Világgazdaság, 2016. július (48. évfolyam, 126-146. szám)

2016-07-18 / 137. szám

VILÁGGAZDASÁG 2016. július 18., hétfő BEFEKTETÉS 5 Amerika Az alacsony kamatkörnyezet visszavágja a hitelintézetek nyereségét Szenvednek az óriásbankok A Wells Fargo profitját közvetve a Brexit is csökkenti, mert emiatt (is) csúszik az amerikai kamatemelés fotú afp Csökkent a profit an­nál a három nagy amerikai banknál, amelyik már közzé­tette a negyedéves eredményét. A négy nagy közül már csak a Bank of Americára vár a piac, náluk is a nyereség visszaesé­sére számítanak. HERMAN BERNADETT Az elemzők nem sokat vártak eb­ben a szezonban a nagy amerikai bankoktól. A fogyasztási hitele­zés jól megy ugyan, a befektetési banki tevékenység és a felhalmo­zódó rossz hitelek viszont rontják az eredményt. A mérlegfőösszege alapján az óriásbankok között is a legnagyobbnak számító JP Mor­gan Chase indította a gyorsjelenté­si szezont, és viszonylag kellemes meglepetést okozott a pesszimista várakozásokhoz képest. A részvé­nyenkénti eredmény a második negyedévben 1,55 dollár lett, az elemzők viszont a Financial Times beszámolója szerint csupán 1,42 dollárt vártak. A nettó profit kismér­tékben csökkent ugyan 2015-höz képest, csupán 6,2 milliárd dollár volt, de a nettó árbevétel nőtt va­lamelyest, 24,38 milliárd dollárra. A nyereség csökkenésében szerepet játszott a rossz hitelek magas állo­mánya, a JP Morgannél a céltarta­lékok szintjét emiatt 50 százalékkal, 1,4 milliárd dollárra kellett növelni. Sokat javított azonban a profiton, hogy egy perekre és jogi ügyekre félretett 430 millió dolláros tartalé­kot fel tudtak szabadítani. Csökkent a nyereség a Wells Far­­gónál is. A hitelintézet a második negyedévben 5,56 milliárd dollá­ros nettó eredményt ért el, egy éve még 5,72 milliárd volt a nyeresége. A mostani eredmény részvényen­ként 1,01 dollárt jelent. Bár a nyere­ség nem csökkent komoly mérték­ben, sőt a bevételek még nőttek is, és az elemzők várakozásait sem múlta alul a bank, a részvények mégis esni kezdtek a jelentés közzététele után. A bank életében ugyanis a tőke­arányos megtérülés ezzel 2010 óta nem látott mélypontra esett, 11,7 százalékra - hívja fel a figyelmet a The Wall Street Journal. A Wells Far­­gónál más a fő csapásirány, mint a másik három amerikai őríásbank­nál. Miközben a JP Morgan, a Citi és a Bank of America a Wall Streeten is erős bázisokkal rendelkezik, és ko­moly bevételt, valamint nyereséget termel a befektetési banki üzletág­ban, a Wells Fargónál a lakossági és a vállalati hitelezés a fő húzóágazat. A kamatok azonban drámai mér­tékben estek az utóbbi években, és a nettó kamatmarzs csökkenése az idén sem állt meg, ez pedig rontja a hitelintézet kilátásait. Bár Nagy-Bri­­tanniában csekély a bank jelenléte, a Brexit is kedvezőtlen hatással van a Wells Fargóra. A brit kilépés miat­Ma jelent a Bank of America Az amerikai piacnyitás előtt teszi közzé második negyed­éves eredményét a Bank of America. Az elemzők átlago­san 33 centes részvényen­kénti profitot várnak a hitel­­intézettől, és a negyedéves árbevételt átlagosan 20,41 milliárd dollárra prognoszti­zálják. Tavaly a második negyedévben a részvényen­kénti eredmény 45 cent volt, az árbevétel pedig 22,35 mil­liárd dollárt tett ki. ti piaci pánik ugyanis tovább odáz­hatja a kamatemelési ciklus kezde­tét az Egyesült Államokban, emiatt tartósan kisebb profitra kell beren­dezkedniük. A Citigroup nyereségét is meg­­nyeste az alacsony kamatkörnyezet. A bank profitja 17 százalékkal csök­kent tavalyhoz képest, 4 milliárd dollár volt a második negyedévben. Az elemzői várakozásoknál viszont jobban teljesített a bank, a szak­értők ugyanis csupán 1,1 dolláros részvényenkénti eredményt vártak az 1,24 dolláros helyett. A bevéte­lek 17,55 dollárt tettek ki a második negyedévben, ez 10 százalékkal ke­vesebb az egy évvel korábbinál, bár felülmúlta a prognózist. Befektetés Hétfőn újabb szintet ugorhat az árfolyam Ismét parketten a Norbi Több mint két és fél hónapos szünet után visszaengedte a parkettre a Norbi Update Lowcarb Nyrt. részvényeit a Magyar Nemzeti Bank, mivel indoklása szerint a kereske­dés felfüggesztését kiváltó okok megszűntek. E szerint a fitneszguru és felesége ál­tal csaknem 89 százalékban tulajdonolt társaság július 11-én teljesítette a jegybank által előírt rendszeres tájé­koztatási kötelezettségét, és v új független könyvvizsgálói jelentéssel ellátva ismételten közzétette a 2014-es évről szóló jelentését. Ám nem e hírre lőttek ki a Norbi-részvények 20 szá­zalékkal a pénteki tőzsde­nyitást követően. Hanem amiatt, hogy a május végi rendkívüli közgyűlésen a tu­lajdonosok úgy határoztak, legkésőbb október 31-ig ki­vezetik a papírokat a tőzs­déről, s az igazgatóságnak a pontos időpontról való dön­tését követően 60 napig a részvényesek kérhetik a tár­saságtól, hogy darabonként 440 forintért vegye meg tőlük papírjaikat. Márpedig ez az Schobert Norbert még fut egy kört a BÉT-en ár közel 75 százalékkal ma­gasabb, mint a felfüggesztés előtti, április 26-i 252 forintos záróár. Ez ment fel pénteken kis forgalomban 302 forintra, s csak azért nem magasabb­ra, mert a tőzsdei szabályok a napi árfolyam-elmozdulást 20 százalékban maximálják. Ám a kereskedési sávot a hétfői napra plusz-mínusz 50 százalékra szélesítette a Budapesti Értéktőzsde ve­zérigazgatója. Aminek kö­vetkeztében a jegyzés akár a 440 forintos kivezetési ár­folyamot is elérheti, feltéve, ha lesz olyan, aki valamilyen okból olcsóbban is megválna a papírjaitól. Például azért, mert előbb szeretne pénzhez jutni, vagy mert attól tart, hogy Norbiék mégsem ve­szik meg tőle a részvényeit, vagy ha mégis, akkor csak 440 forintnál alacsonyabb áron. CS. K. Kockázati tőke Tarolt az Über és a Snapchat A kockázatitőke-befektetések nőttek ugyan az Egyesült Államokban, ám a kép korántsem annyira rózsás, mint azt a számok mutatják. A második negyedévben 15,8 milliárd dollár­nyi kockázati tőke folyt be a startupokhoz az előző három hónap 13,2 milliárdja után. Az egy évvel ezelőtti 17,5 milliárdos történelmi csúcs tehát megközelítetlen maradt. A pénz 961 cég között oszlott meg, szokás szerint taroltak a technológiafejlesztők és a szoftver­cégek, de a biotechnológia is a kedvelt befek­tetési terepek közé számít. A szoftvercégek a friss tőke 57 százalékát, 8,7 milliárd dollárt vonzottak magukhoz 379 ügylet keretében, s ezzel 27. negyedéve vezetik a befektetési terü­letek közötti versenyt. Hatalmas különbségek látszanak, az egyes projektek életképességére milliókat feltevő kockázati tőketársaságok a befektetett pénzük harmadát, közel 5 milliárd dollárt ugyanis két cégbe, a Magyarországról épp a héten jogszabályalkotással „kiutált” utazásmegosztó Uberre, illetve a videoüzene­­teket megosztó Snapchatre bízták. Előbbinek 3,5, utóbbinak 1,3 milliárd jutott a PwC ösz­­szesítése szerint. A virtuális valósággal (VR) kapcsolatos fejlesztésekben is nagy fantáziát látnak a befektetők, itt 2 milliárd dollárral se­gítették a startupok munkáját. K. B. HIRDETÉS PADS IS®8- PADA PAGEO SS* PADOC PADI aV- PADMA Síi? AMI ÁLMUNK... ...HOGY A TIÉD VALÓRA VÁLJON! KUTATÁSOK, ÖSZTÖNDÍJAK, KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK, KONFERENCIÁK ÉS PUBLIKÁCIÓK FINANSZÍROZÁSA A PALLAS ATHÉNÉ ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁVAL Célunk a hazai és a határon túli magyar tudo­mányos élet tehetségeinek és a hozzájuk kapcso­lódó kutatások, konferenciák, kiadványok, ren­dezvények támogatása. Széles körű támogatási lehetőségekkel és programokkal várjuk minda­zon hallgatókat, kutatókat, doktoranduszokat és a tudományos munka iránt érdeklődő jelent­kezőket, akik szeretnék tudásukat fejleszteni és elkötelezett képviselői a hazai és határon túli magyar oktatás, művelődés és tudományos élet ösztönzésének. PALLAS ATHÉNÉ alapítványok A Pallas Athéné Alapítványok az alábbi területeken hirdetnek pályázati, támogatási programokat: külföldi tanulmányutak, szemeszterek, kutatások, illetve konferencialátogatások finanszírozása akár 2 évig, saját cikkek, kutatási eredmények publikálásának, külföldi szakkönyvek kiadásának és tananyagfejlesztés támogatása, PhD és tanulmányi ösztöndíjak finanszírozása 6 hónaptól akár 3+1 éven át, vendégkutatói és oktatói programok és konferenciák támogatása, diákszervezetek, szakmai versenyek, kurzusok finan­szírozása. További részletek és a jelentkezés feltételei: www.pallaspalyazatok.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék