Magyar Muzsikaszó, 1935 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1935-03-01 / 3. szám

MAGYAR MUZSIKASZÓ Az „Imádom asszonyom“ és a „La bella tangolita“ feltűnő hasonlatosságát állapította meg a törvényszék Érdekes ítélet a Nádor-Ábrahám perben Hírt adtunk arról a perről, amelyet Nádor József, lapunk v. főszerkesztője indított Ábrahám Pál ellen. E perben Nádor azzal vádolta Ábrahám Pált, hogy a „La bella Tangolita“ c. tangódalába, il­letve annak refrénjébe — csak a hang­nemet változtatva átvette az „Imádom asszonyom“ c. tangódalának legjellem­zőbb részét képező refrénjét, illetve ref­rénjének legjellemzőbb részét. A kir. törvényszék a Szerzői Jogi Szak­értő Bizottság véleménye alapján megál­lapította, hogy a perbeli két zenemű ref­rénjének — mely a könnyű zene hasonló jellegű termékeinek leglényegesebb része — főtémája a melódia vonalvezetésében és motívum részeinek tagolásában feltűnő hasonlatosságot mutat. Tekintettel azon­ban a melódiai, harmóniai és ritmikai eltérésekre, tényként állapította meg a kir. törvényszék, hogy Ábrahám „La bel­la Tangolita“ c. zeneműve nem elsajátí­tása, illetve utánképzése Nádor: ,,Imádom asszonyom“ c. zeneművének, hanem új, eredeti zenemű. , A kir. törvényszék mindezek alapján elutasította Nádor József felperest kerese­tével, minthogy a Szerzőjogi törvény 6. §. 10. bek. értelmében meghatározott szerzői jogbitorlás tényét nem állapította meg. Úgy tudjuk, hogy a felek kölcsönösen megnyugodtak az ítéletben s így az ügy­nek folytatása nem lesz. Akik a muzsikát tálalják Bemutatjuk a rádió egyik népszerű együttesét, akik egy-két szereplés után a közönség kedvenceinek sorába kerültek. A trió alapítója Ilosvay Gusztáv orvostan­hallgató, aki énekével és gitárkíséretével tarkítja a műsorszámokat. Ilosvay Eszter, a trió hölgytagja a Zeneakadémia első operai osztályának növendéke. Komoly ambíciói vannak, gyönyörű hangú énekes­nő. Ilosvay Ferenc a padlás és a pince énekese, hol a magas szólamot énekli, hol a mélyet. A három testvér között soha sincsen semmiféle nézeteltérés, sőt állandó har­mónia jellemzi a művészi és családi éle­tüket. A trió három irányban fejti ki működését, filmen, gramofonlemezeken és a rádióban, sőt a trió két férfitagja estéről-estére nagy sikert arat egyik ope­­rett színpadunk­on. ILOSVAY TRIÓ Népszerű és — ami bizonyára sokkal több — tehetséges muzsikus távozott el az élők sorából, Szántó Mihály, a mű­vészvilág népszerű Mónija. 1890-ben született Világoson. Zenei ta­nulmányait Bécsben végezte Rosse, Stohr, Mandicsevszky-Schalk tanároknál. 1919-1921-ig Sebestyén Géza társulatá­nál (Buda-Temesvár), 1921-1923-ig a Vár­színházban, 1923-25-ig Ungvári társulatá­nál, azután pedig egy évig Berlinben a Deutsches Künstlertheaternél működött mint első karmester, majd egy évig a Városi Színházban Budapesten. Kitűnő karmester volt és személyéhez híres primadonnák kötötték magukat. Mint zeneszerző pedig több sikeres ope­rettnek volt komponistája és egész sereg slágermuzsika fűződik nevéhez. Budán, Asszonyom, ha egy kicsit sze­ret, 16 esztendő­s barna kislány, Ez az éj­szaka tanunk, kapták, tisztelet a szesznek, Maga már nem nekem való, Ne sírj anyám, ősszel letagadjuk a tavaszt, Pénz­tárcámnak üres a belseje, Van egy kis spó­rolt pénzem, stb., stb. Több hónapos szenvedés után jött el a megváltó halál Móniért, akit kartársai szerettek és becsültek. Cselény József a magyar dal legnépszerűbb előadóművé­sze, akinek a Nemzeti Színházhoz való visszaszerződtetése érdekében nagyarányú társadalmi mozgalom indult meg. Hetényi Heidlbergi Albert 40 éves szerzői jubileumi hangversenye Eseményszámba menő hangversenyt adunk március 10-én a Zeneművészeti Fő­iskola nagytermében. A kiváló és illusztris szerző és karnagy 40 éves működésének évfordulóját ünne­peljük. Ezen a hangversenyen részt vesz a művészvilág színe-java. Hetényiről köztudomású, hogy a ma­gyar szerzői gárda legtermékenyebb tag­ja. Több mint 700 műve van. Hetényi volt a legelső kabarékarmester. A háború előtti idők egyik legnépszerűbb dalának, a „Holnapután“-nak szerzője. De min­denki ismerte a „Néha, néha visszajönnek a tavaszi álmok“ c. dalát is, bár Hetényi­­nek nem e dalok voltak főerősségei, ha­nem a kabarédalok, chansonok, melyek­nek ma is művészi mestere. Nehéz dolga van a jubilánsnak a mű­sorösszeállításánál. Mindenki, aki a 40 év alatt együtt­működött a kitűnő szer­zővel, színes­ lélekkel és művészetével részt akar venni a jubileumi hangverse­nyen. Minthogy azonban a hangverseny ideje korlátozott, mégsem veheti műsorra művészbarátainak teljes gárdáját. A hangversenyen fellépnek: Szász Ila, Verbőczy Ha, Vidor Feri, Ferenczy Károly, dr. Szebő Miklós, Sebő Miklós, Fekete Pál, Sárossy Mihály, Pár­tos Gusztáv, Antók Ferenc, a Hetényi-Buday-Sebő művésztrió, Doby Juci, Herczeg Margit, Szöllőssy Jani és Ormos Margit a Magyar Muzsika­szó felfedezettjei. Nagy Endre mond bevezetőt és Vadnai László konferál. A jegyeladás már megkezdődött és ol­vasóink 80 filléres és 1 pengős kedvezmé­nyes áron kaphatnak jó jegyeket, amíg a készlet tart. 13

Next