Világirodalmi lexikon 8. Mari–My (1982)

VILÁGIRODALMI LEXIKON Főszerkesztő Király István Szerkesztő Szerdahelyi István VIII. kötet: Marie My E kézikönyv időben és térben egyaránt tekint közelre és távolra: nemcsak a klasszikus múlt kiemelkedő alakjait, hanem korunk szárnyat bontó fiatal íróit is bemutatja, s nemcsak az úgy­nevezett nagy irodalmakkal foglalko­zik, hanem beszámol olyan irodalmak­ról is, amelyekről keveset vagy éppen semmit sem tudunk, s az irodalom­elmélet kérdéseiben is eligazít. Össze­állításában mintegy ezer bel- és kül­földi munkatárs működött közre. Az egyes cikkek nemcsak meghatározást vagy életrajzot adnak, hanem ismer­tetik és értékelik is a műveket és az életmű egészét, s gazdag bibliográfiát nyújtanak, amely a külföldi írók mun­káinak magyar fordítását és a róluk szóló műveket is tartalmazza. A szö­veget érdekes képanyag egészíti ki. A lexikon előző kötetei: I. kötet: A—Cal • 245,— Ft II. kötet: Cam—E . 270,— Ft III. kötet: F—Groc . 167,— Ft IV. kötet: Grog-Ilv . 167,— Ft V. kötet: Im—Kamb • 190,— Ft VI. kötet: Kamc—Lane • 188,— Ft VII. kötet: Lant-Marg . 205,— Ft AKADÉMIAI KIADÓ • BUDAPEST 1 m

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék