Zenetudományi Dolgozatok, 1988

Zenetörténet — zenei muzeológia — zeneszociológia - Körmendy Kinga: Az ún. Zalka Antiphonale töredékei

Koll.2. Erasmus, Roterodamus: Commentarius in nncem Quidii,ad Johannem Mo­rum Thomae filium. Basileae, 1524. Azonosíthatatlan kötéstöredék. Sz. F 457 A két kötetnek azonos possessora volt. Az egybekötéskor az új tulajdonos igyeke­zett olvashatatlanná tenni a nevet, így az olvasat bizonytalan. A már egybekötött kolligátumok Helischer József esztergomi városi tanácsos gyűjteményével 1844-ben kerültek a Városi Könyvtárba. 12. Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár és II. 240/b. Egyetemi jegyzetek kolligátu­ma. XVII. sz. Antiphonale lapba kötve. Alóla magyar nyelvű nyomtatott naptár­töredék és magyar és latin nyelvű kézirattörmelékek kerültek ki. Kassa (KoSice) 13. Archiv mesta H III/2. mac. 85. Protocolum Cessionum et Determinationum Ma­gistratum de anno 1686-1687. Ant. Sz. 648 14. Uo. H III/2. mac. 86. Protocolum Determinationum Magistralium anno 1687— 1688. Ant. Sz: F 647 Debrecen 15. Tiszántúli Ref. Egyházkerület Nagykönyvtára R 508­. Ant. Sz: F 490 Országos Széchényi Könyvtár (Budapest) Kézirattár 16. Fol. Lat. 958/XVI. A szepesi kamara (Kassa), Kapronczay György elszámolása 1599. Ant. Sz.F 88 17. Quart. Lat. 1606 Andler, J.: Memoria belli hungaro-turcici inter caesares Leopol­dum I. et Mahometem. 1663. Possessor bejegyzés: Bibl. Vindhagiana apud P. P. Dominicanorum 1663. Jankovich Miklós gyűjteményével került az OSzK-ba 1830-ban. Azonosíthatatlan kötéstöredék. Sz: F 71 18. Quart. Lat. 2193 Tractatus de Deo Trino et Uno. Disputatio. Scripta a Joanni In­key Soproniensi anno 1664. Possessor bejegyzés: Emericus Bakos Coll. Paz. Alum­ni 1688. Kötése azonosíthatatlan. Sz: F 83 19. Quart. Lat. 2792 Tractatus morales. XVIII. századi kézirat. Benne számozatlan la­pon a kerecsényi (Zala megye) plébániára vonatkozó adatok 1738-ból. A pesti fe­rences könyvtárból került az OSzK-ba. Kötése azonosíthatatlan. Sz: F 84 Töredékgyűjtemény 20. Növ. napló 1895/27. Rómer Flóris hagyatékából került az OSzK-ba. Ant. Sz. F 296 Ősnyomtatványgyűjtemény. 21. Inc. 442. Johannes Chrysostomus: Homiliae super Mattheum. Lat. trad. Georgius Trapezuntius. Köln, 1487. Sajó-Soltész, 1893. Possessor bejegyzések, áthúzva: Ex libris Michaelis Horváth 1644. Másik kéz: A R. D. Joannis Laszlo P.H. Martos (?) Sequentionale. Sz. F 233 Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára (Budapest) Kézirattár, Töredékgyűjtemény 22. T 2 a következő, Pázmány Péter műveit tartalmazó kolligátum kötet kötése volt (RM I 81 662) Koll.1. Sallai István: Jo nemes Váradnak gyenge orvoslása. Pozsony, 1630. RMK I. 595. RMNy 1485. Possessor bejegyzés: Ex libris Ladislai Talabér 1711.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék