Zalai Hírlap, 2006. október (62. évfolyam, 231-255. szám)

2006-10-07 / 236. szám

SZOMBAT 2006.10.07. Sinkovics Eta Benedek Bálint A­zért, hogy felkeltsék a gyerekek figyel­mét a népmesék iránt, már másod­szor hirdették meg országosan a nagy mesemondó, Benedek Elek születésnapján a felolva­só napot. A zalaegerszegi Jó­zsef Attila Városi Könyvtár­ban egy királyi trónszékben váltották egymást a mesék él­ményét a hallgatósággal meg­osztó gyerekek. Köztük Ko­vács Zsolt is, az Öveges-iskola harmadikos kisdiákja. - A Szarvas és a róka című történetet olvastam fel, azért választottam, mert érdekes. Nem volt furcsa, hogy ilyen sok gyerek előtt kellett szere­pelni, az iskolában is olva­sunk mesét. Amit én mond­tam, abban vannak nehéz sza­vak, először nehezen tudtam kiolvasni például azt, hogy oktalan, de most minden rend­ben volt. Amiket a többiek ol­vastak fel, azok a mesék is tet­szettek, nem ismertem őket - mondja Zsolt. Minden olvas­mányt szeret, ami jó. Egészen fellelkesedik, amikor az ott­hon lévő állatos könyv kerül szóba, amit szinte mindennap elővesz. 365 állatról talál ben­ne ismertetőt, neki a macska­félék tetszenek a legjobban. Zsoltról megtudjuk, az ol­vasás mellett az iskolában a matekot kedveli leginkább. Az ugyancsak harmadikos Magyar Dávid az Ady-iskolá­­ból érkezett a felolvasásra, sa­ját mesekönyvével.­­ Benedek Elektől A szil­vásgombócot mondtam el, magam választottam. Nekem ez tetszik. Otthon felolvastam magamnak, az anyukámnak és a testvéremnek. Itt most pi­cit izgultam, de úgy sikerült, ahogy gondoltam. Szerintem nagyon jó, hogy van ilyen me­semondó nap, lehet, hogy ez­után még többet olvasok. Az biztos, hogy a Táltos Jankó lesz a következő, mert felkel­tette az érdeklődésemet - tud­juk meg Dávidtól, s még azt is, hogy a tantárgyak közül a magyar mellett úgyszintén a matematikát kedveli. Sokan lehetnek a mai fel­nőttek közt, akiknek a szülei annak idején rendszeresen Benedek Elek meséi közül vá­lasztottak néhányat esténként. Talán ezért határozták el, ha megtanulnak olvasni, akkor mindegyiken egyenként át­rágják magukat, noha ez bizo­nyára nem sikerült. így aztán a kanizsai Haris István Városi Könyvtár me­seolvasási napján sok újat is hallhattak. A könyvtár gyer­mek részlegén már többször tartottak felolvasást, ám most az általános iskolások Bene­dek Elek Mesés Mondavilág című kötetéből idéztek fel né­hány csodálatos történetet. Az iskolások itt is egy egymást váltva, szép kiejtéssel olvasva nyűgözték le a többieket. Többen állatvilágból, mások pedig az érdekes mondabeli figurákról, megint mások a Király nyulairól meséltek az Attila és Rozgonyi úti ovisok­nak. - Egy királylány kalandjai­ba kapcsolódtam be - mo­solygott a Rozgonyi-iskola negyedikes nebulója, Abay Nemes Anna. - A suliból csak azok mehettek, akik ötöst kaptak tavaly irodalomból. Szívesen ültem a nagy „trón­ba”, mert egyszerűen imádom a meséket. Benedek Elek mel­lett Erik Kästner két Lottiját már rengetegszer elolvastam. A picik érdeklődően figyel­tek, s a végén nagy tapsot is kaptunk. Egyébként Anna nemcsak olvasásban jeleskedik, hanem négyéves kora óta verseny­szerűen úszik, s már 119 érem lóg a szobája falán. - Az olvasásra mindig jut időm - folytatta Anna. - Rajzolni is imádok, leginkább tigriseket, nagymacskákat fir­­kantok a papírra. Régebben kaszkadőrnek készültem, bár ki tudja mi lesz, hiszen a tram­­bulinon meg tudok csinálni öt szaltót, méghozzá hátrafelé. Mesélők a trónuson A népmese napján a nagy magyar meseíró történetei elevenedtek meg Egy hete rendezték a nép­mese napját, Benedek Elek (kis képen) születésnapjá­hoz időzítve. A fenti fotó a kanizsai könyvtárban ké­szült, az alsó Egerszegen, ahol Kovács Zsolt olvas Fotó: Pezzetta, Varga Mióta létezik a térkép? Bizonyára ti is szeret­tek a világtérképen bön­gészni, mintegy felülről látni és elképzelni a ha­talmas távolságokat, s azt, hogy egyik érdekes hely milyen messze is van a másiktól, hogyan helyezkednek el a ten­gerek, óceánok, melyik út hova vezet. De vajon mióta van egyáltalán térkép, merülhet fel bennetek? Nos, az em­berek már nagyon rég­óta készítenek térképet. A legrégibb megtalált térképet több mint 4000 éve a babiloniak és az egyiptomiak rajzolták, méghozzá utazók be­számolói alapján. A rajzolatot agyagtáblába vésték. Amikor az ókori görög Ptolemaiosz elké­szítette híres világtérké­pét, Európát, Ázsiát és Afrikát még egyetlen földrésznek vélte és áb­rázolta. 1787-ben talál­ták fel a teodolitot, azt a távcsövet, amellyel szö­geket lehet mérni, s ez megkönnyíti a térkép­­készítést. Ma már a mű­holdak felvételei alap­ján a földfelszín minden részét bemutató világ­térkép készíthető. Ezek a műholdak az ember soha nem járta helyek­ről is képesek adatokat sugározni. hősége Mutyi bohóc táncol Sikeres volt a gyerekdiszkó, tervezik a folytatást M­utyi bohócot, vagyis Oláh Tamást ezután már nemcsak a szín­padon láthatják a gyerekek, de - ha van kedvük táncolni és énekelni - akár gyerekdisz­kóban is. A szerencsések már az elmúlt hét végén együtt bu­lizhattak a festett arcú, tarka ruhás, vidám figurával és jó barátjával, Mutyi bohóccal, azaz Csanaki Attilával, akiket a zalaegerszegi rendezvényre elkísértek a fiatal bohócta­­noncok is, ők szintén gondos­kodtak a jó hangulatról. - Először tartottunk efféle mulatságot. Mutyi bohócot szerencsére már sokan isme­rik, és arra gondoltam, a gye­rekek örülnének neki, ha nem­csak messziről nézhetnék a produkcióját, de időnként együtt is vigadhatnának vele. Szerencsére sikeres volt a ta­lálkozó, úgyhogy gőzerővel szervezzük a folytatást. Sze­retnénk, ha lenne rá lehetősé­günk, hogy rendszeresen tart­sunk efféle összejöveteleket a megyeszékhelyen, és persze vidékre is örömmel megyünk. Nemrégiben például Söjtörön szerepeltünk, és, mivel tet­szett az előadásunk, néhány szülő elhozta csemetéjét a gyerekdiszkóba is - magya­rázta Tamás, akitől megtud­tuk, a legifjabb korosztály jól ismeri a mai slágereket, ügye­sen vonatozik, tanul újabb és újabb dalokat.­­ Hála isten­nek sok a „rajongónk”, és most már nemcsak a legfiata­labbak, hanem szüleik köré­ben is. A kisebbek természe­tesen felnőttek kíséretében ér­keznek a fellépéseinkre, így igyekszem az idősebbeket is megnevettetni. Fonos megje­gyezni, mert sok az előítélet, nem egyszerűen arról van szó, hogy a bohóc fenékbe rúgja a társát, ennél sokkal igénye­sebb műsorokra törekszünk. Repertoárjukban szerepet kap a muzsika is. Mutyi bohóc egyelőre öt dallal szórakoztat­ja a gyerekeket, de készül a következő öt nóta is. A legifjabbak jól ismerik és szeretik is a legfrissebb slágereket Mutyi bohóc és Mutyi bohóc örömet szerez gyereknek, felnőttnek ZALAI HÍRLAP* 17 Hirdetés MIT OLVAS ■így nem lőni, ez Itt a kérdés Rá lehet-e lőni a menekülő bűnözőre? Egy civil jogvédő szervezet nemrég tiltakozott amiatt, hogy a rendőrök tüzet nyitottak egy szökni próbáló bankrablóra, míg az egyenruhások szerint jogos volt a fegyverhasználat. Az agressziókutató érzelmi szempon­tokat is emleget, az idős sztárügyvéd viszont amondó: pörköljenek csak oda minden zsiványnak. A VR cik­kéből az is kiderül, hogy mit tettek a bankok a biztonságunk növelése érdekében a móri mészárlás óta. Csala Zsuzsa csak a szépre emlékezik Csala Zsuzsa már nem siratja a Vidám Színpadot, bár még mindig harcol a többiekért, hogy akik negyven-ötven évig ott játszottak, megkapják az örö­kös tagságot. A színésznő a VR-nek szívesen mesélt a pályájáról, hogy miért rúgták ki a főiskoláról, hogy miként látja a színházak jelenlegi helyzetét, csak egyvalamire nem hajlandó: arról beszélni, hogy nemrégiben majdnem kapott egy komoly díjat. Állítólag az utolsó pillanatban húzták ki a listáról, de ő ezzel nem törődik, túltette már magát rajta. Önálló estjével járja az országot, három darabban is játszik Budaörsön, s közben igyekszik nem gondolni arra, hogy miért kell eladnia szeretett családi házát. Megdőlt az eddig hangoztatott állítás, hogy a merevedési zavarok kiváltó oka leginkább a pszichében keresendő: a problémák nyolc­van százalékban ugyanis szervi eredetűek és csak húsz százalékban tehető felelőssé a stressz és a zaklatott életvitel. A gond akkor válik kezelhetetlenné, ha az érintett szégyenteljes titokként őrzi kudarcát. Magyarországon körülbelül egymillió férfit érint , amit okozhat például magas vérnyomás, érzel cukorbetegség, magas koleszterinszint, valamint­­ probléma. A jeleket az orvosok szerint érdemes komolyan venni, mivel figyelmeztethet például egy közelgő szívinfarktus veszélyére. Keresse a vasárnap nyitva tartó árushelyeken. A Zalai Hírlap előfizetői kézbesítőjüknél is megrendelhetik! Aki a tehetségeket a sikerhez tereli A nagykanizsai Batthyány gimnázium-­­ ban húszéves hagyománya van annak a szakmai konferenciának, amelyet a Zalai I Matematikai Tehetségekért Alapítvány­­ szervez meg kétévente. Az idei összejövetel­­ ezen a héten zajlott le, s ebből az alkalom­ból beszélgettünk az intézmény tanárával, a főszervező dr. Pintér Ferenccel, a tehet­séggondozás elmúlt évtizedeiről, jelenéről s gondjairól. Szerinte egyébként a területen­­ a sikerhez három dolog kell(ene): nyitott­­ és érdeklődő gyerek, elhivatott pedagógus,­­ valamint megfelelő finanszírozás.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék