Világosság, 1977. július-december (18. évfolyam, 7-12. szám)

1977 / 8-9. szám

TARTALOM 457 A szekularizáció a polgári társadalomban 458 Mi a szekularizáció? • Murányi Mihály Tények és értelmezések a vallás helyzetéről a polgári társadalomban 470 Antik ég modern szekularizáció • Hahn István Erkölcs és társadalom 479 A protestáns ethosz és a kapitalista szellem Kovács András Megjegyzések Max Weber hipotézisének vitájához Tudomány, politika, művészet 485 A nemes hölgy és a szolgálóleány — avagy Dante és a filozófia • Kelemen János 493 Reneszánsz, reformáció, kartéziánizmus I. Altrichter Ferenc Adalékok a megismerés szekularizációjának folyamatához 500 A „homo politicus” önállósulása Huszár Tibor Niccolo Machiavelica társadalmi cselekvés bölcselője VILÁGOSSÁG Materialista világnézeti folyóirat Megjelenik havonként A szerkesztő bizottság elnöke: Mátrai László Főszerkesztő: Lukács József Főszerkesztő-helyettes: Koroknai Zsuzsa Szerkesztőség: 1361 Budapest V., Münnich Ferenc utca 26. Telefon: 110-800*, 117-201 Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat 1959 Budapest VIII., Blaha Lujza tér 3. Telefon: 343-100,142-220 Felelős kiadó: Csollány Ferenc Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodájánál Budapest V., József nádor tér l. sz. (postacím: 1900 Budapest) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHl 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra Előfizetési díj fél évre 24,— Ft egész évre 48,— Ft ® 77.1357 Athenaeum Nyomda, Budapest íves magasnyomás Felelős vezető: Soproni Béla vezérigazgató 509 A művészet szabadságharcáról Hermann István Jog és állam 5ló A keresztény államtól a Leviatánig: a szekularizált legitimáció • Sajó András 522 Az egyházi vagyon köztulajdonba vételének követelése Magyarországon Csizmadia Andor Teológiai válaszok 530 A’szekularizáció és a XX. századi protestáns teológia a tőkés társadalomban Poór József 543 Az „anonim kereszténység” elmélete Vidrányi Katalin A szekularizáció problémája a katolikus teológiában A szabadgondolkodás történetéből 548 Szekularizmus a viktoriánus Angliában Frank Tibor Szekularizáció Keleten 555 Jaazunuki és Kimigajo • Réti Ervin Távol-keleti tudathasadások Szemle 562 Űj evangelizáció és az „amerikaiság” A tudomány a Bibliáról 565 Az egyiptomi kivonulás • Fröhlich Ida Utak és állomások 572 Lukács György: „Szakadék” Nagyszálló (BeöthyjOttó fordítása) 579 Jegyzetek Lukács György tanulmányához Nyíri Kristóf—Sziklai László Könyvekről 583 Lukács György vitája a II. Internacionálé filozófiájával Ágh Attila :M. A. Hevesi: íz isztoriifiloszofszkih dogm II. Internacionala Versek 582 Fodor Ákos: A megmenekülés Címlapunkon: Engel-Tevan István grafikája

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék