Zempléni Múzsa, 2008 (8. évfolyam, 29-32. szám)

2008-06-01 / 2. szám

Zempléni Mitzm­ a történelmi hagyományok folytatója, egyben aktualizálója 1994-es Méliusz című, majd a 2003. október 18-án bemutatott A zsoltáros és a zsoldos címet viselő, Apáczai Csere János alakját a középpontba állító vitadrámáival Tóth-Máthé Miklós.­ Ez utóbbi darabját (a Rodostóval karöltve, Mécs Károly rendezésében) a Budaörsi Játékszín állította szín­padra. Az előadás annotációja szerint „A magyar nyelv rendszerét is kidolgozta, többek között 1610-ben darabunk főhőse, Szenczi Molnár Albert, a tudós protestáns prédikátor. Életének itt megelevenedő epizódja azonban a meggyőződéssel bíró emberek toleranci­ájáról szól. Két, más - egymással ellentétes - gondolatvilági ember tiszteli és viseli el a másik érveit. A zsoldos és a prédikátor bár hitvitát folytat, a jelenlevő humánum pozitívvá változtatja kettejük párharcát. Az izzó hangulatú, tanulságos párbeszéd sok mai kérdésre is választ ad.""­ A színház mint művészet immanens mivolta, nem képes túlélni saját létrejöttének jelenét. Ezzel szemben a drámatörténeti emlékezet őriz, konzervál, felemel, és ritkán felejt. E két ambivalens folyamat konszenzusaként teremtődik meg a magyar református színház- és drámatörténeti tradíció viszonylagos egyensúlya. Jegyzetek 1 Milos V. Kratochvíl: Comenius élete, Pozsony, 1979. Schola Patakiana, 185-186. o. 2 Bárdos Jenő: Élő nyelvtanítás-történet, Budapest, 2005. 40-45. o. 3 V.ö. Szabó Magda: Kiálts, város! (1973) A színmű Csokonai Vitéz Mihály születésének 200. éves jubileuma alkalmából készült, 1973. szeptember 28-án mutatta be a debreceni Csokonai Színház, Lendvay Ferenc rendezésében. 4 Hubay Miklós: Móricz Zsigmond drámái, in: A dráma sorsa, Budapest, 1983. 399-446. o. 5 Idézi: Hubay Miklós, i. m. 445-446. o. 6 Németh László: A teológus Ady, in: Két nemzedék, Budapest, 1970. 61-66. o. 7 Németh László: Két templom közt, in: Életmű szilánkokban­­., Budapest, 1989. 463-469. o. 8 www.oszmi.hu, Színházi adattár. Bemutatótár 9 Tóth-Máthé Miklós drámái közül A fekete embert 1984. december 19-én mutatta be a debreceni Csokonai Színház, Gáli László rendezésében; a Méliuszt 1996 augusztusában a Szenczi Molnár Albert Templomszínház, Miske László rendezésében (www.oszmi.hu, Színházi adattár. Bemutatótár). A Két nap az akácosban címűt a békéscsabai Jókai Szín­ház 1977. február 25-én mutatta be, Orbán Tibor rendezésében. (V.ö. Tóth-Máthé Miklós: A fekete ember. Három dráma, Debrecen, 1989.) 10 www.szinhaz.hu/budaorsijatekszin 26

Next