Zalai Hírlap, 1978. április (34. évfolyam, 77-101. szám)

1978-04-25 / 96. szám

€ — __________________— . __________________________________________ ZALAI Hf KL AP ^sport |b»i»lÉ— sport spog ■ Hd'LÜií^l Kocsis Ferenc aranyérmes a kötöttfogású birkózó Európa-bajnckságon Hírek — innen-onnan Oslóban kitűnően szerepeltek birkózóink a 25. kötöttfogású bir­kózó Európa-bajnokságon. A 74 kilósok súlycsoportjában Kocsis Ferenc aranyérmet nyert, míg Rácz Lajos (52 kg) ezüst-, Nagy József (nehézsúly), Tóth István (62 kg), Gaál Károly (68 kg) és Fankas József (100 kg) pedig bronzéremmel térhet haza. A nemzetek közötti pontver­senyben: 1. Románia 49. 2. Szov­jetunió 36, 3. Magyarország 29 ponttal. • A női kézilabda KEK döntőjét vasárnap a Körcsarnokban ját­szotta a Ferencváros és az SC Leipzig. A zöld-fehérek nagysze­rű küzdelemben 18:17 (9:10) ará- i nyú, bravúros győzelmet arattak, * így elnyerték a díszes ezüstser­leget. Az FTC-ből a kapus Ber­zsenyi és a 11 gólt dobó Csulikné j még jól játszó társai közül is ki- j emelkedett. A nagy sikerben je- | lentős részt vállalt szűnni nem akaró buzdításával a közönség is. * A férfi kézilabda BEK-ben az FC Magdeburg diadalmaskodott, miután 28:22 arányban legyőzte a Wroclavot. • Nagyszerű magyar sikernél zá­rult a Hungária Kupa nemzetközi kardvívó verseny. A döntőben hármas holtverseny után az új­­ravívásban Gedővári Imre bizo- 1 nyúlt a legjobbnak, s ezzel az ér- ! tékes trófea győztese lett. A to- ; vábbi sorrend: 2. Krovopuskov (szovjet), 3. Nilca (román), 4. Szigvak (szovjet), 5. Bazsenov (szovjet), 6. Marót. • Ljubljanában a Duna Kupa nemzetközi súlyemelő versenyen félnehézsúlyban Baczakó , (360), kisnehézsúlyban Rehus-Uzor (347,5), nehézsúlyban Szalai (370) nyert, ólomsúlyban a csehszlovák Strejcek 385 kilogrammal került az első helyre. A pontversenyt Magyarország nyerte (56), Bulgá^ ria (52) és Románia (47) előtt. Az ! összetettben Bulgária a listavezető (225) megelőzve Magyarországot (213). Több mint háromszázan vetélkedtek a zalai Express sportnapon -Ä ÄsÄ'Ä! A ÄÄÄ ír »Äffi; »Ä ÍS& eiien* • I Connors ellen. KÉZILABDA ismét győztek az fí. Olajbányász csapatai N. Olajbányász SE—Ganz- i A rutinosabb Komló megérde- Mávae 24-21 nn-lll melten nyert a 4 büntetőt kiha­g . i .ló) gyó honvédek ellen. Budapest, Kismartoni út, 150 ] Góldobók: PLanger (6), “puppi néző. Jv.: Adám és dr. Szolnoki.! (”). Érsek (2), Megyesi. (2), Alt, NB I B-s férfi mérkőzés. illetve Takács (7), Horváth (3), OLAJBÁNYÁSZ: Ifftsits - Var- Ä i11’ i?a Orbán si-zrdizíci r'c' , ­­Pálfi. A H. Katona SE-ből Czim­fa, °rban» Szollosi, Cseplo, Pro- mer, Horváth és Takács játéka kai, Lakatos. Csere: Kálóczi, Bor- dicsérhető, si. Az olajosok a befejezés előtt 50 N. Olajbányász SE—Duna­­másodperccel egyenlítettek a vé- vidéki Vendéglátók 24:13 gig vezető ganzosok ellen, s vé- (10:3) gülis bravúros győzelmet arattak. ^ Ld • qzni ncfi ni\ /cv Nagykanizsa, Gazdász pálya, 50 ,, Szőllosi (11), cséplő (5), néz6. Jv.. Szenaj Somlay. NB Ortán m (2>/ró*ai <2Í- n-es női mérkőzés. Horváth' (4). Kotier L(3) Pauló- OLAJBÁNYÁSZ: Turkolya ­vies (2), Dereczki (2), Kotier II. Feketéné, Szőllősiné, Poles, Csép­(2), Vékler (1). Jók: Szőllősi, lőné, Weisz, Hári. Csere: Gurdo-Cséplő, Kálóczi, illetve Gálcsiki, nyi, Takácsné. Edző: Fekete Zol-Horváth, Kotier I. tá.iu Komlói Bányász—Honvéd Biztosan nyertek a kanizsaiak Katona SE 18:15 (8:7) a Középmezőnybe tartozó ellen­féllel szemben. Komló, 50 néző. Jv.: Szabó, az Olajbánvász gólszerzői: "KATONA SE: László - Czim- C(Séf'«"é <9>’ mer, Debre, Szarváth, Gazsó, ^ - Poles (l), Peketéné (1). Horváth, Takács. Cséré: Botba, Jók: Csépiöné és Weisz, illetve Pálfi. Edző: Kustor József. ' Kelemen. Éj j É j É I íj 'ersenyzök, iz­­■91BÜJL sjl jüLmas vetélke-V J lebben így jel- I erezhetnénk a vasárnap Zala­­egerszegen lezajlott II. Zalai Express Sportnapot, melyet az Express Ifjúsági és Diákuta­zási Iroda megyei kirendeltsé­ge, a KISZ MB, az SZMT, az ÁIB megyei titkársága, a Z. Dózsa, a városi TSF, a HNF városi titkársága és az MHSZ közösen bonyolított le a Z. Dózsa sporttelepén, a Z. Zrínyi Gimnázium kézilabda pályá­ján. valamint a KRESZ-park­­ban. Az eredetileg benevezettnél valamivel kevesebb, 16 válla­lat, intézmény indította csapa­tát, de így is több, mint három­száz volt a résztvevők száma, akik 10 sport-, illetve verseny­ágban teljesíthették az Edzett ifjúságért tömegsportmozga­­lom követelményeit. A legeredményesebben a Z. Csányi SZKI diákjai szere­peltek, így egy évig ők őrizhe­tik az Express Kupát. Mögöt­tük a MOM végzett a 2., a KHV a 3. helyen. A tömege sségi versenyt a MOM nyerte, a Z. Csányi és a Z. Deák SZKI előtt. Az Express sportnap győzte- I (Babosdöbréte). Női (38): Rózsá. set: j Károiyné (KÖBTEX). Teke. Férfi Női kispályás labdarúgás (7 in- £!! TM TM Ä hv0?1^', Kézilabda. Női rekparos ügyességi verseny.' Nőt (8). KHV. Férfi (12): m, Lóvá- I <51 i Szekér Ildikó <Z. József A) mÍ'. váltóversenyek. Női Férfi (9): Déri Zoltán (Z. József < 1 * Z.. Zrínyi. Férfi (3): Ganz- | A.). Kismotor verseny Női ni * S!úpí?<"r"D^ov szkI: j s,“i,rs,Férti *■ f«)fÄöFa^.S,3N8f: felvételei « Március László (N. izzó). Női (10)- ! nu0Vszaoasu, csaknem 7 órán Fodor Zsuzsa (KHV). Légpuskáid- át tartott vetélkedő négy oil­­veszet. Férfi (97): Benkő János 1 lanatát örökítették meg. m " 1 LABDARÚGÓ NB II CSŐDÖT MONDOTT A KANIZSAI CSATÁRSOR Szolnoki MTE—1V. Olajbányász SE 1:0 (1:0) Holnap újabb fordulót bonyolítanak le a labdarúgó Felszabadulás Kupá­ban. Ennek során Nagykanizsán H órai kezdettel Játsszák le az N. Olajbányász SE—ZTE (21 éven aluliak) mérkőzést az olajosok sporttelepén. KOSÁRLABDA NB II Sikerek idegenben MÄV NTE—Gyógypedagógiai Tanárképző 55:53 (31:33) Budapest, Landler üt, 50 néző. Jv.: Kápolnás, Idófalvi. Női mér­kőzés. MÁV NTE: Megyeri (12), Szend­­rey (8), Horváth (4), Takács (8), Zobor (15). Csere: Gajdos (6), Kovács 11. (2). Edző: Csépes Béla. Végig változatos, szoros küz­delmet vívott a két csapat. Az utolsó pillanatban Megyeri kosa­rával harcolta ki a győzelmet a MÁV NTE. Jók: szendrey, Gajdos, Illetve Mersits, HampeL Z. Volán MTE—Csornai Medosz 82:53 (45:18) Csorna. Jv*: Kovács, Bernét. Női mérkőzés. Z. Volán MTE: Pásti (16), Pete (16), Tóth K. (16), Peténé (9), Szabóné (15). Csere: Tóth B. (6), Bolla (2), Asbolt (2), Tóth J. (—). Edző: Horváth Jenő. A Vargánét és Gábort nélkülö­ző Volán biztosan nyert idegen­ben is. Szolnok, 2500 néző. Jv.: Bodrogi. SZMTE: Szendrei — Kántor, Se­bök, Sünön, Zieibauer — Baran, Lóüí (Tabak, a 4b. perctől), Kol- Látli — Szatmári (Tassi, a 6o. perc­től), Dákay, Mens. Edző: Frietl­­manszky Zoltán. OLAJBÁNYÁSZ: Megyimorecz — Söjtör, Kovacshegyi, Sixnon, Ká­dár (Balogh, az 55, perctől) — Sa­vanyú, Simonetz, Müller — Kele­men, Buti (Kozma, az äl. perctol), László. Edző: Kerekes Imre. A KÉT, MESSZE a várako­zás alatt szereplő csapat mér­kőzése kevés nézőt vonzott. A hazaiak rögtön a kezdés után támadólag léptek fel. Ezt an­nál is inkább megtehették, mert a kanizsaiak átengedték a teret, s a 16-osuk előtt igye­keztek tömör védelmi falat ki­alakítani. Az SZMTE így je­lentős mezőnyfölényben ját­szott ,de sokat pepecselő csatá­rai csak a 25. percben tudtak helyzetet kialakítani. Ekkor Zielbauer nagy bombát eresz­tett meg, de a labda a jobb kapufa tövéről visszavágódott. Nehéz pillanatokat éltek át a zalai védők, a hosszú idő után újra a csapatba került Megyi­­morecz kapussal az élükön azonban mindig sikerült tisz­­tázniok. A 35. percben már a kanizsai háló őre is verve volt, de Szatmári lövését a segítsé­gére siető egyik társa a gólvo­nalról szögletre vágta, öt perc­cel később ismét Szatmári ke­rült gólhelyzetbe, s ezúttal már nem hibázott a ZTE volt csa­tára: 11 méterről a hálóba he­lyezett. 1:0. FORDULÁS UTÁN valami­vel kiegyenlítettebb lett a já­ték. Az Olajbányász most már több gondot fordított a táma­dások kezdeményezésére, csa­tárai azonban igen hamar el­veszítették a labdát. Kerekes edző kettős cserét hajtott vég­re, át is csoportosított, de lé­nyeges változást ezzel sem tu­dott elérni. A 70. percben szép támadás végén Dákay fejjel a jobb alsó sarkot célozta meg, sokan már gólt láttak, ám Me­­gyimorecz nagy bravúrral ki­­tomászta a labdát. Nem sok­kal később Zierbauer faképnél hagyta a védőket, a kétségbe­esetten kifutó kapus fölött I azonban az üres kapu fölé lőtt. I A 79. percben viszont könnyen ! egyenlíthettek volna a vendé- I gek: szabadrúgás után Kozma I fedezetlenül maradt, de óriási ; helyzetből. 6 méterről a léc mellé fejelte a labdát. A közepes iramú és színvonalú mérkőzés legnagyobb részében a hazai támadók és a kanizsai védők í párharcát láthatták a aczők. Az SZMTE jelentős fölényben Játszott, helyzeteket is kidolgozott, ezeket azonban egy kivételével elpuskáz­ták játékosai. A kanizsai csapat csak a védekezésben nyújtott el­fogadhatót, a támadósor tagjai nem értették meg egymást. Jók: Kántor, Sebők, Zielbauer, illetve Megyimorecz, Kovácshegyi, Söjtör, Simon. A labdarúgó NB n. további eredményei: Kossuth KFSE—MÁV DAC 2:2 (1:0), Vác-Volán SC 2:0 (0:0), Eger—Dorog 0:0, Vasas Izzó —Budafok 2:1 (0:1), Debreceni VSC—Fűzfő 0:0, BKV Előre—Salgó­tarján 0:0, Szeltszárd—BVSC 3:2 (2:1), Kazincbarcika—Békéscsabai TASK 1:0 (0:0), várpalota—Komló 0 a (o :1). NB III Örülhettek a döntetlennek a vasutasok Péti MTE—MÁV 1STE 11 (1:0) AZ NB n. ALLASA: 1. STC 30 17 8 5 53-24 42 2. V. Izzó 30 17 7 ( 45-20 41 3. K.-bareika 30 17 7 0 52-20 41 i. DVSC 30 17 5 8 38-31 39 ' 5. Eger 30 14 9 7 15-32 37 6. Dorog 30 13 8 9 30-25 34 7. Vác 30 13 7 10 35-30 33 8. Szolnok 30 11 9 10 38-28 32 9. Budafok 30 12 7 11 47-36 31 10. Volán 30 10 U 9 38-37 31 11. Komló 50 11 7 12 32-33 29 12. BTASK 30 10 9 11 30-33 29 13. BVSC 30 8 12 10 39-39 28 14. Fűzfő 30 10 8 12 42-53 28 15. N. Olajb. 30 9 7 14 35-40 25 16. KKFSE 30 5 15 10 40-51 25 17. Előre 30 6 9 15 27-43 21 18. Szekszárd 30 7 7 16 32-58 21 19. MÁV DAC 30 6 6 18 32-57 18 20. Várpalota 30 5 5 20 32-64 15 Nagykanizsa, 400 néző. Jv.: Mei­ner. PÉT: Daróczi — Stieger, Herceg, Szabó, Mészáros, Orbán, Jánó, Ba­logh, Segovits (Szili), Simon (Baumann), Kustos. Edző: Kalo­­csay Ab a dr. MÁV nTE: Szalai — Markán, Németh A., Sulyok T.f Szabó L., Szabó F. (Simon), Gergelics (Ta­kács), Kiss, Pápai, Szélig, Molnár. Edző: Németh Lajos. A 14. PERCBEN Szabó L. 25 méteres váratlan lövését bravúrral tolta szögletre a ka­pus. A vendégek vették át az irányítást, és a 18. percben nagy védelmi hibából megsze­rezték a vezetést: a kapu előtt pattogó labdát Németh A. fe­dezte a csatárok elöl, majd érthetetlenül elgurított a segí­teni érkező Szalai mellett. A hazaadás a kapufáról középre pattant és a befutó Kustos a vonalról pofozta a hálóba, 1:0. Beszorultak.a vasutasok, s eb­ben az időszakban akár több góllal is elhúzhattak volna a nagyon veszélyes támadásokat vezető pétiek. Az egyedül ka­pura húzó Segovitsot szerelték gólhelyzetben, majd Szabó F. fejese csattant saját kapujá­nak lécén. SZÜNET UTÄN a hazaiak kezdtek lendületesebben. A 48. percben a csereként beállt Ta­kács nagyszerű cselekkel ját­szotta tisztára magát és 14 mé­terről a léc alá bombázott. 1:1. Néhány perces hazai nyomás után újra a vendégek kerültek ! fölénybe. Segovits nagy hely­zetben 10 méterről Szalaiba, majd 3 perc múlva 5 lépésről az üres kapu fölé lőtt. Az utol­só negyedórában nagyobb se­bességre kapcsoltak a vasuta-A totó 16. heti eredménye 1. Eger—Dorog #-# * 2. SzekszáPd—BVSC 3-2 1 | 3. Vasas Izzó—Budafok 2-1 1 { 4. Várpalota—Komló 0-2 2 5. BKV Előre—Salgótarján 0-0 x 6. AURAS—Ganz-M. 0-1 2 7. Perbál—Dunakeszi 1-0 1 8. Bp. Spartacus—Ikarus 4-2 1 9. Pénzügyőr—Kecsk. SC 1-0 1 10. Verona—Milan l-2 2 11. Napoil—Lanerossl 1-4 2 12. Lazio—Perugia 2-0 1 13. Fiorentina—Torino 2-0 l +1 14. D.újv. Ép.—Építők SC 1-1 x * 13 plusz 1 talál atos 4 darab, elvenként 280 257 forint, 13 talá­­latos 6 darab, egyenként 145 518 forint, 12 találatos 361 darab, egyenként 2687 forint, 11 találatos 4613 darab, egyenként 210 forint, lt találatos 34 216 darab, egyen­ként 43 forint. (MTI) sok. A 77. percben Takács fu­totta le a védelmet, kicselezte a kapust is, aki a 16-oson be­lül elhúzta a lábát. A játékve­zetői sípszó azonban elma­radt ... Jó iramú, küzdelmes mérkőzést vívott a két együttes, s bár egy jogos ll-est nem ítéltek meg a vasutasoknak, a látottak alapján a végeredmény rájuk nézve hízel­gő. Jók: Mészáros, Orbán, Herceg, illetve Markán, Németh A., Szélig. Az NB III. Nyugati csoportjában még a következő eredmények szü­lettek: Pécsi VSK—H. Kiss J. SE 4:0 (1:0) „ KOMÉP—Ajkai Alumí­nium 3:i (2:0), Soproni KSE—Sió­fok 2:2 (2:1), Répcelak—Oroszlány 4:2 (3:2), Bábolna—H. Rákóczi SE 1:1 (1:1), Bauxitbányász SE— Keszthely 5:1 (1:0), Kőszeg—Sop­roni Textiles 1:0 (0:0), Bakony Ve­gyész—Sellye 1:2 (0:1), Sabaria SE —Véménd 0:0. NB m nyugati csoport: 1. Bauxitb. 30 15 10 5 56-30 40 2. Ajka 30 16 7 7 53-32 39 3. PVSK 30 16 6 8 50-22 38 4. Oroszlány 30 15 6 9 49-43 36 5. Répcelak 30 15 4 11 47-42 34 6. KOMÉP 30 11 11 8 39-36 33 7. MÁV NTE 30 10 13 7 34-38 33 8. Pét 30 12 8 10 37-32 32 9. Sabaria 30 13 6 11 37-34 32 10. Véménd 3» 11 9 10 46-38 31 11. Bakony V. 30 11 9 10 38-34 31 12. Sopr. Text. 30 13 5 12 47-50 31 13. Rákóczi 30 11 8 11 35-24 30 14. Bábolna 30 11 8 11 40-36 30 15. Sellye 30 11 7 12 30-36 29 16. Siófok 30 8 8 14 33-37 24 ,17. Kiss J. SE 30 8 5 17 30-60 21 18. Keszthely 30 6 8 16 42-69 20 19. Kőszeg 30 6 7 17 32-60 19 20. Sopr. KSE 30 4 »17 «-M 17 Két pont előnyt sserssett a Honvéd Thury SE A megyei labdarúgó-bajnokságban történt Z. Volán MTE—N. Volán- Dózsa 3:2 (1:0) Nagykanizsa, Volán-Dózsa pá­lya. 100 néző. Jv.f Horváth T. Durva mérkőzésen megérdemel­ten nyertek a vendégek. Góllövök: Hajba, Marancsics, Bálizs, Illetve Kovács F., Kovács J. Jók: Horváth, Bálizs, Hajba, Illetve Szijjártó, Kreisz. Ifjúsági: N. Olajbányász SE—Z. Volán MTE 2:1. Honvéd Bottyán SE— Honvéd Katona SE 2:0 (1:0) Lenti, 200 néző. Jv.: Sümegi. Nagy harcban nyertek a szer­vezettebben játszó hazaiak. Góllövők: Rózenberger, Sza­kály (ll-esből). Jók: Tóka, Sülé, Fehér, illetve Hozbor, Török. Letenyei Medosz—Zalalövői TK 2:0 (2:0) Letenye, 250 néző. Jv.: Babos. Mindén részében jobb volt a le­­tenyei csapat. Góllövők: Bedő, Gyenes. Jók: Vass, Gyenes, Tímár, Bedő, il­letve Bita, Hornok. Honvéd Thury SE—Becsehely 3:1 (2:0) Becsehely, 400 néző. Jv.: Ko­vács. A képzettebb honvédek biztosan nyertek. Olajmunkás SE—Zalaszent­­gróti Spartacus 0:0 Lovászi, 50 néző. Jv.: Horváth. Jó iramú mérkőzés, igazságos eredmény* Jók: Cseresznyés, Bitó, Nagy, illetve Főző, Pál. Ifjúsági: Zalaszentgr ót—Olaj­munkás 2:1. ZTE IV.—Z. Dózsa 1 Hl (§:0) Zalaegerszeg, Dózsa pálya, 100 néző. Jv.: Gáspár. A lila-fehéreknek több helyze­tük volt. Góllövő: Preisinger I. Jók: Prei­­singer II., Barna, Berta, illetve Molnár T., Orbán, Feiler, Magyar. Ifjúsági: Z. Dózsa—ZTE 1:0. Lenti TE—Pacsa 1:0 (0:0) Pacsa, 200 néző. Jv.: Varga. A ll-est is hibázó pacsaiak el­len szerencsés góllal győzött az LTE. Góllövő: Kremzner. Jók: Mol­nár F., Papp, illetve Méhes. Ifjúsági: Pacsa—Lenti 2:2. A MEGYEI BAJNOKSÁG ALLASA: 1. Thury SE 18 12 1 5 51-24 25 2. Katona SE 18 10 3 5 33-18 23 3. Zalalövő 18 10 3 5 39-28 23 4. Bottyán SE 17 9 3 5 28-16 21 5. ZVMTE 18 8 5 5 32-23 21 6. Becsehely 17 8 4 5 27-22 20 7. Z. Dózsa 17 8 3 6 19-26 19 8. Lenti TE 18 7 4 7 22-23 18 9. Letenye 17 6 3 8 27-24 15 10. N. Volán-D. 17 5 3 9 28-42 13 11. Olajmunk. 17 2 6 9 9-27 10 12. Z.szt.grót* 18 4 4 10 21-41 10 13. Pacsa 17 2 4 11 15-4S 8 ZTE IV. 19 15 2 2 5S-M 88 * Két büntetőpont levonva*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék