Állami gimnázium, Zenta, 1906

hasonló irányú vígjátékokkal való összevetése. — 2. A regé­nyes eposz fejlődése Argirus — János vitéz. Különösen Czu­­czor I­otond­ja s Petőfi János vitéze összehasonlítása. — 3. Vörösmarty hazafias lírájának fejtegetése. Különösen fel kell tüntetni a kornak s a költőnek egymásra való hatását. — 4 Jósika Miklós történelmi regényei alapján a történelmi felfo­gás összevetve Katona Bánk bán jellemzésével. — 5. Petőfi politikai tartalmú költeményei. Ez alapon a kor politikai törekvései a hazában s a külföldön. — 6. Párhuzam az 10. sz. három nagy politikai s költői nemzedéke közt : Kazinczy-Vörös­marty Széchényi,­ Petőfi Kossuth, Arany-Deák közt. — 7. Jókai Kőszívű ember fiai méltatása. Különös gond fordítandó M­arad­lay­né levelér­e, melyet össze kell vetni Göthe Lehrbricf­­jével és Lorinnel Egy dollár király levelei közül azzal, mely a főnök s alkalmazott közti viszonyt tárgyazza. — 8. Jókai jelen­tősége egy tetszés szerint felvett regénye alapján. (Iskolai). — 9. A 18. és 19. sz. politikai eszméinek hatása a költői irodalomra. (Iskolai).­ ­) Az irodalmi olvasmányokból. V. osztály. 1. Tinódinak mint h­istoriás énekmondónak jellemzése. —■ 2. Herodotosnak mint történetírónak jellemzése, összeha­sonlítva a logograph­usok történetírói értékével. VI. osztály 1. A görög elégia fejlődési menete. — 2. Antigone tragikuma. VII. osztály. 1. Truikydidesnek mint történetírónak jellemzése és a pragmatikus történetírás kellékei. — 2. A „Húsvéti cikk“ politikai fontossága és méltatása. VIII. osztály. 1. Görög építészeti stílusok összehasonlító ismertetése. — 2. Sokrates jellemzése az olvasott dialógusok alapján.

Next