja­ Lupe Velez új filmjét, egy bush­leszk vígjátékot, amelynek sül a férjem* a címe. A Pesti Színház térközeteb­b bemutatója héten, december 23-án lesz. Kolozsvári Grandpierre Emil há­zai nyomán írt vígjátéka, »A tőzsdelovag« kerül színre. A mint« szerepet Lehotay Árpád játssza, mint vendég. A legfon­osabb ez®e­replők: Bakó Márta, Farkas Er­zsébet, Gáll József, Justh Gyula, Keleti László, Marsovszky Lívia, Palotay István, Rátonyi Róbert, Ruttkay Éva, Sivó Mária, Somló István, Ssizháti Miklós, Zátony Kálmán. A darabot Egri István rendezi, mint vendég. Díszletter­vező Neógrády Miklós. — Az Ólá­vától megkezdődött. Bulla Elms vendégswseetwos ma és holnap a Vidám Operett Isten­házban. Karácsonyi felvételét jnsíma­ganda áron. Várkonyi Stúdiét Deák­ tér «. Sets 1B—S®—S© <fci 26—S6—51S„­­X5

Next