Zenetudományi Dolgozatok, 1988

Zenetörténet — zenei muzeológia — zeneszociológia - Körmendy Kinga: Az ún. Zalka Antiphonale töredékei

Körmendy Kinga: AZ ÚN. ZALKA ANTIPHONALE TÖREDÉ­KEI A győri Nagyszeminárium Könyvtára ún. Zalka Antiphonaléjának töredékeivel mint könyv- és levéltári borítólapokkal számos magyarországi könyvtárban és levéltár­ban találkozunk.­ A következőkben ezeket a töredékeket vesszük számba és az ebből adódó következtetéseket foglaljuk össze. A valamikor többkötetes kódexből antiphonale, graduale, sequentionale, vala­mint méreteik kicsisége miatt azonosíthatatlan töredékek a következő könyvtárakban és levéltárakban találhatók: Győr 1. Püspökvár (Egyházmegyei Könyvtár) jelzetlen Ant. Sz: F 653 2. Uo. jelzetlen Grad. Sz: F 654 3. Szemináriumi Könyvtár R.I.33. Páriz Ferenc (Pápai): Pax corporis. Lőcse, 1692. RMK I. 1432. Azonosíthatatlan töredék a kötése. Sz: F 613 4. Bencés (egykori jezsuita) Könyvtár 401. Miscellanea historica regni Bohemiae. Prá­gáé, 1679. Possessor bejegyzése: Coll. Soc. J. 1684. Azonosíthatatlan töredék a kö­tése. Sz: F 612 5. Xántus János Múzeum. Helytörténeti Gyűjtemény. XVII. századi céhkönyvek köté­se: 54.12.4. Ant. Sz:F 610 6. Uo. 54.1.4. Sequentionale Sz: F 611 7. Uo. 54.1.7. Azonosíthatatlan töredék. Sz: F 609 Pozsony (Bratislava) 8. Szárny archiv, a volt ferences rendi kolostori anyagból 973/c. jelzetű kötéstöredék Raab Buch 1674 felirattal. Sz: F 109 Németújvár (Güssing) 9. Ferences könyvtár 10/33. Nádasi (Johannes): Seraphinus Divini Amoris, sive de Imi­tatione Seraphinorum Exercitationis XXXI. Pragae, 1666. RMK III. 2360. Posses­sor bejegyzése: Fr. Antonius Ströber: Azonosíthatatlan kötéstöredék. Sz. F 567 10. Ferences könyvtár 12/22. Dasypodius, Petrus: Dictionarium Latino-Germanicum et Germanico-Latinum. Argentorati, 1596. A borítón megjegyzés: Deus meus et om­nia 1769. Azonosíthatatlan műfajú töredék. Sz. F 566 Esztergom 11. Városi Könyvtár, VIII. H. 4. Koll.1. Erasmus, Roterodamus: Catalogi duo operum... Accessit Vita Erasmi. Ant­werpiae, 1537.­­ Szendrei Janka: A magyar középkor hangjegyes forrásai. Bp. 1981. Műhelytanulmányok a magyar zenetörténethez 1. 40. A továbbiakban Sz­.Uő: Kottás kódextöredékek a magyar középkorból. Kiállítási katalógus. Bp. 1985. 26-27. Zenetudományi dolgozatok 1988 Budapest

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék