Világirodalmi lexikon 3. F–Groc (1975)

VILÁGIRODALMI LEXIKON Főszerkesztő Király István Szerkesztő Szerdahelyi István III. kötet: F.Groc E kézikönyv időben és térben egyaránt tekint közelre és távol­ra: nemcsak a klasszikus múlt irodalmának kiemelkedő alakjait, hanem korunk szárnyat bontó fiatal íróit is bemutatja, s nem­csak az úgynevezett nagy irodal­makkal foglalkozik, hanem be­számol olyan irodalmakról is, amelyekről keveset vagy éppen semmit sem tudtunk, sőt az irodalomelmélet kérdéseiben is eligazít, összeállításában mint­egy 450 bel- és külföldi munka­társ működött közre. Az egyes cikkek nemcsak meghatározást vagy életrajzot adnak, hanem ismertetik és értékelik a műveket és az életmű egészét, s gazdag bibliográfiát nyújtanak, amely a külföldi írók munkáinak ma­gyar fordítását és a róluk szóló műveket is tartalmazza. A szöve­get érdekes képanyag egészíti ki. I. kötet: A-Cal Ára 245,-Ft II. kötet: Cam E Ára 270,- Ft AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék