Világgazdaság, 2004. május (36. évfolyam, 84/8843-103/8862. szám)

2004-05-03 / 84. (8843.) szám

www. vilaggazdasag. hu ÜZLETI NAPILAP 36. évf. 84. (8843.) szám 2004. május 3., hétfő INNOVÁCIÓ: Még az idén a parlament elé kerül­het az innovációs törvény, amely záloga lehet annak, hogy meghatározó szerepünk legyen az innováció uniós fejlődésében. Qj gjjtaj MŰKINCSPIAC A leütési eredményt tekintve szin­te azonos teljesítménnyel zárta tavaszi festményár­verését a két piacvezető aukciósház, a Kieselbach Galéria és a Mű-Terem. 23. oldal KÖZELKÉP: Forradalmi változást és rakétasebességet ígér Váradi József, a Ferihegyről június végén induló Wizz Air főnöke, 24. oldal TŐZSDÉK, PIACOK, ÁRFOLYAMOK Április 30-i, pénteki záróadatok BUX MAX €/Ft $/Ft €/$ * t* * t 11 072,44 249,6985 -0,49% 0,6476 pont 250,88 -1,48 Ft 209,45 -1,84 Ft 1,198 0,40 cent FTSE 100 (London) 4 489,70 pont (-0,66%) Xetra DAX (Frankfurt) 3 985,21 pont (-0,59%) CAC 40 (Párizs) 3 674,28 pont (-0,41%) Dow Jones ipari (New York) 10 225,57 pont (-0,45%) Arany (1 uncia) 387,50 USD (0,10%) Brent (1 hordó) 35,12 USD (0,62%) Központot hoz a Fujitsu Budapesti szerverkompetencia-köz­­pontot hoz létre a Fujitsu Siemens tár­saság. Döntésében amellett, hogy mind több világcég hozza ide központ­ját, komoly szerepe volt, hogy a lehet­séges helyszínek közül a cég ügyfelei is a magyar fővárost támogatták - mondta lapunknak Joseph Reger, a társaság technológiai és stratégiai ve­zérigazgató-helyettese. 13. OLDAL. GAZDASÁG VÁLLALATOK ÉS TÁRSADALOM ÉS PIACOK Adóelképzelések gazdasági szereplőkről A gazdasági szereplők május 5-re elkészítik az adótörvé­nyek módosításával kapcsola­tos elképzelések összegzését a pénzügyi kormányzattal kö­zös - Draskovics Tibor minisz­ter által kezdeményezett­­ bi­zottság számára. Öt témakör­ben keresnek megoldásokat. Ezek: az általános forgalmi adó, az iparűzési adó, a sze­mélyi jövedelemadó, a társa­dalombiztosítási járulékok, va­lamint az adminisztratív terhek csökkentése. 1. oldal Agrártámogatás több jogcímen Az agrár­termelők legkésőbb június 15-ig igényelhetik szank­ciómentesen a Mezőgazdasá­gi és Vidékfejlesztési Hivatalnál az uniós, illetve a hozzájuk kapcsolódó nemzeti támogatá­sokat. Többféle jogcímen, kü­lönféle célokra juthatnak dotá­cióhoz a gazdák. e. oldal Jön-e működő tőke az egészségügybe? A tetemes forráshiánnyal küz­dő magyar egészségügynek szüksége van a külföldi műkö­dő tőke bevonására, ám a szakértők jó része úgy látja, a magyar egészségfinanszírozás nem vonzó az invesztoroknak. A szakminiszter arra számít, hogy jelentős uniós források­hoz juthat az ágazat. s. oldal Új közbeszerzési lehetőségek Új lehetőségek nyílnak meg a magyar exportőröknek azzal, hogy Magyarország is csatla­kozott - az uniós tagsággal együtt - a Kereskedelmi Világ­­szervezet kormánybeszerzési megállapodásához. s. oldal Richter: homályos részletek A Richter Gedeon privatizáció­járól szóló „szappanopera" a nemrégiben tett pénzügymi­niszteri nyilatkozat ellenére egy konkrét pályázat meghirdetésé­vel folytatódott. Úgy tűnik, a piaci szereplők értetlenül áll­nak az ÁPV Rt. bejelentése előtt, amit a gyógyszeripari részvények pénteki drasztikus, közel 7,4 százalékos árfolyam­­esése is mutat. is. oldal Még több olasz arany ékszer jöhet Uniós taggá válásunkkal a mostaninál jóval több olaszor­szági arany ékszer jelenhet meg a hazai üzletekben, ugyanakkor a Törökországból érkező áru aránya csökken­het. Továbbra is be kell vizs­gáltatni minden, Magyarorszá­gon forgalomba hozni kívánt nemesfémet. 3. oldal Jogsértő volt az Amstel-ajánlat Jogszabálysértő a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott, az Amstel Sör­gyár Által a Brau Union Hungá­ria Rt. részvényeire tett vételi ajánlat - közölte a PSZÁF. Az ajánlatban szereplő ár hibás megállapításáért a felügyelet szerint sem az Amstel, sem a szervezet nem felelős, iI. oldal Új versenyben a Győri Keksz Kft. Kül- és belföldi vetélytársak új, márkás és név nélküli termé­keikkel jelentek meg a Győri Keksz Kft. hazai piacán, a tár­saság ennek ellenére szerény bevételnövekedést ért el az el­múlt évben. Két és fél éve indí­tott átszervezése rövidesen le­zárul. 11. OLDAL Benn az Európai Unióban Továbbra is rejtély az euróbevezetés céldátuma VG-ÖSSZEFOGLALÓ Szombat óta 25 tagú az Európai Unió, Magyarország mellett to­vábbi kilenc új tagországgal. To­vábbra sem világos azonban az új tagok további integrációjának menetrendje, s különösen euró­­zóna-csatlakozásuk időpontja. Utóbbi körül különösen Magyar­­ország esetében nagy a homály, Draskovics Tibor pénzügymi­niszter legutóbb már a 2010-es céldátumot mondta valószínűbb­nek. Schröder német kancellár ismét ostorozta a csatlakozók „adódömpingét”, Chirac francia elnök pedig felvetette: ki kellene lépnie az unióból annak a tagor­szágnak, amely két éven belül nem fogadja el a majdani alkot­mány szövegét. Eközben az Euró­pai Bizottság jelezte: folytatja az új tagok megfigyelését, teljesítik­­e kötelezettségeiket. Cikkeink az 3. oldalon A legfontosabb gyakorlati változások május 1-jétől ________________________­­ hatályba lép az uniós vámkódex szabad letelepedés az EU-ban könnyebb munkavállalás diplomák könnyebb elismertetése ingyenes sürgősségi betegellátás utazás személyi igazolvánnyal az EU-tagországokba vámellenőrzés megszűnik az EU-n belüli határokon ■i új közbeszerzési szabályok ■■ új versenyjogi szabályok Kérdéses a Mol-PKN kapcsolat Csak hosszabb távon emelkedhet az osztalék Egyelőre nem lehet tudni, hogy lesz e folytatása a Mol és a PKN közötti kizárólagos tárgyalásoknak. Hernádi Zsolt elnök-vezér­igazgató szerint a két cég közötti párbeszédnek van eredménye, a továbblépéshez azonban a Mólnak több előfeltétele van. DEÁK BÁLINT A Mol első, éves rendes közgyű­lését tartotta úgy, hogy az állam­nak már nem volt meghatározó szerepe a cégben. A változás azonban a közgyűlésen nem érző­dött, a részvényesek ugyanis szinte minden előterjesztést meg­szavaztak, így például elfogadták az igazgatóság mérlegbeszámoló­ját és a részvényenkénti 55 forin­tos osztalékjavaslatot. Folytatás a 17. oldalon : Hernádi Zsolt Készülő szolidaritási alaptörvény A finanszírozási rendszert is korszerűsítenék A tervek szerint ugyan csak ősszel kerülne a parlament elé, ám a kormány már a múlt hónapban jelentést kért a szolidaritási alaptörvény koncepciójáról. Az elképzelések szerint a meglévő jóléti intézmények megmaradnának. TÜSKE ERIKA__ Az egészségügyi és szociális tár­ca - minisztériumi és külső szakértők bevonásával - nagy erőkkel dolgozik az úgynevezett szolidaritási alaptörvény kon­cepcióján, tudta meg a Világgaz­daság. Információink szerint már a pénzügyi tárcával is elvé­geztettek háttérszámításokat a szociális ellátások átalakításáról. A változtatásokat 2005-től sza­kaszosan vezetnék be. A javaslat csak ősszel kerülne a parlament elé, ám a kormány a múlt hónap­ban már jelentést kért a legége­tőbb szociális problémákról s a megoldások lehetséges irányai­ról, értesült lapunk. A „jóléti fordulat végrehajtá­sa” szlogen mellett futó javaslat értelmében - a mai állás szerint - kétirányúak lennének a válto­zások. Folytatás a 5. oldalon . Nagybefektetők érdeklődése A gazdasági tárca az idén 3,5 milliárd eurónyi külföldi működő tőkét vár Legalább 1,1 milliárd euró értékű nagyberuházás indul az év harmadik és negyedik, illetve a jövő év első negyedében. Az idén a gazdasági tárca 3,5 milliárd euró külföldi működő­­tőke-befektetést prognosztizál. Az állomány tavaly év végén - az újra befektetett nyereséggel együtt - 37,9 milliárd volt. MAGOS KATALIN A Gazdasági és Közlekedési Mi­nisztérium közreműködésével 2003-2004-ben megszületett döntések eredményeként az idén, a második fél évben félmil­liárd euró (mintegy 130 milliárd forint) értékű, egyenként mini­mum 50 millió eurós nagyberu­házás kezdődik meg - tudtuk meg Erdősi Péter befektetési fő­igazgatótól. Folytatás a 5. oldalon » Befektetések megoszlása (2002-2003, ágazat szerint, százalék) ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 11,5 VG-GRAFIKA • Forrás: G KM 250 forint A VG JELENTI Nem konkurencia A kibővített Európai Unió nem támaszt konkurenciát az Egyesült Államoknak - jelen­tette ki Romano Prodi bizott­sági elnök a dublini bővítési ünnepségeken. Európa az USA barátja, nem akar ver­senyre kelni Amerikával - tet­te hozzá. Kerry tanácsadói A milliárdos befektető, War­ren Buffett és az Apple Com­puter Inc. társalapítója, Steve Job lett John Kerry demokra­ta elnökjelölt gazdasági ta­nácsadója. A csapathoz tar­tozik még Robert Reich volt munkaügyi és Robert Rubin volt pénzügyminiszter, John Sweeney, az AFL-CIO elnö­ke, Jon Corzine szenátor, a Goldman­ Sachs volt társel­nöke. Bush bizakodó Illegális milíciák és a bukott rezsim emberei a terroristák támogatásával próbálják most elérni azt, ami az urnák­nál nem sikerülne nekik - je­lentette ki Bush amerikai el­nök, elismerve, hogy június 30-a közeledtével egyre he­vesebbé válnak az iraki har­cok. Nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni - mondta. Nyomás Rijádon Az amerikai Exxon-Mobil egyik szaúd-arábiai telephe­lyén dolgozó öt külföldit öltek meg ismeretlen terroristák; a támadókkal a szaúdi bizton­sági erők végeztek. A rijádi hatóságok az Al-Kaidát gya­nítják a történtek mögött.

Next