Világosság, 1949. április-június (5. évfolyam, 76-149. szám)

1949-06-29 / 148. szám

Mibe kerül egy pohár bor, vagy a bécsiszelet a Várnai párián, Jíeámjialim h a 7őiiá(háái(/ijlett r Az Arhivatal megállapította, hogy néhány vendéglős még mindig megakarj a károsítani a dolgozókat Az Országos Arhivatal — amint a Világosság megírta — állandóan el­lenőrzi a kirándulóhelyeken lévő ven­déglőket, italméréseket és cukrászdá­kat, betartják-e az előírt árakat. Most a budai, rómaiparti, leányfalusi és hűvösvölgyi vendéglátó üzemekre ke­rült a sor. Megállapították, hogy a heti munka után üdülni vágyó kirán­dulók a legtöbb helyen az előírt áron ehetnek, ihatnak. Még mindig akad­­ak azonban olyan üzemek is, ahol nagyarányú árdrágítást fedeztek jel. Pánczél Lajos leányfalusi vendéglő­jében például a megengedettnél 20—50 százalékkal többet kértek a húslevesért, tokánvért, feketekávé­ért, borért. Nem tartották a kötelező jóminőségü és olcsó áru ételeket, nem vezettek receptkönyvet, pedig az árakat ennek alapján kell kiszámítani. Drágításu­kat tetézte hamis kalkulációjuk is. A bécsiszelet elkészítéséhez pél­dául 3 deka zsírt, 18 deka húst, egy tojást, egy forint értékű lisztet, mor­zsát és sót számítottak é ennek alap­ján az árat 16.26 forintban állapítot­ták meg. A valóságban azonban a bé­csiszelet elkészítéséhez két deka zsírt, 16 deka húst és fél tojást használtak fel, így csak 9.89 forintot kérhettek volna adagjáért. A zsírban sült bur­gonyád száz százalékkal drágították. A disznófői vendéglőben ugyancsak árdrágítást fedeztek fel. Itt a bort a megengedett 8.25 helyett 10 forintért árusították. Súlyosbítja az ügyet, hogy a Disznófő a dolgozók kedvenc ki­rándulóhelye és a vendéglőbe sok ki­ránduló kisember tér be egy-egy po­hár italra vagy harapás ennivalóra. Az ellenőrök sem a tulajdonost, sem a kisegítő személyzetet nem tudták kihallgatni, mert mindketten a szó leg­szorosabb értelmében „megrészeged­tek", nyilván a saját drága boraiktól. Ez az eset is megmutatta, hogy kik azok, akik visszaéléseikkel ront­juk a becsületes kartársaik jóhírét! A tulajdonosról — Birnbaum Károly­ról ugyanis kiderült, hogy tiltott határ­­átlépésért nemrég négy hónapot ült... A rórnaiparti Szabók — az ismert jazz zenészek — csárdájában megál­lapították, hogy a vendéglőben kivá­lóan zenélnek, viszont i helytelenül kalkulálnak. A burgonyáért és a szódavízért a megengedettnél jóval magasabb ára­kat számítottak. A hűvösvölgyi Wi'pprter-vendéglöben a sörért kértek a megengedettnél magasabb árat. • Az Arhivatal ellenőrei mégsem vettek fel jegyzőkönyvet, mert megállapítot­ták, hogy nem a tulajdonost terheli a felelősség, ugyanis ö helytelen árjegy­zéket kapott. Az ellenőrök megmagya­rázták a helyes árvetést és megvizsgál­ják majd, hogy a rossz árjegyzékért kit terhel a felelősség. Az Arhivatal ellenőrei megállapítot­ták, hogy több helyen nem készítenek étlapot, ami ter­mészetesen az árdrágítást segíti elő. Ezeken a helyen a vendégek azt sem tudják, h Tv kaphatók-e a kötelező éte­lek. Ilye s más hasonló kisebb kihá­gásokat találtak Kéner Imréné leány­falusi vendéglőjében, Vladár Ferencné szentendrei cukrászdájában és Preiszt­­helyi József szentendrei italmérésében. Az idei nyáron biztosították a dolgo­zók tömeges nyaralását, s hétvégén ezrek és ezrek rándulnak a szabadba, az Arhivatal továbbra is vigyáz, ne­hogy egyesek visszaéléseikkel megká­rosíthassák a munka után felüdülni ; vágyókat. I 500 vagon nemesített vető­magot termelnek o az állami gazda­­sá ,ok o Kz ország területén működő húsz állami gazdaság nagyszabású munkát végzett mezőgazdaságunk nemesített magszükségletének biztosítására. Az állami gazdaságok ebben az évben előreláthatólag 500 vagon nemesített vetőmagot termelnek. A magvak egy­­részét a földműves’ szövetkezetek út­ján átadják a dolgozó parasztságnak, másik részét pedig saját területükön termesztik tovább. Nem kevésbé jelentős munkát végez­tek az állami gazdaságok a gépesítés terén. Mintegy százötven arató, arató­marokrakó, arató-kévekötő gépet állí­tanak munkába. Az aratógépek alkal­mazásával sok értékes munkaerő sza­badul fel és végezheti ipari növényeink termesztését és növényápolást. Az ál­lami gazdaságok termésének mintegy 70 százalékát géppel aratják le. A hordási és betakarítási munkálatokat meggyorsítja a beállított 70 vontató- és 20* tehergépkocsi. A cséplést 200 cséplőgép végzi el. M VíIúqossúl^ rejtvény versenyei Keresd e kirívó beiül IV. rejtvény: \i ötéves terv egyik legfontosabb célkitűzése. A helyes megfejtést megtalálja, ha a h irdetésekben a kirívó (az ugyanabban a szóban lévő többi betűvel nem azonos típusú) betűket megfelelő sorrendben állítja össze). A helyes megfejtés beküldendő hétfőn délig zárt borítékban „Hirdetési rejtvény­­„verseny” jeligére a Világosság Szerkesztőségé be (József-körút 5.), de bedobható a boríték a József-körút 5. szám alatt elhelyezett ládába is. A rejtvényeket minden kedden megjelenő, az eredményeket pedig minden szerdán megjelenő számunkban közöljük. A megfejtéshez mellé­kelni kell a lapban megtalálható „4-es rejtvényszelvényt”. Pályázni csak teljes névvel és címmel lehet. A verseny tíz hétig tart. Bármikor be­kapcsolódhat. Hetenként tizenöt díjat sorsolunk ki a legjobb megfejtők között. A verseny vé­gén az összesített eredmények alapján további ötven díjat és ötven vigaszdíjat kapnak a leg­eredményesebb, illetve a legszorgalmasabb pályá zók. III. rejtvény helyes megfejtése: Többtermelés. A hirdetési rejtvényverseny díjai: TONALIT NOBILIS LEMEZJÁTSZÓ. A legtökéletesebb .asztali lemezjátszó-készülék, automa­tikus kikapcsoló szerkezettel ellátva, váltóáramhoz, komoly bútordarab. Bármilyen rádiókészü­lékké) összekapcsolva, komplett zeneszekrény, PHILIP.) LEGÚJABB TIPUSU 3't9. A. „G ondűző” 3 + 1 csöves viláqvevő készülék. VASÉRT N V. ZOMÁNCOZOTT TŰZHELY. Virágos, két főzőlyukkal, vízmelegítővel, egysütös, nikkelezett öntöttvas alkatrészekkel. „CSEPEL” KÉK CSODA FÉRFIKERÉKPAR. A dolgozó ember nélkülözhetetlen közlekedési eszköze. LAMPART CSILLÁROK. 2 drb. „AGROLUX” VILLAMOS KÁVÉFŐZŐ-GÉP. 3 drb., 6 személyes KÉJ ÜVEG 250 GR MOLNÁR ÉS MOSER-KÖLNI. A dolgozó nő illatszere. HÜSZ ÜVEG KÜLÖNLEGES ÁLLAMI LIKÖR. „CMERGé” kerékparköpeny és tömlő, ..EMERGE” labdák, CSIPOGÖ GUMIJATÉK, „LATICEL" ülőpárna huzattal, „PALMA” gumisarok, „EMERGÉ” férfí-divatcipő, „EMERGÉ” strandtáska. 100 üveg kitűnő minőségű ÁLLAMI BOR. 30 ilveo 50 gr. MOLNÁR ÉS MOSER KÖLN!. BAEDER-GYÁRTMÁNYú PIPERECSOMAGOK (púder, rouge és kölni). „FORTE” GYÁRTMÁNYÚ OPTIFORT FÉNYKÉPEZŐGÉPEK. 3 drb. aQ hfl ^k30(W d&lqezé Ü Uicssás élőit vásároljon! Remek plastic (nylon) S1RANBIÁSKA ft 39.30 Kovács Viktor Szervita-tér 4. SZENRSY GYŰLI SZERVITA-TÉR 1 (Kristóf-tér sarok) SELYEM, FÉKEI ÉS NŐI SZÖVETEK A LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKBAN Nyakkendokiilönlegcsscgek IV., Kossuth Lajos-utca 6. méz és snxN IV., Bécsi-u. 1. — Telefon 184—143. Selyem, szövet, bársony különlegessé­gek legolcsóbb beszerzési forrása. CIPŐHETETEK Minta IV., Petőfi SándOr.u. 2. Telefon: 184—291. HEDY 44 Fürdőruha, kardigán, fehérnemű, hariSnya ■ VI., Teréz-körút 24/b. TjIU'(‘MUU]% TÖLTŐTOLL S 3IINŐSÉG! A HU • Tropikál- és vászonöltöny különleges­­ségek SCHNELLER szabó Teréz-körút 12. IIE i\ E S Vászon-tropikál, szövet férflruhák VII. Rákóczi-út 15 ÍZLÉS - MINŐSÉG A kirakatversenyen I. dijat, aranyérmet és serleget nyert LlvIH IV., Bécsi-u. 2. Hűvös estére gyapjú cardigan olcsó áron. S TRAN iß HUH A ZA T short — vászonöltöny ballon — átlátszókabát. Spori r 11 Stiírsui Bajcsy-Zsilinszky-út 13. ZOBEL-tól Nyári ruhák olcsón. Erzsébet­­körút 15. Feltétlenül nézze meg BRAMMER ÉS PÁLLÁ! IV, Petőfi Sándor-utca 20 választékos kirakatait. Selyem, szö­vet és mosókülönlegességek dús választékban. Női kabátok, ruhák SEiNEH és KLINGEH IV, Kossuth Lajos-utca 17 Díszoklevelet nyert. Harling fanalbolt V, Szent István-körút 19 Női fehérnemű, kötöttáruk, fürdőruhák Bronzéremmel kitüntetve. Női kabátok, ruhák, blúzok, aljak, ballon és átlátszó kabátok olcsón, nagy választékban. «iIIL H VII. Király-utca 47 Várad! €rzsébet-i(örúf 30.ezelőtt Somogyi Béla.út 25 Nyári szőve- szabókellékek lek, mosóáruk. UHdUfidaíllon, nagy választékban Ossses rádió tip usok áü, II r ¥ 3ü i rádiónál részletre is. OKA-utalványok, Budapest, VII., Erzsébetkörút 40. Telefon: 423—583. SZÖVET, SELYEM, MOSÓÁRUK dús választékban. Lukács Teréz-köiút 8 Selyem, szövet és skauimf ms&mmpt. exclusiv mintákban. LAKOS SZÉKELY FENYVES Budapest, Petőfi Sándor-u. 8. Nagy váLasztékban. Gyermekét fényképeztesse aSZABÁDBAN féngképsaulgóltit a budapesti strandia­kon és a Szigetim Eén gk épész K isi pari Term. Szövetkezete Iparmürénzeti szálán IV, Petőfi Sándor-utca 9 Nyári ruhadíszek. fülkllpszek és menyasszonyi cikkek. Díszoklevelet nyert a kirakatversenyen. Az Apponyl-térl Jakács Babakelengye' a kirakatversenyben a Klsosz aranyérmét nyerte. NŐI ruhák, blúzok és aljak nagy választékban. Olcsó árak „MAHGÓ99 KriStóf József VII. Rákóczi-út 28 A legjobb gyártmányú férfiszövetek Mii rí Ernő IV, Múzeum-kőrút 5 Tropikálok nagy választékban. Selyem, b u r e 11 divatszínekben. 140 cm széles. 41.50 Ft. Strandkar­ton és vászon különleges minták­ban 8.40-tői. Selymek. szövetek pagy választékban. László és Fekete IV, Petőfi Sándor-utca 14 GYfMESI baLlon esőkabátkészítőnél kitűnő nyári vászonöltönyök méret után Bp., VII, Erzsébet-krt 18. T..422-288 A kirakatversenyen díszoklevelet nyert. Strandruhák, fürdőruhák, strand­kendők, strandtáskák, blúzok, szok­nyák, kendők és harisnya. ESCIUSIU IV, Kossuth Lajos-utca 3 Munkára, sportra, üdülésre: inq KERTÉSZ PÁL 0Oásző timhát llllllllllllllllllllllllllllllllflilllllllllllillll Nemzeti Ruhaháziéi (JláJtdezi-úl 7. HALAS és FRANK #1-, V áci-utca 2. Strand- és fürdó'ruhák, shortok, napozók, szoknyák, blúzok. I NYÁRI ING, PIZSAMA, KÖNTÖSŰ JDONSÄGOK ELSŐRENDŰ KIVITEL MÉRSÉKELT ARAK, KADAR, V, Paniiónia utoa 17/B Telefon: 110—079 RAXET-pOg, volt t, V. Szövetet, selymet, mosóárut legjobban vásárol Horváth Tivadar új heíiiségében IV, Múzeum-körűt 11. Tel: 188—304 Strandruhák, fürdőruhák és egyéb nyári ruhák készen és Mérték szerint Ka-Ko IV Váci-utca 12 Teréz-körút 12. Szöveti 34 .Selyem VII. Erzsébet-körút 34 A kirakatverseny I. diját nyerte. i i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék