Világgazdaság, 2015. szeptember (48. évfolyam, 167/11675-188/11697. szám)

2015-09-11 / 175. (11684.) szám

2015. SZEPTEMBER 11., PÉNTEK VÁLLALATOK ÉS PIACOK - BANKI KAMATOK 13 A gázra lépett az Aquarius és a Fometti coop rally Megugró forgalom az ásványvízgyártónál, bővítés a pékárucégnél Ostoros a végállomás Nagy István, az FM államtitkára és Csepeli Lajos, a CO-OP Hungary elnöke a rajtnál Emblematikus, hogy a jubi­leumi, tizedik Coop Rally az Aquarius-Buszesz csoport al­­bertirsai telephelyén indul: az 1991-ben alapított cég kis csa­ládi vállalkozásból lett európai léptékű céggé, és arra is képes volt, hogy visszavásárolja a kül­földi tulajdonba került, nagy hagyományú magyar Buszeszt- mondta el Tóth Géza, a CO-OP Hungary Zrt. vezérigazgatója a rali rajtja eló'tt. Az idén is kö­zel nyolcvan résztvevővel zajló, kétnapos program első hely­színének házigazdájával szo­ros kapcsolata van a Coopnak: tavaly csaknem 2,5 milliárd fo­rint értékben forgalmazták az Aquarius-Buszesz 44 termékét. Plutzer Tamás, az Aquari­us-Buszesz csoport ügyvezető tulajdonosa elmondta: a cég albertirsai telephelyén Ma­gyarország és Közép-Európa egyik legmodernebb palackozó gépsora működik. A társaság 2000 óta foglalkozik ásvány­víz-palackozással, mára már 120 ezer palackos kapacitással működik az üzem, ahol tavaly 550 millió liter italt palackoz­tak. A cég közlése szerint mind az ásványvizek, mind az íze­sített ásványvizek területén piacvezető Magyarországon, ahogy az energiaitalok terén- ahol idén először 100 millió dobozt állítanak elő - is az el­ső helyet foglalják el. Az üdítő­italok terén 20 százalékos piaci részesedésükkel a másodikok. A 320 embert foglalkoztató tár­saság 35 országban értékesíti a termékeit, amelyekből tavaly 20 milliárd forintos árbevételt ért el. Kétszáz különböző ter­mékükhöz 70 százalékban ma­gyar beszállítók alapanyagait használják fel. Az Aquarius-Buszesz csoport nettó árbevétele az első fél év­ben 11,616 milliárd forintot tett ki, 24 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest - mondta az MTI-nek Dunai András elnök-vezérigazgató. A 2014-es árbevétel meghaladta a 20 milliárd forintot, ez több mint egymilliárdos növekedés az előző évhez képest. Az adó­zott eredmény 2014-ben 639 millió, az azt megelőző évben pedig 538 millió forintot tett ki. Csepeli Lajos, a CO-OP Hun­gary Zrt. elnöke az albertirsai rajt előtt arról beszélt: amikor 2006-ban először elindították az első Coop Rallyt, összefogva az élelmiszergyártókkal és -fel­dolgozókkal, sokan kételkedtek a kezdeményezésben, az elmúlt évek azonban igazolták, hogy ha összefognak a hazai gyár­tók és a kiskereskedelem, az mindenkinek jó. Ha a vevők fi­gyelmét ráirányítják a magyar termékekre, az magasabb adó­bevételt generál, több ember­nek ad munkalehetőséget, így erősítve a vásárlóerőt is. A cég­vezető közölte, a Coop is nyolc­van százalékban magyar ter­mékeket forgalmaz üzleteiben. Legalább 10 százalékos ár­bevétel-növekedésre számít a kecskeméti Fometti cég az idén - mondta Sebastian Gooding ügyvezető igazgató a Coop Rally második állomásán. A múlt év­ben a cég mintegy 22 milliárd forintos árbevételt ért el, ami 12 A tizedik Coop Rally ma a haj­dúdorogi Nagyhegyes Hús Kft-nél, a Nestlé Hungária Kft. szerencsi gyárában, a Borsodi Sörgyárnál, Bőcsön, az Unió Coop Zrt. harsányi boltjában folytatódik, a cél az Ostoros-No­­vaj Bor Zrt. ostorosi telephelye. százalékkal volt magasabb az előző évinél. A cég mintegy 600 millió forintos fejlesztést hajt végre a következő hónapokban, s ezzel mintegy száz új munka­hely jön létre. A cégnél naponta 180 tonna pékárut állítanak elő, és ezt a mennyiséget a követke­ző hónapokban 20 százalékkal kívánják növelni. Az ezer partnerből álló fran­­chise-hálózatot működtető "For­­nettit augusztusban az alapító magyar tulajdonostól megvásá­rolta a svájci-ír gyökerű, svájci bejegyzésű Aryzta AG, amely a Fornetti termékeit nemcsak Kelet-Európábán szeretné for­galmazni nagyobb mértékben, hanem a nyugat-európai orszá­gokban is. A Fornetti Kft. Ma­gyarországon 800 alkalmazottat foglalkoztat. Az 1997-ben alapí­tott cég az indulás évében 658 tonna pékárut értékesített, ta­valy viszont már 31,7 ezer tonnát gyártott és adott el. ■ VG A Világgazdaság október 20-án tartja kereskedelmi konferenciá­ját A nagy átrendeződés éve? cím­mel. Részletek a vg.hu/konferen­­cia oldalon. New Yorkban tervezték a Mol-kutak Fresh Comereit stratégia A marketingszol­gáltatásokra szakosodott, New York-i CBX tervezte a Mól töltőállomásaihoz tarto­zó üzletek Fresh Corner nevű boltterületét. A CBX közlemé­nye szerint a Mól első 28 ilyen élelmiszer- és gasztroboltját az utóbbi három hónapban hat országban (Magyarországon, Horvátországban, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában és Csehországban) nyitották meg. A CBX-nek olyan új kiskeres­kedelmi koncepciót és prototí­pust kellett létrehoznia, amely tükrözi és tekintetbe veszi megbízója nemzeti piacainak sajátosságait. A forró italból és elvihető ételből összeállított alapkínálatnak a Mól minden piacán vonzónak kellett lennie. A kiskereskedelmi áruvá­laszték kialakításában a cél a vásárlások gyakoriságának a növelése, a vásárlókosár tar­talmának a bővítése és olyan cikkek kínálása volt, amelyekre a vevőknek nemcsak útközben, hanem rendszeresen szükségük van. „Lényegében az emberek­nek több okot kell adni arra, hogy a Mólnál vásároljanak, és ha már ott vannak, akkor minél többet” - magyarázta közle­ményében Joseph Bona, a CBX elnöke. A vevők becsábításának érdekében a CBX nyílt, üvegfalú részt tervezett az üzlethelyiség­nél, így kintről jól látszik a benti áru- és ételkínálat, bentről pedig a kinti, ülve fogyasztást kínáló zóna. ■ VG (H'A-m) W BANK OF CHINA mMÁiuiat http://www.boc.cn/hu/en 465-6565 Ügyfélszolgálat: Tel.:0036-1-7994516 Fax:0036-1-7994519 E-mail: branch@bocbp.t-online.hu Érvényes: 2014. január 10-től 1. Standard lekötött betéti kamat (%) Éves ka­matEBKM Éves ka­matEBKM Éves ka­matEBKM Deviza­nem USD 1000-49 999USD 50 000-500 000 USD 500 000-1 hónap 0.15 0.15 0.20 0.20 0.25 0.25 3 hónap 0.55 0.56 0.65 0.66 0.75 0.76 6 hónap 0.85 0.86 1.00 1.01 1.10 1.11 12 hónap 0.95 0.96 1.10 1.11 1.25 1.27 Deviza­nem EUR 1000-49 999EUR 50 000-500 000 EUR 500000-1 hónap 0.14 0.14 0.19 0.19 0.24 0.24 3 hónap 0.46 0.47 0.51 0.52 0.56 0.57 6 hónap 0.75 0.76 0.85 0.86 1.05 1.06 12 hónap 0.90 Ó.91 1.05 1.06 1.15 1.17 Deviza­nem CNY 1000-499 999 CNY500000-999 999 CNY1000000-2 hét 1.00 1.01 1.14 1.16 1.29 1.31 1 hónap 1.69 1.71 2.00 2.03 2.10 2.13 3 hónap 2.10 2.13 2.25 2.28 2.45 2.48 6 hónap 2.80 2.84 2.90 2.94 3.00 3.04 12 hónap 3.00 3.04 3.15 3.19 3.25 3.30 A kedvezményes betétek lekötésére fax-szerződés keretében vagy személye­sen a Bank fiókjaiban van lehetőség. A HUF, USD és EUR betéteket az Országos Betétbiztosítási Alap (0BA) biz­tosítja. Kérjük, vegyék figyelembe, a CNY betéteket nem biztosítja az 0BA. A Bank kínai jüan (CNY) váltási lehetőséget biztosít magán és vállala­ti ügyfelek számára. A részletekért kérjük vegyék fel a kapcsolatot a Bankkal. Tájékoztatásul közöljük a 2014. január 7-i jüan árfolyamokat: Vételi Eladási USD/CNY 5.9191 6.1605 EUR/CNY 8.0550 8.3840 CNY/HUF 36.0926 36.8217 PORSCHE BANK www.porschebank.hu Porsche Bank HUF alapkamat (2015.07.31-től) 18,82% Porsche Bank EUR alapkamat (2015.06.30-tól) 12,53% Porsche Bank CHF alapkamat (2015.06.30-tól) 9,72% PSCC kártya kamatlába: lhavi BUB0R+8% Betéti kamatok magánszemélyek részére Éves kamat (EBKM1/.) Megtakarítási betét n on (2015.08.01-től) u’su 0,80 Lakossági bankszámla n,n (2015.07.03-tól) U’1U 0,10 (Teleforint betéthez kapcsolódó új, változó kamatozású megtakarítási konstrukció.) Ügyfelenként leköthető maximális betétösszeg 300 Mio Ft. 30 M Ft feletti lekötés esetén a kamat egyedi megállapodás tárgya. Standard határidős lekötött betét (1 hónap, 3 hónap, 6 hónap, 366 nap) ter­méket a Bank 2014.11.01-től nem forgalmazza. A korábban elhelyezett ilyen típusú betétek a lejárat napján egyéb rendelkezés hiányában nem kamatozó betét­elszámolási számlára kerülnek átvezetésre. Porsche Bank Teleforint betétszámla (2015.08.01-től) Éves kamat (EBKM) 1,20% (1,20%)-lekötött betét kamatozása: Eix (Futamidő 30-366 nap)-Új betét elhelyezése esetén kamatprémium 1 hónapos futamidőre (+100 bá­zispont) 2,20%. A kamatprémium a Betétes 2015.07.31-i záró egyenlege felett, pénztá­ri készpénz befizetéssel, ill. GIRO-ból érkező átutalással teljesített - a Porsche Bankhoz újólag beérkezett összegek lekötése esetén vehető igénybe, az akció visszavonásáig. -Az akciós kamat a lekötés első periódusára vonatkozik. Nem akciós kamat: 1,20% -Leköthető legkisebb betétösszeg 100 E Ft.-Ügyfelenként leköthető maximális betétösszeg 300 Mio Ft. Látra szóló kamat_____________0,50%________(0,50%) információs vonal (kék szám): 06-(40) 20 30 40 Betéti kamatok gazdálkodó szervezetek részére Nyitó egyenleg Gazdálkodó szervezeteknek < min. 1M Ft Egyéni vállalkozóknak min. 500 E Ft Pénzforgalmi számlák után térített látra szóló kamatkondíció (érvényes: 2015.07.03-tól) (EBKM) 0,10% (0,10%) Lekötött betét (érvényes: 2015.04.01-tól) 1M Ft alatt (EBKM %)IMFt-tól (EBKM %) 1 hónap 0,20(0,20) 0,30(0,30) 3 hónap 0,20(0,20) 0,40(0,40) 6 hónap 0,20(0,20) 0,50(0,50) 366 nap 0,50(0,50) 1,00(1,00) Mininimum betétösszeg 100 E Ft. 30 M Ft feletti lekötés esetén a kamat egyedi megállapodás tárgya. ‘Lekötött betét lejárat előtti felmondása esetén a Bank nem fizet kamatot. A lekötés lehet egyszeri vagy ismétlődő. BÉT - Határidős deviza Elszámolóár új Elszámolóár régi« Kontraktus Elszámolóár új Elszámolóár régi Kontraktus CHF1511 286,82 288,46 1200 EUR/USD1511 1,1078 1,1069 75 EUR1509 314,64 315,47 5480 EUR/USD1512 1,1062 1,1073 300 EUR1510 314,91 315,62 4265 GBP1509 433,91 433,6 400 EUR1511 314,9 315,73 600 PLN1509 74,79 74,8703 80 EUR1512 314,8 315,84 3150 USD1509 281,36 281,29 130 EUR1601 315,01 315,98 100 USD/CAD1510 1,3253 1,3258 50 EUR/TRY1511 3,4722 3,4919 3000 USD/JPY1510 119,89 120,77 100 EUR/TRY1512 3,513 3,5237 100 USD/TRY1510 3,07 3,0838 100 EUR/TRY1603 3,618 3,6274 850 ' USD/TRY1510 3,0539 3,0758 EUR/USD1509 1,1206 1,1216 1530 ouu USD/JPY1510 EUR/USD1512 1,1231 1,1223 500 118,91 119,1 100 EUR/USD1509 1,1054 1,1058 9380 USD/JPY1508 124,33 124,27 225 EUR/USD1510 1,1082 1,1065 100 USD/JPY1509 124,31 124,24 225 Az MNB devizaárfolyamai (1 egységre, forintban) (2015. szeptember 10.) Devizanem Középárfolyam Devizanem Középárfolyam Devizanem Középárfolyam Ausztrál dollár 198,15 Hongkongi dollár 36,24 Román lej (új)71,12 Bolgár leva 160,79 Morvát kuna 41,66 Szerb dinár 2,62 Brazil reál 74,31 Indiai rúpia 4,22 Orosz rubel 4,12 Kanadai dollár 212,63 Izlandi korona 2,18 Svéd korona 33,46 Svájci frank 287,74 Japán yen (100)232,37 Szingapúri dollár 198,28 Kínai jüan 44,04 Dél-koreai won (100)23,71 Thai bát 7,77 Cseh korona 11,63 Mexikói peso 16,62 Török líra 92,22 Dán korona 42,15 Norvég korona 34,28 Ukrán hryvna 12,97 Euro 314,48 Új-zélandi dollár 176,94 USA dollár 280,86 Angol font 432,13 Lengyel zloty 74,61 Dél-afrikai rand 20,29 Jegybanki kamatok (%) Jegybanki forint refinanszírozási kamatok Alapkamat Hitelügyletek, betétek kamatai (Érvényben: 2015. július 22-től) 1,35 0/N fedezett hitel (két hetes MNB-kötvényre fizetett kamat +1,00 százalékpont) 2,35 Betéti konstrukció 0/N jegybanki betét (két hetes MNB-kötvényre fizetett kamat -1,00 százalékpont) 0,35 Kéthetes futamidejű MNB-kötvény (jegybanki alapkamat) 1,35 b I 1 I f I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék