Világgazdaság, 2002. szeptember (34. évfolyam, 168/8429-188/8449. szám)

2002-09-30 / 188. (8449.) szám

2002. szeptember 30., hétfő VILÁGGAZDASÁG 11 PÉNZ É­S T­Ő­K­E­PI­A­C­O­K Még egy ÁÉB-vezérigazgató Stratégiai együttműködés a Gazprommal, jön az új ötéves terv Az Általános Értékforgalmi Bank pénteki közgyűlésén még egy vezérigazgatót választottak a tulajdonosok. A bank az első fél évben 7,4 milliárd forintos adózás előtti eredményt ért el. MUNKATÁRSU­N­KTÓL Az Általános Értékforgalmi Bank (ÁÉB) 7,4 milliárd forintos adózás előtti eredménnyel zárta az idei első fél évet, ami 8 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi eredményt. A tendenciák tovább­ra is kedvezőek, július-augusz­tusban további 2,3 milliárd forint­tal nőtt az adózás előtti eredmény - adta hírül a társaság. A pénzin­tézet saját tőkéje június végén 53,26 milliárd forintot tett ki. A pénzintézet pénteki közgyű­lésén a részvényesek elfogadták az ÁÉB, a Gazprom és a Gaz­prombank stratégiai együttmű­ködéséről szóló javaslatot. A ma­gyarországi bank és fő tulajdono­sainak együttműködése eddig is meghatározó volt, azonban az ÁÉB ebben az évben lezár egy stratégiai tervidőszakot, és a ve­zetés az évi rendes közgyűlés elé terjeszti majd a 2003-2007 kö­zötti stratégiai tervét. Az ÁÉB az együttműködés ke­retében a jövőben is részt vesz a Gazprom-csoport tevékenységé­hez kötődő kereskedelmi hitelek folyósításában, de ezentúl egyéb pénzügyi területekre is kiterjed majd az együttműködés. A Gazprom és a Gazprombank a jö­vőben bevonja az ÁÉB-et a nem­zetközi kötvénykibocsátásainak társszervezői közé, összehan­golják eurokötvény-kibocsátá­­sukat. Ezenfelül lehetséges a ré­gió országaiban az együttes fel­lépés a bankszolgáltatások nyúj­tásában, esetleg közös részvétel a banki és gázipari szektor priva­tizációjában. A rendkívüli közgyűlésen egy második vezérigazgatót is válasz­tottak. Míg Megdet Rahimkulov elnök-vezérigazgatóként elsősor­ban stratégiai kérdésekkel foglal­kozik, Andrej F. Kovaljov, aki 1996 óta vezérigazgató-helyet­tesként dolgozik a banknál, a jövőben ugyancsak vezérigaz­gatóként az operatív feladatokat látja el. Megdet Rahimkulov Eladták a Magyar Factort MUNKATÁRSUNKTÓL A K&H Bank eladta a Magyar Factor Rt.-ben lévő 50 százalékos részesedését - erősítette meg Horváth Magyary Nóra, a pénz­intézet kommunikációs igazgató­ja lapunknak. Az ügylet egyelőre a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jóváhagyására vár. Varsói sajtóhírek szerint a lengyel BRE Bank 550 millió fo­rintot fizet a cég feléért. A len­gyel pénzintézet a vételárat saját forrásaiból finanszírozza. A Magyar Factor Rt. másik 50 százaléka az osztrák Intermarket Bank AG tulajdonában van. Az Intermarket a Magyar Hitel Bankkal 1992-ben alapította a társaságot, 80 millió forint törzs­tőkével. Két banki fúzió miatt először 1996-ban az ABN Amro Magyar Bank kezébe került, majd 2001 júliusában a K&H Bank vásárolta meg. A cég 1998-ban részvénytársa­sággá alakult, az alaptőkéjét pe­dig 1999 végén 400 millió forint­ra emelték. A társaság belföldi visszterhes, belföldi visszteher nélküli és nemzetközi faktoring­­gal foglalkozik. A teljes hazai faktorált számlaforgalom 2000- ben 31 milliárd forint volt, a cég részesedése ezzel a magyar fak­toringpiacon 40 százalékos. A K&H Bank azért vált meg a társaságban lévő részesedésétől, mert nem tartotta stratégiailag fontos üzletágnak a faktoringot, és kevés szinergiát talált a bank­hálózat és a társaság tevékenysé­ge között - mondta lapunknak Horváth Magyary Nóra. A pénz­intézet nagy hangsúlyt fektet az anyabank és a leányvállalatok közötti keresztértékesítésre. A bankfiókhálózatban elérhetőek a leányvállalatok termékei is, a faktoring cég esetében azonban ez nem működik. (LJ) ■ MÁK - ÁLLAMKÖTVÉNYEK Bruttó árfolyam : nettó árfolyam + esedékesség napjáig felhalmozott kamat. Esedékesség: készpénz­­fizetés esetén a tárgynap: átutalással történő fizetés esetén a szerződés megkötését követő 5. naptári nap. A Magyar Államkincstár hálózatában 5 millió Ft névértékű államkötvény vételére, valamint 20 millió Ft névértékű államkötvény eladására vállal kötelezettséget. A fenti eladási árfolyamok minimum 100 000 Ft névértékű diszkontkincstárjegy eladására jelentenek kötelezettségvállalást. A kereslet-kínálat válto­zásának függvényében a napközbeni árfolyam-változtatás jogát a Magyar Államkincstár fenntartja. Figyelem! A Magyar Államkincstár 91 nap alatti hátralévő futamidejű állampapírokat nem kínál eladásra. Kötvény Vételi nettó árfolyam hozam (%) Eladási nettó árfolyam hozam (%) Felhalm. kamat 2002/G 100,58 10,59 101,27 7,25 4,22 2002/L 99,8 10,05 100,39 6,22 3,18 2003/F 97,250 99,250 0,12 2003/H 99 11,98 101 7,33 0,48 2003/J 101,36 11,34 103,37 8,7 2,42 2003/J 99,28 11,45 100,72 8,59 4,68 2003/K 98,44 11,25 100,63 8,75 0,15 2003/L 98,83 11,36 100,59 8,65 2,86 2003/M 97,42 11,22 99,94 8,723 2004/F 97,10 99,10 5,21 2004/G 970 990 4,76 2004/H 99,38 11,2 102,91 8,69 4,05 2004/J 97,37 11,19 100,67 8,69 4,21 2004/J 95,85 11,1 100,07 8,63 3,98 2005/C 1000 0 0 1,41 2005/D 980 1000 46,29 2005/E 97,4 10,66 102,16 8,47 3,57 2005/F 98,40 100,40 0,98 2005/G 93,61 10,71 98,3 8,48 3,63 2005/H 91,75 10,45 96,55 8,38 0,94 2005/J 95,38 10,32 100,4 8,32 0,42 2006/E 96,42 9,92 101,78 8,07 3,28 2007/D 89,22 9,15 94,86 7,57 1,88 2009/B 105,32 8,57 112,16 7,21 1,28 2011/A 97,67 8,03 104,63 6,87 1,01 2013/C 93,31 7,69 100,75 6,63 4,73 2017/A 93,31 7,49 102,34 6,5 5,9 Forrás: Econets NEMZETKÖZI I NEMZETKÖZI PÉNZPIACI HOZAMOK | KÖTVÉNYHOZAMOK Ártó- Vál- Ho- Vál­­lyam­­ozás tam­­ozás USA 10 év 105,65 0,65 3,68 -0,08 USA 30 év 110,65 0,65 4,69­­0,04 Nagy-Brit. 10 év 104,31­­0,03 4,43 0,00 Németo. 10 év 105,18 0,01 4,33 0,00 Franciao. 10 év 102,44 0,03 4,44 0,00 Japán 10 év 101,04 0,09 1,18 -0,01 Forrás: Bloomberg Forrás: Bloomberg 1 3 6 12 hónap USA 1,75 1,71 1,68 1,75 Nagy-Brit. 3,90 3,90 3,90 3,93 Németo. 3,28 3,20 3,09 3,01 Franciao. 3,28 3,20 3,09 3,01 Japán 0,01 0,02 0,02 0,05 Szétválasztana a Citigroup VG-ÖSSZEÁLLÍTÁS Tárgyalásokat kezdett a világ ve­zető pénzügyi szolgáltatója, a Citigroup az amerikai tőkepiaci felügyelettel (SEC) befektetési és elemzői egységeinek különvá­lasztásáról. A The Wall Street Journal értesülései szerint a pénzintézet az egymás mellett összeférhetetlenségi aggályok miatt meg nem férő részlegek szeparációja mellett az ellene fo­lyó vizsgálatban büntetés kisza­bását javasolja majd. Ez utóbbi mértéke az elemzők véleménye szerint a több száz millió dollárt is elérheti, jóllehet a vállalat a kétes értékű ügyletein 10 millió dolláros nagyságrendben tett csak szert bevételre. A bank részvényeinek árfolyama 37 szá­zalékot esett az idén a folyama­tos vizsgálatok következtében. Mint ismeretes, a SEC azt kö­vetően indított eljárást a Citi­group ellen, miután felmerült, hogy néhány vállalat esetében mellőzték az objektivitást a rész­vényeikre vonatkozó elemzői ajánlások kiadása során, ezzel szerezve nagyobb részesedést a jelentősen beszűkült elsődleges kibocsátások piacán. A kezdet­ben csak egyes elemzőket érintő kivizsgálást később a vállalat el­nökére, Sanford Weillre is kiter­jesztették. Mára az elemzői és tanácsadói feladatok szétválasztása általános cél lett az Egyesült Államok pénzügyi szabályozásában. A je­lek szerint a bankok többsége ugyancsak egyetért az ilyen irá­nyú törekvésekkel, az elmúlt hó­napok esetei ugyanis jelentősen megnyirbálták a Wall Street-i pénzintézetekbe fektetett bizal­mat. Felmerült a tanácsadói mun­ka intézményi befektetői és egyé­ni ügyfelekre szabott szétválasz­tásának lehetősége is. A MÁK - DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK A Magyar Államkincstár fiókhálózatában 5 millió Ft névértékű állampapír vételére, valamint 20 millió Ft névértékű eladására vállal kötelezettséget. A kereslet-kínálat változásának függvényében a nap­közbeni árfolyamváltoztatás jogát a Magyar Államkincstár fenntartja. EHM: kormányrendeletben rögzített módon számított egységes hozammutató. Figyelem! A Magyar Államkincstár 91 nap alatti hátralévő futamidejű állampapírokat nem kínál eladásra. Lejárat Hátralevő napok Vételi árfolyam Vételi hozam % (EHM) Eladási árfolyam Eladási hozam % (EHM) 2002.10.09 12 99,77 9,540 0 2002.10.16 19 99,58 9,7 99,79 4,7 2002.10.24 27 99,36 9,87 99,68 4,87 2002.10.30 33 99,18 10 99,595 2002.11.06 40 98,98 10,17 99,46 5,4 2002.11.13 47 98,77 10,34 99,31 5,8 2002.11.20 54 98,55 10,52 99,14 6,2 2002.11.27 61 98,33 10,69 98,96 6,61 2002.12.04 68 98,1 10,86 98,77 7,01 2002.12.11 75 97,87 11,03 98,56 7,41 2002.12.18 82 97,63 11,2 98,34 7,81 2002.12.27 91 97,32 11,43 98,03 8,33 2003.01.22 117 96,52 11,56 97,4 8,56 2003.02.19 145 95,67 11,64 96,75 8,64 2003.03.19 173 94,82 11,72 96,1 8,72 2003.04.16 201 94,03 11,71 95,47 8,75 2003.06.11 257 92,56 11,55 94,26 8,75 2003.08.06 313 91,17 11,4 93,08 8,75 ■ REFERENCIAHOZAMOK Napi (%) Vált. (sz.pont) 3 hónap 9,29 0,00 6 hónap 9,36 0,00 1 év 9,44 -0,01 3 év 8,86 -0,03 5 év 8,08 -0,08 10 év 7,17 -0,08 15 év 6,99 -0,05 Forrás: ÁKK Rt. Érték Napi vált. Éves hozam MAX 229,6408 0,3620 8,56% RMAX 222,5360 0,0415 9,62% MAX Comp. 226,1011 0,2720 8,81%­­ BUBOR Napi Előző Vált. (%) 1 hónapos 9,6 9,60 3 hónapos 9,68 9,69 -0,1 Forrás: Econet ■ ÁLLAMPAPÍRINDEXEK ­ KERESZTÁRFOLYAMOK USD EUR JPY + 100 GBP CHF CHF 1,4999 1,4668 1,2251 2,3337 GBP 0,6427 0,6285 0,5249 0,4285 JPY 122,43 119,73­ 190,49 81,625 EUR 1,0225­ 0,8352 1,5910 0,6817 USD 0,9779 0,8167 1,5559 0,6667 Forrás: Bloomberg 1 NYÍLT VÉGŰ ALAPOK NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Forrás: Bamosz Alap Típusa Alap­kezelő Dátum Nettó eszközérték Egy jegyre vetítve AEGON Belföldi Kötvény Hazai kötvény AEGON 2002.09.26 7365385910 1.764444 AEGON Belföldi Részvény Hazai részvény AEGON 2002.09.26 306757504 1.164424 AEGON Nemz. Kötvény Nemz. kötvény AEGON 2002.09.26 1302742261 1.076492 AEGON Nemz. Részvény Nemz. részvény AEGON 2002.09.26 2081437028 0.772672 AEGON Pénzpiaci Hazai pénzpiaci AEGON 2002.09.26 204356381 1.006682 Aranyhal Hazai pénzpiaci Europool 2002.09.30 362358839 2.582000 Bonus II. Hazai kötvény MKB 2002.09.30 1015201392 1.015429 Bonus Részvény Hazai vegyes MKB 2002.09.30 293756062 0.977036 Buda-Cash Növekedési Hazai vegyes Buda-Cash 2002.09.27 59497043 1.050956 Budapest (I.) Állampapír A Hazai kötvény Budapest 2002.09.30 56181041417 35355.000 Budapest (I.) Állampapír AA Hazai kötvény Budapest 2002.09.30 56181041417 52548.000 Budapest (I.) Állampapír C Hazai kötvény Budapest 2002.09.30 56181041417 3.535500 Budapest (II.) Kötvény Hazai kötvény Budapest 2002.09.26 49435683384 3.060800 Budapest Bonitas Hazai pénzpiaci Budapest 2002.09.30 1983215213 1.179400 Budapest Nemzetk. Kötvény Nemz. kötvény Budapest 2002.09.26 360983157 1.183600 Budapest Nemzetk. Részvény Nemz. részvény Budapest 2002.09.26 2951166222 0.756800 Budapest Növekedési Részv. Hazai részvény Budapest 2002.09.26 8581758624 1.676500 Budapest Pénzpiaci Hazai pénzpiaci Budapest 2002.09.30 38775693180 1.000514 Budapest Vegyes Hazai vegyes Budapest 2002.09.26 571263995 0.976300 CA Devizarészvény Nemz. részvény CA-IB 2002.09.26 1403584021 0.730040 CA Kötvény Hazai kötvény CA-IB 2002.09.26 11670127698 2.179347 CA Közép-Európai Kötvény Nemz. kötvény CA-IB 2002.09.26 766071332 1.884249 CA Közép-Európai Részvény Nemz. részvény CA-IB 2002.09.26 1274952453 3.241641 CA Pénzpiaci Hazai pénzpiaci CA-IB 2002.09.26 26704633275 1.781512 CA Részvény Hazai részvény CA-IB 2002.09.26 1726584294 1.261078 CA Selecta Európai Részv. Nemz. részvény CA-IB 2002.09.26 1061928719 0.673768 CA TopPharma Hazai részvény CA-IB 2002.09.26 2087607458 0.793889 CA Vegyes Alap Hazai vegyes CA-IB 2002.09.26 249171326 1.066878 CIB Európai Részvény Nemz. részvény CIB 2002.09.26 168426750 0.731100 CIB Kincsem Hazai kötvény CIB 2002.09.27 10349423766 1.977900 CIB Pénzpiaci Hazai pénzpiaci CIB 2002.09.27 10335667086 1.229100 CIB Részvény Hazai részvény CIB 2002.09.26 657242163 0.923500 Concorde 2000 Hazai vegyes Concorde 2002.09.26 1289628966 2.002995 Concorde Fedezeti Hazai kötvény Concorde 2002.09.26 410371635 1.643193 Concorde Kötvény Hazai kötvény Concorde 2002.09.26 1241282576 1.135582 Concorde Nemz. Részvény Nemz. részvény Concorde 2002.09.26 287713517 0.947702 Concorde Pénzpiaci Hazai pénzpiaci Concorde 2002.09.26 1934931349 1.336516 Concorde Részvény Hazai részvény Concorde 2002.09.26 1742294497 1.202231 Credit Suisse Eq Lux EUR' Nemz. részvény Credit Suisse 2002.09.27 896409361 209.150 Credit Suisse Eq Lux GFI* Nemz. részvény Credit Suisse 2002.09.27 148588083 74.050000 Credit Suisse Eq Lux GHC* Nemz. részvény Credi Suisse 2002.09.27 17855522 7.230000 Credit Suisse Eq Lux USA" Nemz. részvény Credit Suisse 2002.09.27 1548350076 496.250 Credit Suisse Kötvény Hazai kötvény Credit Suisse 2002.09.27 1127183205 1.164830 ERSTE Alpok Kötvény Hazai kötvény Erste Bank 2002.09.30 1441059423 1.460300 ERSTE Alpok Nemz. Részv. Nemz. részvény Erste Bank 2002.09.27 93494790 0.778400 ERSTE Alpok Pénzpiaci Alap Hazai pénzpiaci Erste Bank 2002.09.30 3468777760 1.132200 ERSTE Alpok Részvény Hazai részvény Erste Bank 2002.09.27 291481527 1.169100 ERSTE Alpok Tradíció Hazai vegyes Erste Bank 2002.09.27 1224060252 1.932600 Eastbrokers Pénzpiaci Hazai pénzpiaci Eastbrokers 2002.09.30 764550559 1.192340 Első Hazai Lakásalap Hazai ingatlan Quaestor 2002.09.26 51648490 9665.000 Európa Ingatlan Alap Hazai ingatlan Európa 2002.09.30 5277169361 1.084900 GENERÁLI Nyugdíjpénztári Nemz. vegyes Generali 2002.09.27 1967827048 1.029576 Hunnia Deviza Kötvény Nemz. kötvény Europool 2002.09.26 57518908 1.188500 Hunnia Deviza Részvény (IV.) Nemz. részvény Europool 2002.09.26 297752185 0.937600 Hunnia Kamatvadász Hazai vegyes Europool 2002.09.26 343678232 1.485700 Hunnia Kötvény Index Hazai kötvény Europool 2002.09.26 109847472 1.416800 Hunnia Pénzpiaci Hazai pénzpiaci Europool 2002.09.27 7766325933 1.567500 Hunnia Részvény Hazai részvény Europool 2002.09.26 262385756 0.990400 Hunnia Részvény Index Hazai részvény Europool 2002.09.26 57959635 0.813300 Hunnia Államkötvény (III.) Hazai kötvény Europool 2002.09.26 2463135073 2.805000 ING Globális Részvény Nemz. részvény ING 2002.09.25 6222857101 0.532680 K&H Amerika Nemz. Részv. Nemz. részvény K&H Általános 2002.09.30 150021830 0.553917 K&H Aranykosár Hazai kötvény K­.H Általános 2002.09.30 19532230745 2.240332 K&H Ingatlanpiaci Alap Nemz. részvény K&H Általános 2002.09.30 468619746 1.026306 K&H Kötvény Hazai kötvény K&H Általános 2002.09.30 2630108852 2.870521 K&H Navigátor Hazai részvény K&H Általános 2002.09.30 777243266 1.011229 K&H Pénzpiaci Hazai pénzpiaci K&H Általános 2002.09.30 37919688307 1.356182 K&H Részvény Hazai részvény K&H Általános 2002.09.30 179438581 0.684171 K&H Unió Nemzetk. Részv. Nemz. részvény K&H Általános 2002.09.30 850710840 0.662510 MKB Európai Részvény Nemz. részvény MKB 2002.09.30 360733284 0.503317 MKB II. Részvény Hazai részvény MKB 2002.09.30 685435253 1.079587 MKB Nemz. Kötvény Nemz. kötvény MKB 2002.09.30 532354499 1.126574 MKB Állampapír Hazai kötvény MKB 2002.09.30 3826012637 2.911951 OTP Dollár Kötvény* Nemz. kötvény OTP 2002.09.30 6258355 0.01025158 OTP Euró Kötvény" Nemz. kötvény OTP 2002.09.30 4496359 0.01032521 OTP Maxima Hazai kötvény OTP 2002.09.27 3666666978 1.170831 OTP Optima Hazai kötvény OTP 2002.09.30 4.210188+11 2.598542 OTP Paletta Hazai vegyes OTP 2002.09.27 3038925748 1.490167 OTP Platina Nemz. részvény OTP 2002.09.27 9123189145 0.651156 OTP Quality Részvény Hazai részvény OTP 2002.09.27 13693865965 1.023822 Partner Hazai vegyes Buda-Cash 2002.09.27 15024448 1.186372 Postabank Családfa Hazai vegyes Trust 2002.09.30 170189455 1.195981 Postabank Hozamgarancia Hazai pénzpiaci Trust 2002.09.30 8626068923 2.259279 Postabank Lokomotív Hazai részvény Trust 2002.09.30 119604863 1.082718 Postabank Millennium Hazai kötvény Trust 2002.09.30 1927203351 1.304272 Prémium Hazai pénzpiaci MKB 2002.09.30 2339744941 1.011954 Quaestor Aranytallér Hazai vegyes Quaestor 2002.09.26 160927621 2.302000 Quaestor Borstyán Hazai kötvény Quaestor 2002.09.27 2333267947 2148.490 Quaestor Deviza Nemz. vegyes Quaestor 2002.09.26 101396898 0.858319 Quaestor Kurázsi Hazai pénzpiaci Quaestor 2002.09.27 592755424 1.894167 Quaestor Tallér Nemz. részvény Quaestor 2002.09.26 195116845 1.681400 Raiffeisen Alapok Alapja Nemz. kötvény Raiffeisen 2002.09.27 396657527 2.248701 Raiffeisen Kötvény Hazai kötvény Raiffeisen 2002.09.27 1611708240 1.733402 Raiffeisen Likviditási Hazai pénzpiaci Raiffeisen 2002.09.27 501923288 1.076941 Raiffeisen Nemz. Részvény Nemz. részvény Raiffeisen 2002.09.27 1360527103 1.842824 Raiffeisen Pénzpiaci Hazai pénzpiaci Raiffeisen 2002.09.27 11259898845 1.668555 Raiffeisen Részvény Hazai részvény Raiffeisen 2002.09.27 535100399 0.881463 Reálszisztéma Ingatlanalap Hazai ingatlan Reálszisztéma 2002.09.30­­ 2347410075 1.269356 Reálszisztéma Értékpapíralap Hazai vegyes Reálszisztéma 2002.09.30 321651436 1.135974 Takarék Pénzpiaci Alap Hazai pénzpiaci Union-Investment Hungária Rt. 2002.09.30 528884959 1.401712 Takarék Részvény Alap Nemz. részvény Union-Investment Hungária Rt. 2002.09.30 345355451 0.529660 Takarék Állampapír Alap Hazai kötvény Union-Investment Hungária Rt. 2002.09.30 1507424133 1.242003 Takarékszöv. Befektetési Alap­ Hazai vegyes Eastbrokers 2002.09.30 252107671 1.188568 Zárt végű alapok Pillér Első Ingatlan Hazai ingatlan Prudent-Invest 2002.09.23 3976937003 1243.000 Pillér Második Ingatlan Hazai ingatlan Prudent-Invest 2002.09.23 2086690590 1043.000 Quaestor Ingatlan Hazai ingatlan Quaestor 2002.09.15 793036034 11223.900 * nettó eszközérték dollárban ** nettó eszközérték euróban

Next