Állami gimnázium, Zombor, 1916

38­ 4. Kötelező magyar irodalmi olvasmányok. III. osztály, a) Isk. olvasmányok. Jókai: A szigetvári vértanuk. Marcali­ Andor: A reformáció. Varga Ottó: II. Rákóczi Ferenc felkelése. Rákosi Viktor: A sztrecsnói piros virágok. Plutarchos: Spárta és Athén. Rákosi: Budapest nevezetességei. Költemények Arany: Szondi két apródja. Esztergom megvétele. Petőfi: Nemzeti dal. Tompa : A gólyához. Berzsenyi: Fohászkodás. Vörösmarty: Szózat. b) Házi olvasmányok. Marcali—Andor: Budavár elfoglalása. Jókai: Zrínyi Ilona. Marcali— Andor: Széchenyi István. Kossuth Lajos: Deák Ferenc. IV. osztály. Arany: Toldi. Petőfi: Kutyakaparó. A Tisza. Az Alföld. A hazáról. Szüleim halálára. Temetésre szól az ének. Arany: Rachel siralma. Tompa: A madár, fiaihoz. Szabolcsba: Hortobágyon. Gyulai Pál: Szilágyi és Hajmási. Vörösmarty: Magyarország címere. Berzsenyi: Az én osztályrészem. Közelítő tél. Fohászkodás. — Mikes leveleiből. Mikszáth : A kis csizmák. Beöthy: A középkori magyar apá­cák. Bársony: A remete. Eötvös Károly: A Balaton. Gárdonyi: A bor. b) Házi olvasmányok. Jókai: Pusztai párbaj. Bársony: Nádország. Mik­száth : A kaszát vásárló paraszt. Petőfi: János vitéz. V. osztály, a) Iskolai olvasmányok: Arany és Petőfi levelezéséből. Mikes törökországi leveleiből. Xenophon : Szülök iránti szeretetről. Sa­lamon : Daliás idők. Tinódi: Prini Péternek, Majlát Istvánnak és Terek Bálintnak fogságokról. Salamon F.: Hunyady János. Gr. Széchenyi: Hitel. Kölcsey: Parainesis. Emlékbeszéd Kazinczy felett. Kossuth : A nem­zeti védelemről. Petőfi családi költeményeiből, leíró költeményei és genre­­képeiből. b) Házi olvasmányok: Jókai: Az új földesúr. Arany: Toldi estéje. Faludi három elbeszélése. Eötvös: Emlékbeszéd Körösi Csom­a Sándor felett. VI. osztály, a) Iskolai olvasmányok: Arany balladái és Ars poétikája. Petőfi szatírái. Bő lírai szemelvények a magyar lírikusokból a kézikönyv és Zlinszky: „Szemelvények a magyar nemzeti líra köré­ből“ alapján. Shakespeare: Julius Caesar. b) Házi olvasmányok: Zrínyi: A Zrinyiász. Vörösmarty: Zalán futása. A két szomszédvár. Csokonai: Dorottya. Tetszés szerinti regény Jókaitól. Arany: Buda halála. Toldi szerelme. Petőfi genreképei. Kisfaludy K.: A kérők. Moliére: A képzelt beteg. Katona: Bánk bán. Tóth E.: A falu rossza. Sophokles: Antigone. Szigligeti: Csikós. Liliomfi. VII. osztály. A tárgyalt irók kiválóbb művei, közöttük részletek a Katalin- és Margit-legendából. — Balassi költeményei. Pázmány: Az önmegismerésrül. — Gyöngyösi Murányi Vénusza. — Szemelvények a kurucvilági balladákból és énekekből. — Mikes levelei. — Kisfaludy

Next