Világgazdaság, 2012. március (44. évfolyam, 44/10812-63/10831. szám)

2012-03-22 / 57. (10825.) szám

2012. MÁRCIUS 22., CSÜTÖRTÖK REKLAM&MEDIA › KULTÚRA › AUTO-MOTOR › KARRIER · INGATLAN&ÉPÍTÉSZET ‹ TANÁCSADÓ › MŰKINCSPIAC › ÉLETMÓD › SPORTBIZNISZ · REKLÁM&MÉDIA ‹ BEFEKTETÉS&BIZTOSÍTÁS tehetségkutató Az X-Faktorral ellentétben a Csillag Születik nem licencműsor, így nincs világcég mögötte. A jelen show esetében egy menedzseriroda intézi a továbbiakban a fellépők dolgait. INDUL A NEGYEDIK CSILLAGMENET A Csillag Születik a ké­tezres évek Ki mit tud?-ja a magyar televíziózásban, a mostani már a negyedik évad. Az első három szé­ria főszerkesztője szerint nem mindig a győztes profitál a legtöbbet, és az sem baj, ha a tévézők ál­tal nyertesnek megszava­zott gyerek visszamegy az iskolába. Kalmár Csaba Az RTL Klub tehetségkutatója jóval a rivális TV2-n futó első Megasztár után, de az RTL-es X-Faktor előtt indult, 2007 no­vemberében, és rögvest jó né­zettséget ért el. Akkor még olya­nok ültek a zsűriben, mint az azóta az MTVA-val leszerződő Fábry Sándor, a mostanság a konkurenciánál zsűriző Falusi Mariann, továbbá Keleti Andrea és Náray Tamás. A két műsorve­zető Stohl András és Ördög Nó­ra volt, és míg előbbi ittas ka­rambolja majd börtönbüntetése miatt kikopott a show-ból, utób­bi állandó pontnak tekinthető. Az első évad óta a zsűrit is lecse­rélték kétszer, sőt, a Stohl helyé­re érkező Nagy Sándor után ez­úttal Lilut kapta meg a Reggeli­ből is ismert Ördög Nóra. A vál­tozások itt nem értek véget: Schiwert-Takács László főszer­kesztőként egyengette a pro­dukciót az első három szezon­ban, a jelenlegin nem dolgozik, de van róla véleménye. „Három évadot csináltam be­lőle, nagyon szerettem. Úgy döntöttem, otthon nézem meg az új évadot, és őszintén mon­dom el majd a kollégáimnak, ha valami nem tetszett. De erre nem került sor. Nagyon bejött a zsűri, és az is izgalmas, hogy két nő van együtt műsorvezetőként, jól kiegészítik egymást. A zsűri­ben ott van minden, ami kell, bí­rom Puzsér Róbert karcosságát, a tétovasággal párosuló ke­ménységét, ahogy lendületet vesz egy kritikához, őt szórakoz­tatónak tartom. Hajóst és Herná­di Jucit régről ismerem, istenn­ek, Pokorny Lia pedig nekem mindig is finom, kellemes, érzé­keny nő volt, nagyon helyesen hozza az érzelmeket a műsor­ba” - elemezte a Világgazdaság megkeresésére az új show-t, amely március 17-én indult. Schiwert-Takács szerint nem célja a tévéseknek, hogy hosz­­szan egyengessék a próbálkozók későbbi karrierjét. „Mi egy tele­víziós show-n dolgozunk, tévés műsorkészítők vagyunk, amely­nek lehet sokféle tematikája, le­het vetélkedő, reality vagy épp tehetségkutató. Főszerkesztő­ként az a dolgom, hogy sikeres, nézett műsort tegyek a képer­nyőre. Ha valaki utána jól fenn tud maradni, az elősegíti a mű­sor hosszabb távú sikerét. Az is tény, hogy ezekkel az emberek­kel hónapokig dolgozunk együtt, ha akarjuk, ha nem, megszeret­jük őket, de közben egyikünk­nek sem elsősorban az a felada­ta, hogy az utóéletükkel foglal­kozzon" - magyarázta. A főszerkesztő úgy látja, Tabá­ninak például nagyon jót tett a műsor: „Ő a tévé felügyeletével kapott menedzsert, és Istvánnak nagyon jól mennek a dolgai: két év alatt három lemeze lett, a har­madik épp egy Máté Péter-em­­léklemez, ami illik is hozzá. Más azonban egy felnőtt életében ez a show, más egy gyerek számá­ra. László Attilának egy életre szóló élmény volt a műsor, és az a helyes dolog, hogy iskolába jár. Neki a napokban jelenik meg a lemeze, hallottam, szerintem jók a dalok, csak saját számok lesz­nek rajta, meg egy duett Balázs Fecóval, így ő is tud profitálni a műsorból. Ugyanezt gondolom Utasi Árpiról, akinek szerintem kisgyerekként nem is kellett vol­na főállású előadóművésznek menni, elég, ha rájön arra, hogy valóban akarja-e ezt csinálni fel­nőttként. Neki nem kell produ­kálnia magát mindenhol, jó, hogy visszament az iskolába.” Schiwert-Takács szerint óha­tatlan, hogy akadnak, akik el­tűnnek, de vannak, akik nyer­nek a show-val. Szabó Ádám harmonikásnak klipje lesz, fellé­pései vannak, és mivel ő már 19 éves, a Zeneakadémiára is fel­vették, tehát pénzt keres és tanul is. „Ő nagyon tehetséges fiú, a lénye, a fizimiskája sokaknak ro­konszenves. Nem kell nyerni te­hát, hogy jó ugródeszka legyen a műsor, mert a 4 For Dance is igen sikeres, rengeteg dolog jött össze nekik, táncvilágbajnoksá­gon szereztek aranyat Kanadá­ban, turnéznak világszerte. Ko­csis Tibit és Janicsák Vecát is ide venném, mert a Csillag Szüle­­tikben kaptak egy indíttatást, biztatást, átmentek az X-Fak­­torba, ahol szép sikereket­ értek el, előbbi nyert is. Jól megy Var­ga Viktornak a második évad­ból, Brash Bencének, aki fősze­repet visz egy musicalben, há­rom nagy slágere is van.” A tévés szakember elmondta, hogy az X-Faktort egy nemzet­közi licenc köti a Sony Musichoz, velük együttműkö­désben dolgoznak tovább egy ideig az x-faktoros előadók, a Csillag Születik azonban nem li­cencműsor, így nincs világcég mögötte. A jelen show esetében egy menedzseriroda intézi továbbiakban a fellépők dolgait, SCHIWERT-TAKÁCS LÁSZLÓ többek között az X-Faktorért, a Szombat esti lázért és a Celeb vagyok, ments ki in­nen! élő­ adásaiért is felelt a csatornánál, jelenleg az RTL Klub kreatív csapatának munkatársa. Olyan műsoro­kon is dolgozott, mint a Reg­geli, a Találkozások, a Ref­lektor, az Ország tesztje, a Sztárbox. Az RTL-hez annak indulása után került, előtte a Magyar Televízióban dol­gozott az AKT (Aktuális Kul­túra és Politika) című műso­ron, technikai rendező volt, fémjegyzeteket írt, különféle magazinokba is, az egyeztet a rendezvényszerve­zőkkel. „Nem mi, hanem a piac határozza meg, mire van igény. Ami a műsorban tökéletesen működik, lehet, hogy a valóság­ban nem annyira. A bűvész Haj­nóczy Soma az egész világot be­járta, neki jól megy, amúgy az énekeseknek könnyebb a hely­zete. Az éneklést vannak, akik különösebb előképzettség nél­kül is eredményesen csinálják: ilyen volt Gyurcsík Tibor, aki otthon dalolászott, jelentkezett, eredményes lett. A többi műfaj esetében - mint mondjuk a tánc, a bűvészet - sokkal több gyakorlás szükséges. És ha őszinték akarunk lenni, igazá­ból a sztárlistán - bár akad, de - nincs nagyon sok bűvész és akrobata. Azt, hogy ki marad fenn hosszú távon, a közönség szűri” - vélte Schiwert-Takács. Névjegy CQ ■2 „A zsűriben ott van minden, ami kell, jó Puzsér Róbert karcossága, szórakoztató a tétovasággal párosuló keménysége, ahogy lendületet vesz egy kritikához” 41 milliárdos a printes reklámtorta lapkiadás Először alapul saját bevalláson a kimutatás Az idén először, a lapkiadóktól kért adatok alapján a Magyar Lapkiadók Egyesülete (MLE) összegyűjtötte és közzéteszi a 2011. évi sajtópiaci reklámtor­ta adatait. Az MLE felmérésé­nek célja a nyomtatott sajtóban a reklámból befolyt, tényleges árbevételek számszerűsítése, mivel ezekről az adatokról ko­rábban csak becslések láttak napvilágot. Az MLE összesítése alapján 2011-ben a „net-net” (ügynök­ségi és egyéb kedvezmények­kel csökkentett) nyomtatott reklámpiac mérete 41,663 mil­liárd forint. A sajtó összesített árbevétele, a lapeladásból szár­mazó több mint 70 milliárd fo­rinttal együtt 2011-ben megha­ladta a 111 milliárdot. A sajtóhirdetési bevételeket bevalláson és szakértői becslé­sen alapuló elemzéssel készí­tette az MLE szakértői csoport­ja. A bevallásban szereplő „net-net” szintű adatokat (ez a kiadói szakma egyöntetű ál­láspontja szerint a lehető leg­jobban méri a reklámbevétele­ket) a barterek könyvelési ér­téken való figyelembevételével adták a kiadók. A bevételek közé számított valamennyi, az adott termékben realizált hir­detési bevétel, legyen az meg­jelent hirdetés, támogatott megjelenés, behúzás vagy spe­ciális melléklet. ■ VG A nyomtatott lapok összesen 111 milliárdos bevételt generálnak Kora tavaszi hét, retrohangulatban lista Az év 11. hetében a har­minc legnézettebb tévéműsor közé bekerült a Tenkes kapitá­nya, a főképp archív anyagok­kal dolgozó Kabaré keverék, il­letve az eddig ötvenszer ismé­telt Piedone Afrikában is, azaz sok hazai tévéző szeret nosz­talgiázni a képernyő előtt - vagy nem talál frissebb, ked­vére való műsort. A hetet ugyanakkor magasan nyerte a visszatérő Csillag születik, 1,814 millióan figyelték, és ez annak fényében is igen jó eredmény, hogy egy négynapos hétvégén volt adásban, amikor sokan elutaztak otthonról. Vál­tozatlanul remekelt a héten Sebestyén Balázs gameshow-ja, az 1 perc és nyersz, a harmadik pozícióba pedig a csatorna szappanoperája, a Barátok közt került. Az RTL több műsorával is uralta a hetet. ■ VG Heti nézettség* E 1. Csillag születik RTL Klub 1814 2.1 perc és nyersz RTL Klub 1709 3. Barátok közt RTL Klub 1552 4. Fókusz RTL Klub 1400 5. Híradó RTL Klub 1377 6. Cobra 11 RTL Klub 1348 7. Tények TV2 1289 8. Napló TV2 1173 9. Míg a Jackpot el nem választ RTL Klub 1150 10. Jóban Rosszban TV2 1140 MINDEN MŰSOR A LEGNÉZETTEBB RÉSZÉVEL SZEREPEL NÉZETTSÉG: EZER FŐ FORRÁS: AGB NIELSEN

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék