A Vízügyi Közlemények tartalomjegyzéke, 1879-2000

3. rész

29 Füzetszám Oldal VÍZERŐK 544* Küzdelem a fenék- és kásajéggel a vízerőműveknél. Fradkin B. M., Kuszkov L. Sz. Ism. : Török László 1951/2 171 545* Az Elszászi Nagy-csatorna ottmarsh­eimi víz­lépcsője. (a) Ism.: Katona István 1952/2 301 546* A vízerőhasznosítás helyzete Csehszlovákiában. Jirousek I. Ism.: Ivicsics Lajos 1953/1 169 547 Duna—Tiszaközi hajózható öntöző és víztermelő fő­csatorna. (á. kiv.) Jolánkai Gyula 1953/2 187 548* A Donzere—Mondragon vízerőmű a Rhone folyón. (á) Ism.: Kertai Ede 1954/4 603 549* A Slapy-i vízerőmű és a tervezésével kapcsolatos kismintakísérletek, (á. k.) Polák E., Cabelka J. és Spanek F. Ism.: Ivicsics Lajos 1954/4 622 550 A jugoszláviai Dráva-erőművek, (á) Duddieh H. Ism.: Tuschák Róbertné 1955/3­ 4 413 551 Folyami erőművek hatása a hajózásra, (á, kiv.) Mosonyi Emil 1956/4 451 552* Vízerőhasznosítás a Sebes-Kőrös völgyében, (á) Ism. : Bozóky-Szeszich Károly 1957/3 284 553* A Duna jochensteini vízlépcsője, (á, k.) Ism.: Merényi Miklós 1958/2 275 554* Az Ybbs-persenbengi dunai vízerőmű, (á, k.) Ism. : Merényi Miklós 1958/3 369 555* A cimljanszki vízlépcső, (á) Ism.: Csehidi Géza... . 1959/2 291 556* Az Angara-folyó vízerőmű sorozata, (á) Grossen H. Ism. : Stelczer Károly 1959/4 589 557* A kujbisevi vízerőmű, (á) Ism.: Merényi Miklós 1959/3 415 558* Mederelzárás építése a bratszki vízlépcsőnél, (á) Ahrap Sz. K., Fisman I. A., Goblib J. L. Ism.: Laczkó Ágnes 1960/2 342 559 Magyarország vízerőkészletének gazdaságos felhasz­nálása az ország energiaellátási céljára. Csenterics Sándor 1960/1 13 560 A Moldva-folyó vízlépcső rendszere (a) Ivicsics Lajos és Szigyártó Zoltán 1960/3 467 / 561 A Piavei vízrendszer. V. Nagy Imre 1960/1 147 VÍZGAZDÁLKODÁS 562* A Német Demokratikus Köztársaság ötéves tervé­nek vízgazdálkodási feladatai. (a) Ism. : Vár­halmi Ernő 1952/2 282 563* Lengyelország vízgazdálkodása. Bub­eek J. Ism.: Ivicsics Lajos 1952/2 285 564* Vízgazdálkodási tervezés kisvízgyüjtőkön. Debski K. Ism.: Csermák Béla 1953/1 170 565 Ipartelepek vízháztartásának grafikus ábrázolása. (á. kiv.) Bolberitz Károly 1953/2 394 566 Az Országos Vízügyi Főigazgatóság feladatai az új kormányprogram keretében. Rajczi Kálmán 1954/1 3 567 A Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet és 1952 — 53. évi munkája (á. kiv.) Ihrig Dénes 1954/2 111 568 A regionális vízgazdálkodási tervezés, (á. kiv.) Csermák Béla 1954/2 239 569* Csehszlovákia országos vízgazdálkodási terve. Jirou­csek J. és Rosik J. Ism.: Csehidi Géza 1954/3 351 570 Magyarország vízrendezési munkálatairól, (kiv) Pichler János 1954/4 451

Next