Zalai Hírlap, 1958. június (3. évfolyam, 128-152. szám)

1958-06-29 / 152. szám

8. Magyar—bolgár tanácskozások E heti keresztrejtvényünk vízszintes 1, függőleges 13, valamint a vízszintes 61. és a függőleges 16. soraiban To­dor Zsivkov elvtársnak a szófiai re­pülőtéren elmondott üdvözlő beszédé­ből idézünk. Megfejtésül az idézet szö­vege küldendő be. Vízszintes: 13. Mészáros — névelővel 14. Fogadkozik 15. Erdei állatok fejdíszei 17. Vörösmarty-vers egyik bájos hős­nője 18. Keleti folyó 19. Indulatszó 20. Angol megszólítás 22. Vissza: kettős mássalhangzó 23. Kötőszó 24 . 499 római számmal 25. Ókori népet 26/a. Utolsó posta 28. Erdélyi kisközségből való 31. A lángész 34. Menyasszony 35. A Niger partján lévő városból való 38. Ilyen kalauz is van 39. Háziállat 40. Buzdító 42. Hangtalan zab 43. Figyelmeztetés 44. Mezőgazdasági eszköz 46. Szobrászok használják, névelővel 47. Fog része 48. Férfi nevek — ékezet hiba 50. Mássalhangzó kiejtve 54. Télre elrakó 57. Német filmhíradó 58. Nagy hőség 61. Betegség 63. Tengeri ragadozó 62. Tagadószó 64. Növény része — birtokos raggal 66. N. O. 67. Tetőrész — ékezet hiba 69. Enyém — olaszul 71. Megmozgat Függőleges: 1. Névelős hüvelyes 2. Testet fedi 3. Halmazállapotát változtató 4. Vissza: csarnok 5. GGG 6. Érték körül ingadozik 7. Mutatószó 8. Magyar film címének első része 9. Heves megyei község 10. Királyi szék 11. Kevert ital 12. Vissza: díszes 20. Sás része 21. Fed 24. Becézett női név 25. Kis német to­lyó 26. Becézett Antal — népiesen 27. Felvidéki festő vezetékneve 30. Nép — latinul 32. Női név 33. Vissza: ásvány 36. Német folyó 37. Alpesi tó 40. Szemtelen rovar 41. Derékkötet 43/a. Görög ruhadarab 46. Dal 48. Kevert eper 49. Mázoló 52. Becézett férfi név — névelővel 53. Vissza: növény része 54. Kibocsát magából 56. Hegedű tartozékát 59. Kambodzsa része 60. Angol egyetemi város 63. Mássalhangzó — fonetikusan 65. Nem utána 68. Ég — latinul 70. Kettős német magánhangzó 72. Hangtalan tér Megfejtéseket szerkesztőségünk cí­mére írásban kell beküldeni. A be­küldési határidő: 1958 július 5-e. A borítékon kérjük a „Rejtvény” szó feltüntetését. Legjobb megfejtőink között minden hónapban könyvjutalmat sorsolunk ki. A június 22-i számunkban közölt ke­resztrejtvény helyes megfejtése: E héten tárgyalta az országgyűlés a há­roméves népgazdasági tervet. IVEE 1 2 3 4 5 6 I I 7 6 9 16 11 12 “ Ml MIM 1 I l~ •* I UM.;16 HI 17 1________________|®f! _ ««I 18 UP * 17 * 19 p 20 I 21 2 23 * 25 * UPj 22 I HH 23 ~ ii~ ii- r- ir ■ ■ 28 1 29 I iO «Mb tab 31 32 I 33 _|_I_______■ Ml 1_______ 34 I H 35 36 37­­ 38 ”1 IT 1 _l T TT'~~ 43 43|a j j^ U ^ ^ ~ar b - I '**ip se |jpg 54 57 p 58 59 1 0« |^jl 61 T IF P|“ I “_|BI “ 67 68 H ^ 69 70 p 71 72 | 1 ■ ÁLLANDÓ MŰSOR­SZÁMOK! Kossuth-rádió: 4.25—7.59-ig: Vidáman — frissen... Zenés műsor. — Közben: 4.30: Hírek, időjárásjelentés. — 5.00: Falurádió. — 5.30: Hírek, időjárásjelentés. — 6.59: Időjelzés. — 7.00: Hírek, időjárásje­­lentés. — 7.10: Új könyvek. — 7.35: Naptár. — 7.55: Mit főzzünk? — 7.59: Időjelzés. — 8.00: Műsorismertetés, időjárás jelentés. — 10.00: Hírek, lap­szemle. Időjárás jelentés. — 11.59: Idő­jelzés. 12.00: Déli harangszó. — Utá­na: Hírek, időjárás jelentés. — 15.59: Időjárás jelentés. — 16.00: Hírek. — 16.47: Műsorismertetés. — 17.59: Idő­jelzés.— 18.00: Hírek, időjárásjelentés. 19.54: Jó éjszakát, gyerekek! — 19.59: Időjelzés. — 20.00: Esti krónika. Idő­járásjelentés. — 21.59: Időjelzés. — 22.00: Hírek, időjárásjelentés. — 24.00: Hírek, időjárásjelentés. — 0.30: Him­nusz. Utána: Vízjelző szolgálat. Petőfi-rádió: 6.00—8.00ig: Reggeli zene. — Köz­ben: 6.20: Színházak, mozik és tár­latok műsora. — 6.50: Torna. — 8.00: Műsorzárás. — 14.00: Hírek, időjárás- és vízállásjelentés. — 19.00: Hírek, időjárás jelentés. — 23.00: Műsorzárás. HÉTFŐ, június 30. Kossuth-rádió: 8.10: Reggeli hangverseny. — 9.10: Riportműsor. — 9.25: Fátyol József klarinétozik. — 10.10: Óvodások mű­sora. — 10.30: Szívesen hallgattuk . . . — 12.10: Népi zene. — 13.00: Válaszo­lunk hallgatóinknak. — 14.15: Daljá­tékok zenéjéből. — 15.00: A Gyermek­­rádió műsora. — 15.20: Iskolások fej­törője. — 15.40: Kórusaink életéből. — 16.10: Lányok, asszon­yok... — 16.25: Birkás Lilian és Rosier Endre éne­kel. — 17.00: Riportműsor. — 17.15: Tánczene. — 18.10: Vonósszerenád. — 1­8.45: Ifjúsági őrjárat. — 19.00: Tu­rán László zongorázik. — 19.10: Iro­dalmi rejtvényműsor. — 19.32: Ma­gyar nóták. — 20.30: A mama ezt nem érti. Rádiójáték. — 21.12: Operett­est. — 22.20: Szimfonikus zene. — 6.10: Népi muzsika. Petőfi-rádió. 14.20: Ifjúsági műsor. — 14.40: Ze­nekari hangverseny. — 15.40: Szóra­koztató muzsika. — 16.00: Könnyű fú­vósmuzsika. — 16.30: Riporterszemmel a világ körül. — 17.40: Népszerű sze­relmi kettősök. — 18.10: Versek. — 18.26: Népdalok. — 19.05: Az Ifjúsági Rádió nyelvtanfolyama. — 19.15: Ka­marazene. — 19.45: Sporthíradó. — 20: Részletek Offenbach daljátékából. — 20.40: Falurádió. — 21.05: Magyar népdalok. — 21.40: Gondolatok egy könyvsátor előtt. — 22.00: Tánczene. KEDD, július 1. Kossuth-rádió : 8.10: Népi zene. — 8.40: Kórusok. — 9.00: Számoljunk, gyerekek! — 9.10: A Gyermekrádió műsora. — 9.40: Hanglemezek. — 10.10: Válaszolunk hallgatóinknak. — 10.25:­ Zenekari hangverseny. — 11.00: A vörös szoba álma. Regény folytatásokban. — 11.20: Népdalcsokor. — 12.10: Könnyű zene. — 13.00: Naptár. — 13.10: Operarész­letek. — 14.00: Szórakoztató zene. — 14.45: A Gyermekrádió műsora. — 15.05: Tömegdalok. — 15.25: Napiren­den. — 15.30: Egy falu — egy nóta. — 16.10: A Gyermekrádió műsora. — 17.15: Francia népdalok. — 18.10: Szív küldi... — 18.40: A rádió ipari rovata jelenti. — 19.00: Schumann: Asszony szerelem. — 19.25: A becsület­­rend lovagja. Rádiójáték. — 19.46: Szimfonikus zene. — 20.30: Tánczene. — 21.00: Az Ifjúsági Rádió expedí­ciója. — 21.30: Zenés összeállítás. — 21.55: Csokonai Vitéz Mihály két ver­se. — 22.15: Mai szemmel... Kom­mentár. — 22.25: A Magyar Rádió énekkara énekel. — 23.00: Kamara­zene. — 23.30: Operettrész­letek. — 0.10: Magyar nóták. Petőfi-rádió. 12.20: Szerenád vonószenekarra. — 14.38: Nyári szerelem. — 14.57: Cirill. Kosztolányi Dezső novellája. — 15.15: Halmy Lujza énekel. — 15.50: Mi tör­tént a nagyvilágban. — 16.00: Opera­­részletek. — 15.45: Mai magyar köl­­tők versei. — 17.00: Könnyű zene. —­ 17.30: Rádió szabadegyetem.. — 13.00: Fúvószene. — 18.15: Kodály: Három­­szólamú kórustanulmányok. — 18.30: Operettrészletek. — 19.05: Az Ifjúsági Rádió nyelvtanfolyama. — 19.15: Néni zene. — 19.45: Orvosok a gyárban. Riportműsor. — 20.00: Emil Stern ze­nekara játszik. — 20.20: Fúvószene. — 20.40: Falurádió. — 21.05: Részletek Wagner operáiból. — 21.35: A fehér arany „lovagjai” a kék Nílus men­tén. Előadás. — 21.55: Könnyű zene. — 22.40: Ezeregy élet Elbeszélés. SZERDA, július 2. Kossuth-rádió. 8.10: Operarészletek. — 9.00: Rádió szabadegyetem. — 9.30: Népi zene. — 10.10: A Gyermekrádió műsora. — 10.30: Bodonyi Anikó zongorázik. — 11.00: Könnyű melódiák. — 12.10: tánczene. — 13.00: Lányok, asszo­nyok... — 13.15: Operettkettősök. — 13.40: Októberi köd. Regényrészlet. — 14.00: Magyar nóták. — 14.40: A Gyermekrádió műsora. — 15.00: A névtelen őrs. Úttörőjelenet. — 15.25: Tino Rossi énekel. — 15.45: Válaszo­lunk hallgatóinknak. — 16.10: Napi­renden. ... — 16.15: Szív küldi . . . — 17.00: A jövő Budapestje. — 17.20: Tánczene. — 18.10: Operarészletek. — 18.45: Egy iparág elindul. Riportmű­sor. — 19.00 : Moszkvai randevú . . . Zenés beszélgetés. — 20.25: Égi madár. Rádiójáték. Móricz Zsigmond regé­nyéből. — 21.05: Könnyű hangszer­­szólók. — 21.15: Zenekari hangver­seny. — 22.45: Operettmuzsika. — 23.15: Tánczene. — 0.10: Verbunkosok. Petőfi-rádió. 14.20: A Gyermekrádió műsora. — 14.40: Kutyabarátok öt perce. — 14.45: Zenekari hangverseny.. — 16.00: Szó­rakoztató zene. — 16.30: Versek. —­ 16.45: Népek zenéje. — 17.20: Opera­kórusok. — 17.55: Szendlay László és zenekara játszik. — 18.15: Tetik had­nagy. Regény ismertetés. — 18.50: A lipcsei gyermekkórus énekel. — 19.05: Az Ifjúsági Rádió nyelvtanfolyama. — 19.15: Emlékezés Tinódi Lantos Se­bestyénre. — 20­00: Brahms: G-dam sextett. — 20.40: Falurádió. — 21.06: Tájk­zene. — 22.05: Zenés, verses falu­műsor. — 22.45: Színházi beszámoló. CSÜTÖRTÖK, július 3. Kossuth-rádió: 8.10: Könnyű zene. — 8.55: Édes anyanyelvünk. — 9.00: A Gyermek­rádió műsora. — 9.40: Tömegdalok. — 10.10: Új hajtás. — 10.40: Mozart: B- dúr szonáta. — 11.00: A vörös szoba álma. Regény folytatásokban. — 11.20: Színes népi muzsika. — 12.10: Könnyű melódiák. — 13.00: Lévay József ver­seiből. — 13.15: Operarészletek.­­14.20: Egy falu — egy nóta. — 14.50: Az Udvardy kamarakórus énekel. — 15.10: Fiatalok szakiskolája. — 15.20: A­ Gyermekrádió műsora. — 15.35: A rádió ipari rovata jelenti. — 17.10: Népek aratódalai. — 17.30: Napiren­den... — 17.35: Orosz Júlia énekel. — 18.10: Tánczene. — 18.45: Tudományos híradó. — 19.00: Szálljon a dal. Dal­játék. — 22.15: Külpolitikai kérdé­sekre válaszolunk. — 22.30: Virágéne­kek. — 22.40: Kamarazene. — 23.40: Tánczene. Petőfi-rádió. 14.20: Tánczene. — 15.25: A külföldi sajtó hasábjairól. — 15.30: Operarész­letek. — 16.08: Az apostol. Petőfi Sándor elbeszélő költeménye. — 16.40: Az Ifjúsági Rádió műsora. — 17.10: Riportműsor. — 17.26: Szimfonikus hangverseny. — 18.10: A Gyermekrá­­dió műsora. — 18.30: Babavásár. Ope­rettrészletek. — 19.05: Az Ifjúsági Rá­dió nyelvtanfolyama. — 19.15: Vála­szolunk hallgatóinknak. — 19.25: Film­zene. — 19.45: Megsárgult lapok. — 20.00: Zenés karikatúra kiállítás. — 20.40: Falurádió. — 21.05: Tánczene. — 21.50: Mi a hibernáció? — 22.00: Orosz operaest. — 22.45: Vladislav Blazek cseh író humoreszkje. PÉNTEK, július 4. Kossuth-rádió: 8.10: Operettrészletek. — 8.50: öt közül a harmadik. Elbeszélés. — 9.05: A Noviszádi Rádió műsora. — 9.35: Könnyű zene. — 10.10: Óvodások mű­sora. — 10.30: Fúvószene. —­­ 00: Aki még ismerte Arany Jánost. Riport. 1958 június 30-tól 1956 július 6-ig — 1­.30: Jancsin Ferenc hegedül. — 12.10: Tánczene. — 13.00: Merre tar­t a magyar mezőgazdaság? 13.15: Operarészletek. — 14.15: Úttörthíradó. — 14.35: Napirenden... — 14.40: Népi zene — 15.15: A Gyermekrádió mű­sora. — 15.39: Svéd fiatalok énekel­nek — 16.10: Pablo Casals. Előadás. — 17.00: Szív küldi ... — 17.50: Amit egy munkanapló el tud mondani. — 18 10: Az Örmény Ének- és Táncegyüt­tes műsorából.­­ 18.40: Ifjú Figyelő. — 19.00: Keringők. — 19.15: Don Car­los. — 20.30: Új tánczenei felvételeink­ből. — 21.05: Moszkvai tudósítás. — 21.15: Szvjatoszláv Richter zongora­estje. — 23.30: Operarészletek. — 0.10: Kamarazene. Petőfi-rádió. 14.20: Zenekari hangverseny. — 15: Vidéki stúdiónk jelentkezik. — 15.15: Richard Tauber énekel. — 15.43: Ernst Fischer: Tarka gondolatok keringő ritmusra. — 15.50: Tíz perc a bírósá­gon. — 16.00: Tánczene. — 16.40: Tol­lal a romlás ellen. — 17.00: Brahms és Liszt kórusaiból. — 17.20: Aratás az erdőháton. — 17.50: Művészl­eme­­zek. — 19.05: Tánczene. — 19.45: Sporthi­adó. — 20.00: Heti hangver­senykalauz. — 20.40: Falurádió. — 21.05: Operettmuzsika. — 21.50: Ba­rátság hullámhosszán. — 22.00: Népi zene. — 22.30: Könnyű zene. SZOMBAT, július 5. Kossuth-rádió. 8.10: Balettzene. — 9.00: A Gyer­mekrádió műsora. — 9.40: Két Strauss­­keringő. — 10.10: Válaszolunk hall­gatóinknak. — 10.20: Gilbert és Janes­­operettjeiből. — 11.00: A vörös szoba álma. Regény folytatásokban. — 11.20: Kamarazene. — 12.10: Magyar nóták. — 12.50: Az ünnepi könyvhét könyvei. — 13.05: Népszerű nyitányok. — 13.50: Tánczene. — 14.10: A Gyermek­­­rádió műsora. — 15.10: Fiatal szovjet művészek hangversenye. — 15.30: Idő­szerű nemzetközi kérdések. — 15.45: Martiny Lajos zongorázik. — 16.10: Élőszóval — muzsikával. — 18.15: Szív küldi... — 18.57: Szimfonikus hangverseny. — 20.35: Tarka-barka. — 22.15: Tánczene. Petőfi-rádió: 14.20: Operakalauz. — 15.20: Turis­ták öt perce. — 15.25: Népi hangszer­szólók. — 15.44: Szép szerelmek. Ze­nés balladák. — 17.30: Az alkémiátóg a modern kémiáig. — 17.50: Nemes Katalin zongorázik. — 18.15: Lányok, , asszonyok ... — 18.30: Epizódok Mo­zart életéből. — 18.45: Zsoldos Imre trombitál. — 19.05: Tánczene. — 19.30: Falurádió. — 19.50: Báthory Zsigmond. Háromfelvonásos történelmi opera. — 20.40: Láttuk, hallottuk... — 22.45: Könnyű hangszerszólók. VASÁRNAP július 6. Kossuth-rádió. 8.10: Falusi életképek. — 8.20: Egy falu — egy nóta. — 8.55: Édes anya­nyelvünk. — 9.00: Új Zenei Újság. 10 00: A Gyermekrádió műsora. — 11 00: Európa hangversenytermeiből — 12.50: Hétvégi jegyzetek. — 13.00: Népi zene. — 13.30: Százados szen­zációk. — 14.00: Magyar művészek □pe­etthangverseny. — 14.43: Anyegin. Puskin költeménye, Csajkovszkij zené­je. — 15.06: Hét nap a külpolitiká­ban. — 15.20: Könnyű zene16.00: A kassza és a siker. Előadás. 16.15: Szív küldi ... — 17.10: Kincses Kalendárium. — 18.00: Tánczene. — 18.30: Az Ifjúsági Rádió műsora. — 19.10: Népszerű melódiák. — 19.50: Emberek között... — 20.20: Márta. George Sand novellája. — 22.35: Nép­dalok. — 22.00: Hanglemezbemutatók. — 0-10: Tánczene. Petőfi-rádió. 8.00: Orgona művek. — 9.00: Könnyű dalok. — 9.30: Miska bácsi lemezes­ládája. — 10.10: Szív küldi... — ti: Mezei csokor. — 11.30: Térzene. — 12.00: Könnyű zene. — 12.20: Mari. Karinthy Ferenc elbeszélése. — 12.50: Művészlemezek. — 14.10: Nótacsokor. — 14.50: Merre tart a magyar mező­­gazdaság? — 15.05: Az operaszer­kesztő postájából. — 15.50: A csapda. Rádiójáték. — 16.45: Muzsikáló Ba­ranya. — 17.45: Zenekari hangverseny. — 18.50: Kórusok. — 19.15: Város peremén . .. Riport. — 19.30: Kama­razene. — 20.20: Horváth Jenő és Nagypál Béla szerzeményeiből. — 20.50: Szórakoztató zene. — 21.12: Tánczene. — 22.10: Zenekari hangver­seny. (A Magyar Rádió a műsor­változta­tás jogát fenntartja.) RÁDI©IMIŰÍS®f3 ZALAI HÍRLAP . \ I­ ­ Portisch megnyerte­­ a balatonfüredi sakk­versenyt­ ­ Nagy sakk­siker született­­ pénteken Balatonfüreden: az­­ Asztalos Lajos emlékverseny­­ utolsó fordulójában Portisch I Lajos legyőzte a versenyen vég­f­gig vezető szovjet nemzetközi í­i nagymestert, Tolust, s ezzel i­s valamennyi ellenfelét meg­­j­­­előzve, veretlenül megnyerte a­­­­ versenyt.­­ Az MTI tudósítása röviden i­­ azt közli a nagy érdeklődéssel i­s várt mérkőzésről, hogy a világ J­­­gással játszó Tolus előnyösen i­s került ki a megnyitásból, s ' f Portisch meglehetősen kedvez­­ tzőtlen helyzetbe került. A fia-­­­­tal magyar bajnok azonban i­s kiverekedte magát hátrányos f­őhelyzetéből és a 67. lépésben­­­­feladásra késztette a kiváló 1.­­szovjet nagymestert. J1 1 I A nemzetközi versenyt így J7 I Portisch veretlenül, 9 ponttal, J­ I csaknem 82 százalékos teljesít­­y­­­ménnyel megnyerte. Mögötte Je I a második helyen Tolus­­szov­ ( * • jet) végzett 9 ponttal, a 3. és (1 | 4. helyen két magyar osztozott: 1 * Szabó nemzetközi nagymestert1 és Bilek mester egyaránt 7—7­­e 1 pontot szerzett. (1 * V• Portisch Lajos rövid pihenő ( 1 után július elején a bulgáriai )1 [ Várnába utazik, ahol a magyar 11 főiskolai sakk-válogatott tag- ti­­­jaként résztvesz a főiskolai csa­­t­­­­at világbajnokság küzdelmei-­­­­ ben. i S­SÍ! .. -a? V Sporthírek ATLÉTIKA: Lapunk sportrovatában nem­rég számoltunk be az általános iskolák megyei atlétikai baj­nokságának eredményeiről. Bi­zonyára sokaknak feltűnt, hogy a listán — leszámítva a kislab­­dadobásban bajnokságot nyert Erdős Katalin nevét — nem szerepeltek kanizsaiak. A ma­gyarázat — mint azt a nagyka­nizsai általános iskolások sportvezetőitől megtudtuk — az, hogy a megyei bajnokság időpontjával — balszerencsére — egybeesett a Budapesten megrendezett országos úttörő négytusa bajnokság, amelyen a kanizsai általános iskolások nagy sikerrel szerepeltek. A margitszigeti Úttörő Stadiom­ban, a négy számból álló ver­senysorozat (60 m futás, távol- és magasugrás, kislabdadobás) küzdelmei során a nagykanizsai lánycsapat bajnokságot nyert (Halmai Olga, Jerausek Júlia, Gumiler Éva, Kárpáti Vera, Dávid Katalin), a fiúk pedig 5. helyezést értek el, 27 induló város tanulói között. Halmay Olga ezenkívül meg­nyerte a magasugrást is. * A Budapesti Honvéd elmúlt vasárnapi válogató jellegű ifjú­sági versenyén sikeresen szere­peltek a nagykanizsai atléták. Bori Gizella (M­TK) 12,5 mp­­cel 2. lett a 80 m gátfutásban, s minden bizonnyal tagja lesz a Kolozsvárott szereplő magyar ifjúsági válogatottnak. Ugyan­csak jó eredmény Varga Mi­hály (N. Bányász) 52,2 mp-es 400 métere, amellyel esélyes le­het a válogatottságra. A két másik résztvevő közül Viola (N. Bányász) egyéni csúcsot, 11,5 mp-et futott 100 méteren, az újoncnak számító Solymosd (II. Bányász) pedig 5­5,2-t 400-on Nagykanizsai sportműsor Délelőtt 10 órakor a Vár úti Bányász-sportelepen: a járási spartakiád döntői. 10.50 órakor a Vasút-pályán: N. Kinizsi—II. Bányász II. me­gyei I. osztályú bajnoki labda­rúgó-mérkőzés. 16 órakor a Vasút-pályán: Kaposvári Textiles SE—Nagy­­kanizsai Vasutas TE NB III-as bajnoki labdarúgó-mérkőzés,— utána: 18 órakor ugyanott: Csurgói Petőfi—NTE-Építők NB III-as bajnoki labdarúgó-mérkőzés. 1958. június 29. Június 30-án indul Nagykanizsán a szakmaközi bajnokság. A Szakszervezetek Megyei Tanácsa és a Nagykanizsai Városi Testnevelési és Sporttanács négy sportágban: labdarú­gásban, asztaliteniszben, röplabdában és sakkban szakmaközi bajnokságot rendez a város üzemi, hivatali dolgozói részére. A bajnokságban igazolt játékosok nem szerepelhetnek, a szakmaközi mérkőzéseken való részvételt üzemi igazoláshoz kötötték. A labdarúgó-bajnokságot — két csoportban — június 30-án indítják meg, 15 résztvevővel. A bajnokság végén a vá­ros szakmaközi bajnokcsapata a zalaegerszegi győztessel mér­kőzik — a szakmaközi bajnokságot ugyanis a megyeszékhe­lyen is megrendezik. A másik három sportág bajnokságának szervezése ugyancsak folyamatban van, s napokon belül ezek­ben is megindulnak a küzdelmek. A tömegsport céljait szolgáló bajnokság kiírását örömmel fogadja minden sportbarát. «ALAJ MtKLAP. — Aa MSZMP Zala magyar Végrahajtó Starttá*«* Ga a M#*y*l T%n*ca lapja. Saarkesati­­a asarkasató htorttsá«. FalaUSa kiad*: Aa MSZMP Zala megyei Végrehajt* Msottaáo 6a a Magyar Tanáca. — Saerkesatóeé*: Zalaagersaa« (Magyaháaa fW6*aln«J, Talafans 178, *M. IS*. Kata­­­mtán t«yaiat a M­aa vasalón. Pontafiók: 98. Kiadóhivatal: Zala**a*. eaa* (Macyakaata tthtadutl Talafon: 19S. — KaaaUt a Zala ma«yar Nyomdav&llalat aalaa«araaa«l toamehaa, Ealaataniaa Tornya a tea I. Talaion: M. F. v.: Horváth László

Next