Zalai Hírlap, 1958. január (3. évfolyam, 1-26. szám)

1958-01-05 / 4. szám

8. Vízszintes sorok: 1. Újévi üdvözlet "ÜL Mező 13. Jó a szeme 14. Mutatószó 15. Szobrász teszi 1 6. Hatos ikerszava 19. Végnélküli melegítő­k­ül,ilyen az ősz 22. Ruhanemű 24. Látomás 25. Néző *26. Elmázolta •29. Csagárdi Sport Kör 30. Építőanyag 52. Göthös 33. Okozatot szül •24­. Semnyiség 36. Tiltó szó 38. Fém 39. Mássalhangzó kiejtve 40. ,JS po­r­tesz­köz 4. Lakat 42. Folyadék 43. Szemétdombon a Kakas is . 44. Nők párja 45. Hangtalan diák 46. Egyik nem 47. Évszak 49. Papírra vet 51. Tiltó szó 52. Kicsinyítő képzi 53. Gyümölcs . . . 55. Izmot köt össze Q^O-Ldö-q, LLf tizttítdú-l 57. Tenger — angolul 59. Korosodó 61. Tüzet szüntet 63. Idős 65. Végnélkül! rossz ló 66. Éneklő madár 06. Derű párja keverve 71. Női név 73. Majdnem tűzhányó 74. Művészi kép 76. Női név 78. Fegyver tartozéka Függőleges sorok: 1. Akarat 2. Tésztaféle 13. Iskolában jó eredmények •CM­nt a vízszintes 39. 5. Akadály 6. Ilyen lap is van­­‘Tv. Fordított névelő ■■8, Mondat része 9. Végnélküli csiga 10. Lapátok 11. Az elvek megfogalmazása 17. Elsüti a puskát 13. Vízszintes 1. folytatása 19. Sír Simor Erzsi 22. Testvérpár 23. Vissza az ég teszi ! 24. Maj­dnem itt 25. A függőleges 18. folytatása. 27. Hangtalan lék 28. Takács Sándor 31. Megszólítás 33. Állatlakás 35. Vízi állat 37. Könyvek elején található Ilyen szó 39. Becézett női név 40. Madarak királya 46. Tiltás 47. Idős 48. Ilyen tolvaj is van 50. . . .ga 52. Honvéd 53. Kis patak 54. Végnélkül! férfinév 56. Biztató 58. Eltávoz 59. Előd 60. Éberség a feladata 62. Kilátszik a . . . 64. Mássalhangzó kiejtve 67. Papírmérték 69. Régi ármérték 70. Állatiakék 72. Ázsiai ország 74. Ak 75. Múltidő jele 76. Mutatószó 77. Majdnem Anna Beküldendő a vízszintes 1.f­ü­ggő­­leges 18., 25. A megfejtéseket a szer­kesztőségünk címére írásban kell be­küldeni. Beküldési határidő 1953 ja­nuár 11. A borítékon kérjük a ,,Rejt­vény” szó feltüntetését. Legjobb meg­fejtőink között minden hónapban könyvjutalmat sorsolunk ki. .' . ■*= -'t/ ^ i7;■. AT.!% '"7t: , , .. ■ ■ •■-■ ■.*.­. -V... ''A ^MÉWU^nŰMÍMih'rr'-« ■■• - ■ -*é <’ ■ Vr *««»■-Wfea&fc’' ■ .’)WSSäi&!ä|i(858(95^ ^««sSBíisöSP^' ÉBER PÉTER NAGYKANIZSÁN — Jó napot kívánok! — Jó napot, Péterkém, úgy látszik, jót tesz magának a ■“holtidény«, szorgalmasabban il ütkezik nálunk. R­emélem, ezúttal is hozott valami plety­­­kát a tarsolyában? — Hoztam, hogyne hoztam volna, hisz Kanizsán jártam, ott pedig mindig akad valami,­­ ha hegyezi az ember a fülét — Ne sokat várakoztasson, é let vele, mit hallott!?­­ — Hát ha ennyire kiváncsi,­­ elárulom, nagy edzőválozások­­ lesznek az új esztendőben a | kanizsai sportköröknél.­­ — Éspedig? — Éspedig megválik a vas­­­­utasoktól a régi edző, holott­­ kétségtelen, hogy *felhozta« a | kék-fehéreket. Igaz, hogy most is nagy munkába fog: az újonc megyei csapat kissé kátyúba ragadt szekerét próbálja meg­emelni, lehetőleg úgy, hogy a derék élelmezésiek a bajnoki táblázat elején — ha nem a legelején — találják maguk­at az idény végeztével. — No és ki lesz az utód a vasutas csapatnál? — Hogy is szól az ismert Mikszáth-darab címe? »Min­denki lépik egyet*► — ugy-e? így van ez Kanizsán is. Az NB III­as egyesület volt mestere «lépik«­egyet ezúttal — az Ady Endre utcai pályáig, nehogy csöngetni kelljen az M­TSE- nek.... — És mi lesz a Bányásszal? — Ó, ne tessék félni! Nem kevesebb, mint három nevet hallottam felröppenni egy perc alatt. Az egyik kellemes emlé­keket ébresztett Kanizsán, hisz régi csapata volt az egyetlen az NB 11-ben, amelyet annak otthonában tudott megverni a Bányász. Úgy látszik, mégis nehezen értette meg magát a vezetőkkel, mert kizárólag tol­mácsai útján tárgyalt velük. A másik jelentkező a tisza- i­parti nagyváros nevét viseli, s­­ valaha az NB II-es időkben a vasutas csapatnál működött. A harmadik szintén régi kanizsai,­­ bár nevében — bizonyára a változatosság kedvéért — egy Vas megyei városka szerepel. Ennyi csak elég egyelőre? — Úgy látom, ezúttal futball­­körökben forgott. Eszerint biz­tosan azt is meg tudja monda­ni, erősödik-e a Bányász a ta­vaszi idényre? — Tudom­, két játékos felől szeretne hallani. Nos, az egyik már nem szabódik, szívesen játszana újra régi csapatában, de a szomszéd megyeszékhely­re tett tavalyi kiruccanása mi­att egyelőre még mindig pi­henni kénytelen. A másik, a veterán középhátvéd névro­kona leszerelt, s játékra jelent­kezett. Sajnos, ne­m Kanizsáról vonult be, így ő sem játszhat­na azonnal, — feltéve — ha meg tudnak egyezni a vezetőséggel. Az a baj egy főre, hogy a fiatal szélsővel megpróbáltak magya­rul beszélni, de ő csak németül ért. — Ennyi felelőtlen beszéd után most már igazán eltűnhet, Péter.... állandó műsorszámok: Kossuth rádió: 4.31.—8.00: Zenés műsor. — Közben: fi­tt összefoglaló. Falurádió. — It’lSO: Pilanat-felvétel. — 7.00: Hírek. Idő­­já­rásjele­ntés. — 7.45: Naptár. 8.00: Műsorismertetés. — 8.08: Technikai szünet. — 10.M­: Hírek. Lapszemle. fiitrjárásjelentés. — 12.00: Déli ha­rangszó. Utána: Hírek. Időjárásjelen­tés. —­ 18.00: Hírek, Időjárásjelentés. — 19.54: Jó éjszakát, gyerekek! — 20.00: Esti krónika. Időjárásjelentés. —­­22.00: Hírek. Időjárásjelentés. — 0.30: Hírek. — 0.40: Himnusz. Utána: Vízjelző szolgálat. Petőfi rádió: 6.00—8.00-ig: Reggeli zene. Közben: 8.35: Torna. — 18.50: Színházak és mo­zik műsora. — 7.40: Falurádió. — 8.00: Műsorzárás. — 14.00: Időjárás- és víz­állásjelentés. — 23.00: Műsorzárás. Január 6., HÉTFŐ Kossuth rádió: 8.10: Reggeli hangverseny. — 9.10: Az el­múlt hét legjobb riportműsora — 9.20: Népszerű filmekből. — 9.45:­­ Ezüstkalászos gazdatanfolyam. — 10.10: Óvodások műsora. — 10.30: Szí­vesen hallgattuk... — 12.10: Népi zene. — 13.00: Lányok, asszonyok . . . — 13.15: Heti zenés kalendárium. — 14.15: Népszerű operettek. — 15.00: A Gyermekrádió műsora. — 15.20: A magyar zene kincseiből. — 15.40: Közmnyű muzsika. — 16.10: Válaszo­lunk hallgatóinknak. — 16.25: Alexan­der Borowsky zongorázik. — 17.00: Egy tanácstag fogadónapja. — 17.15: Ötórai tea. — 18.10: Zenekari hang­verseny. — 18.45: Hiúsági őrjárat. — 19.00: Moszkvából érkezett. — 19.30: Népi zene. — 20.20: Offenbach művei­ből. — 21.15: Mi újság a tudomány és technika világában? — 21.30: Le­mezmúzeum. — 22.20: Mozart-művek — 23.00: Tánczene. — 23.40: Versek. — 6.10: Magyar nóták. Petőfi rádió. 14.20: A Gyermekrádió műsora. -- 14.40: Zenekari hangverseny. — 15.40: Kései találkozás. Regényrészlet. — 16.00: Népek zenéje. — 16.30: Külpo­litikai kalauz. — 16.40: Külföldi aján­dékfelvételeinkből. — 17.10: Történetek nagy karmesterekről. -- 18.10: Lengyel klasszikus költők. — 18.30: Verbunko­sok. — 19.05: Az Ifjúsági Rádió nyelv­tanfolyama. — 19.15: Népszerű opera­­kettősök. — 19.45: Sporthíradó. — 20: Könnyű zene. — 20.20: Dalciklusok. — 20.40: Debussy: Egy faun délután­ja. — 20.50: A barátság hullámhossz szán ... — 21.05: A Román Rádió esztrádzenekara játszik. — 21 Jík-Régi, magyar mesterségek. — 2000: Ope­­retttésíte­k. Január 7., KEDD Kossuth rádió: 8.10: Népi zene. — 9.40: Indulók és dalok. — 9.00: Számoljunk, gyerekek! — 9.10: Hangverseny gyermekeknek. — 9.40: Sándor János xilofonozik. — 10.10: Válaszoljunk hallgatóinknak. — 10.25: Balettzene. — 11.00: Nyelv nél­kül. Korolenko kisregénye folytatá­sokban.­­­ 11.20: Ajándékhagverseny. — 12.10: Könnyű melódiák. — 12.55: Költői naptár. — 13.15: Operarészle­tek. — 14.00: A Gyermekrádió műsora. — 14.20: Szórakoztató muzsika. — 15.05: Szüret után lakodalom. — 15.25: Egy falu — egy nóta. — 16.10: Ifjú­sági műsor. — 16.40: A Gyermekrádió műsora. — 41.10­: Az élet nagy kérdé­sei: tehetség­es szorgalom. — 17.15: Sporthírnek zenéjéből. — 18.10: Szív küldi szívnek ... — 18.40: A Rádió Inar­ rovata jelenti.­­—­19.00: Vidám zenés faluműsor. — 19.40: Fischer: Az Alpoktól délre — szvit. — 20.25: A Gyermekrádió rejtvénymű­sora. — 21.05: Tánczene. — 22.15: Korunk ze­néje. — 23.35: Szórakoztató zene. — 0.10: Tánczene. Petőfi rádió. 14.20: Geminiani: g-moll concerto grosso. — 14.40: Rímzene. — 15.00: Szenvedi bácsi. Rónai Ernő írása. — 15.15: Kamarazene. — 15.50: Nemzet­közi kérdések. — 16.00: Mezei csokor. — 16.40: Egy Cervantes fordító emlé­kezete. —• 17.00: Rimszkij-Korszakov: Zongoraötös. — 17.30: Rádióegyetem. ... 18.00: Egy műfaj történetéből. — 18.45: Fúvószenekaraink műsorából. — 19.05: Az Ifjúsági Rádió nyelvtan­folyama. — 19.15: Rádiójátékok zené­­jéből. — 19.45: Igazságot, embersé­get. — 20.00: Hangverseny Chopin és Schubert műveiből. — 20.38: Öt­­világ egy gyantacseppben. — 21.46: Magyar nóták. — 22.20: t­ánczene. ^ Január 8., SZERDA Kossuth rádió; 8.10: Operarészletek. — 9.00: Rádió­egyetem. — 9.30: Magyar népdalok. — 10.10: A Gyermekrádió műsora. — 10.30: Hangszerszólók. — 11.00: Halló, itt Berlini — 11.40: Magyar szerzők kórusaiból. — 12.10: Tánczene. — 13: Lányok, asszonyok... — 13.15: Köz­kedvelt operettmelódiák. — 14.00: Né­ni zene — 14.45: Orosz nyelvlecke az általános iskolásoknak. — 15.05: A Gyermekrádió műsora. — 15.30: Ko­loratur keringők. — 15.45: Válaszolunk hallgatóinknak. - 16.10: Szív küldi szívnek ... — 17.00: Belpolitikai hir­­adó. -- 17.20: Ötórai tea. — 18.10: Népszerű operarészletek. — 18.45: Ba­ráti segítséggel. — 19.00: Magyar nó­ták. — 19.30: Illemkódex. — 19.45: A Magyar Rádió gyermekkórusa énekel. — 20.20: Ray Anthony és zenekara játszik. — 23.30: Szórakoztató zene. 0.10: Verbunkosok. Petőfi rádió. 14.20: Ifjúsági műsor. — 14.­40: Ze­nekari hangverseny. — 15.45: Vidéki stúdiónk jelentkezik. — 16.00: John Gabriel Bookman: Ibsen színműve. — 17.55: Stan Kenton zenekara játszik. — 18.10: Gyermeknevelés. — 18.20: If­­júsági Rádió nyelvtanfolyama. 19.15: Zongoraművek. — 19.45: Sport­híradó. — 120.00:­­Részletek Erkel, Hu­nyadi Lászlóó'Tr' operájából. — 21.05: Holdfényszerenád. — 22.05: Madrigá­lok. — 22.25: Színházi esték. — 22.40: Népek zenéje. Január 9., CSÜTÖRTÖK Kossuth rádió. 8.10: Téli örömök. — 8.55: Édes­­ anyanyelvünk. — 9.00: A Gyermekrá­dió műsora. — 9.40: Indulók és dalok. 10.10: Rádióegyetem. — 10.50: Száz Árpád gordonkázik. — 11.10: Nyelv nélkül. Korolenko kisregénye folyta­tásokban. — 11.30: Magyar nóták. — 12.10: Vidám ritmusok. — 13.00: Rész­let Csuka Zoltán Piros pünkösd Pé­csett c. elbeszélő költeményéből. — 13.15: Operarészletek. — 14.20: Me­zőgazdasági lapszemle. — 14.30: Egy falu -- egy nóta. — 14.50: Kórusok. — 15.10: Fiatalok sakkiskolája. — 15.20: Négykezes zongoramuzsika gye­rekeiknek. — 15.35: Ifjúsági műsor. — 16.10: Mary Ford énekel. — 16.50: A Rádió Ipari rovata jelenti. — 17.10: Népi zene. — 17.40: A veréb. Elbe­szélés — 18.10: Könnyű zenei híradó. —­ 18.45: Mi lesz a földalattival? Ri­­nertműsor. — 19.00: Bizet: Carmen. Opera négy felvonásban. — 22.30: Tánczene. — 22.55: Boldizsár Iván tollrajzai. — 23.10: Zenekari hang­verseny. — 0.10: Népi muzsika. Petőfi rádió. 14.20: Tánczene. — 15.20: A külföldi sajtó hasábjairól. —­ 15.30: Vígopera­­­részletek. — 16.20: Ki él Olaszország­ban boldogan? — 17.00: Ifjúsági mű­sor. — 17.30­.­Nacionalizmus vagy ha­­zaszeretet. — 17.45: Operettrészletek.­­— 18.10: Rádióeszvetem. — 19.06: Az­fjúsági Rádió nyelvtanfolyama. — 19.15: Válaszolunk hallgatóiknak. — 19.25: Szovjet filmzene. — 19.45: Solo.­*­­híradó. — 20.00: Népszerű melódiák — 20.45: Történetek Puccini fiatalko­rából. — 21.05: Két szvit fúvósokra. — 21.30: Verbunkós muzsika. — 21- 30: Hogyan táplálkozzunk télen? -TETeT* Könnyű zene. — 22.45: Mai nyugati költők. Január 10., PÉNTEK Kossuth rádió. 8.10: Mai operettekből. — 8.50: Vész Endre versed. — 9.00: Tánczene. - 9.30: Ezüstkalászos gazdatanfolyam. — 10.10: Óvodások műsora. — 10.30: Fúvószene. — 11.00: Rádióegyeteem. — 12.10: Tánczene. — 13.00: A belterjes január 6-tól mi­­ár 12-ii gazdálkodás sn­tán. — 13.15: Balett­­részletek operákból. — 14.10: Úttörő­­híradó. — 14.33: Színes népi muzsika. — 15.15: Az Ifjúsági Rádió műsora. — 16.10: Szív küldi ... — 17.00: „Me­sél az anyakönyv ...” —­ 17.50: A téli szünidő alatt. — 18.10: Spo­t és tánc. — 18 40: Ifjú Figyelő. — 19.00: Kül­földi énekesek műsora. — 20.20: Hang­verseny. -­ 21.05: Moszkvai tudósítónk jegyzete. — 21.15: Zenekari hangver­seny. — 23.30: Könnyű zene. — 0.10: Kamarazene. Petőfi rádió. 14.20: Zenekari hangverseny. — 15.10: Könnyű melódiák. — 15.50: A művészeti szövetség kongresszusa előtt. — 16.00: Népi zene. — 16.40: Iro­dalmi műsor. — 17.10: fúvószene. — 17.20: Hangszerek parádéja. — 17.54: Hacsaturján; Álarcosbál — szvit. —­ 18.10: Verdi fiatalkori operáiból. — 19.05: Hangverseny a Rádióegyete­n hallgatóinak. —­ 19.45: A motorkerék­pár gyártásról. — 20.00: Heti hangver­senykalauz. — 20.35: A Rádiószínház bemutatója: Három pengő. Rádiódrá­ma. — 21.50: Külpolitikai kérdésekre válaszolunk. — 22.00: Tánczene. Január 11., SZOMBAT Kossuth rádió. 8.00: Reggeli hangverseny. — 9.00: Uriö’öhíradó. — 9.25: A Ctvermer rádió műsora. — 9.40: Könnyű dalok. — 10 10: Zenekari operettmuzsika. — 11: Nyelv nélkül. Kolorenko kisregénye folytatásokban. — 11.20: Garancsi Márta énekel. — 12.10: Magyar nóták. — 12.50: Mi van a könyvesboltokban? — 13.05: Népszerű opera rész­letek. — 14.05: Szív küldi ... — 14.45: Tánc­zene. — 15.26: V­ággazdasági negyed­óra. — 15.40: Kórus hangverseny. — 16.20: Zenés hétvége. — 17.00: Palo­tai Boris jegyzetei. — 18.15: Lukács István cimbalmozik. — 18.25: Közve­títés a Fővárosi Operettszínházból: Kard és szerelem. — 22.15: Sport­híradó. — 22.35: Hanglemezek. Petőfi rádió. 14.20: Az opera mindenkié. — 15.20­: Szoba növénykedvelők ötperce. — 15.25: Fúvószene. — 15.35: Sz­afónikus hangverseny. — 16.50: Válaszolunk hallgatóinknak. — 17.00: Recanatítól — a világhírig. — 17.40: Lányok. «G*»­­nyokc ... — 17.55: Könnyű zene. — 18.40: Láttuk, hallottuk ... — 19.05: Kórusaink életéből. — 19.40: Turisz­­tográf. — 20.00: Operarészletek. — 21.05: Népdalokkal a Duna mentén... — 21.50: Zenekari hangverseny. Január 12., VASÁRNAP Kossuth rádió: 8.10: Téli tájakon . . — 8.20: Néző­dalcsokor. — 8.55: Édes anyanyelvünk. -- 9.00: Zenerajongók. — 10.00: Va­sárnapi versek. — 10.10: A Gyermek­­rádió műsora. — 10.50: Tánczene. — 11.30: Magyar tájak.­ — 12.15: Já­dsebédn­éz szól a nóta. — 12.50: Hétvégi jegyzetek. — 13.00: Szív küldi ... — 13.30: Rádiólexikon. — 14.00: Hang­­lemezparádé. — 15.06: Hét­ nap a kül­­politikában. — 15.20: Az ember a vi­lágűrbe tart. — 15.50: A műsort össze­állította Tersánszky Józsi Jenő.­­— 16.45: A legkönnyebb műfaj ... — 17.10: Kincses Kalendárium. — 18.03: Tánczene. — 18.28: Gulyás Pál versei. 18.43: Zenekari hangverseny. — 20.10: Köznapi dolgokról. — 20.76: ,,A Zser­­bó-bó-ban.” Zenés riport. — 21.10: Verses, zenés összeállítás. — 21.35: Egressy Béni és Sarly Lajos dalaiból. -- 22.35: Vasárnapéjt Rádiószínház. — 23.35: Tánczene. Petőfi rádió. 8.00: Konda István Bach-mű­veket orgonál. — 8.30: Az unitárius egyház félórája. — 9.00: Könnyű da­lok. — 9.30: Máska bácsi lemezesládá­ja. — 10. I10: Szív küldi ... — 11.15: Nagy versenyművek. — 12.30: Kovács Kálmán elbeszélése. — 13.00: Művész­­lemezek. — 14.10: A Gyermekrádió műsora. — 14.50: A belterjes gazdál­kodás útján. — 15.05: Verdi: Falstaff. Vígopera három felvonásban. — 17.15: Grófé: Mississippi —- szvit. — 17.36: Múzsák a zenetörténetben. — 18.30: A kaposvári Központi Művelődési Ház zenekara játszik. — 19.00: Riportras­­sor. — 19.10: Tánczene. — 20.00: Ka­marazene. — 20.50: Az olaj és a nyug­talanság földjén. Előadás. — 21.10: Bach. Parasztkantáta. — 21.30: Zene­kari hangverseny. — 22.30: Tánczene. (A Magyar Rádió a műsorváltoazta­­tás jogát fenntartja.) ZALAI HÍRLAP 1955. január 5. a tn­iói leporrais előtt Mm Fürére őr n­y:fa!!ozata a FOB h a HM 1958. évi Istadalatte! Bár csak 1961-ban kerül sor ismét Rómában olimpiai játé­kokra, ez évben még­ komoly feladatok várnak a Nemzetkö­zi Olimpiai Bizottságra s a ma­gyar olimpiai bizottságra is. Az új esztendő ilyen irányú mun­kájáról nyilatkozott az MTI- nek Mező Ferenc dr, a NOB tagja.­­ A nemrégen lezajlott szó­fiai kongresszus után komoly­ae pergőtűzbe­ került világszerte a Nemzetközi Olimpiai Bizott­­­­ság, mivel egyik másik határo­zata ellenszenvet váltott ki. Éppen ezért 1958-ban­ a meg V baumer és a római olimpiai já­tékok közötti­­félidőben a ko­moly problémákat kell majd megoldana a NOB-nak. Meg is­­ lesz az alkalom erre májusban­­ a tokiói kongresszuson. Ennek­­­ pontos műsorát két hónap múl­­­­va kapjuk majd kézhez. Véle­­­­ményem szerint ismét napi­rendre kerül ,majd az olimpiai­­ játékok műsorccsökkentéseinek kérdése ,amely a szófiai köz­gyűlés után oly nagy vihart­­ váltott ki, továbbá a szellemi­­ olimpia új­raf­elvé­tele, s az amatőrkérdés is.­­ — Úgy gondolom, hogy a­­ m­űs­orcsökkentés az olimpiai játékok időtartama szempont­jából feltétlenül szükséges, hi­szen a kezdeti 43-mal szembeni Legutóbb pl. már 159 verseny­­számban mérték össze tudásu­kat a részt­vevők. Ami a szel­lemi olimpia új­raf­el­vételét il­leti, azt magam is szorgalma­zom — folytatta tovább Mező Ferenc dr. — mégpedig két ok­­miatt : 1. Az olimpia sikerét segíti elő, ha minél több vonat­kozásban minél jobb kapcsolat­ba kerülünk az ókori olimpiák­kal. 2. A szellemi olimpiai ver­senyek magánál a tipikus olim­piai eszménél is jobban feltün­tetik a bólhé gondolatát. — Termés­zetesen a Magyar Olimpiai Bizottság is új fela­datok előtt áll. A legfontosabb: a szabályok értelmében­­két olimpia között újjá kell ala­kuln­­ia, s erre most, 1958-ban van meg a legjobb lehetőség, amikor a magyar sport átszer­vezés alatt áll. Úgy tudom, hogy a MOB az eddiginél sok­kal nagyobb hatáskört kap majd, ami az olimpiai játékok magyar vonatkozású előkészü­leteinek szempontjából igen nagy jelentőségű. ZALAI HÍRLAP. — Az MSZMP Zala megyei Végrehajtó Bizottsága és a Megyei Tanács lapja. Szerkeszti: a szerkesztő bizottság. Felelős kiadó: Az MSZMP Zala megyei Végrehajtó Bizottsága és a Megyei Tanács. — Szerkesztőség: Zalaegerszeg (Megyeháza földszint). Telefon: 178. 850. 130. Este 6 után ügyelet a 90-es vonalon. Postafiók: 98. Kiadóhivatal: Zalaeger­­szeg (Megyeháza földszint). Telefon: 102. — Készült a Zala megyei Nyomda vállalat zalaegerszegi üzemében. Zalaegerszeg, Tompa utca 1. Telefon: 90. X G- ’ , , ' / 1

Next