Állami gimnázium, Zombor, 1917

17 Himnusz, b) Házi olvasmányok: Marcali—Andor: Budavár elfoglalása. Jókai: Zrínyi Ilona. Marcali—Andor: Széchenyi István. Kossuth Lajos: Deák Ferenc. IV. osztály. Arany: Toldi. Petőfi: Kutyakaparó. A Tisza. Az Alföld. A hazáról. Temetésre szól az ének. Tompa: A madár, fiaihoz. Szabolcska: Hortobágyon. Gyulai Pál: Szilágyi és Hajmási. Berzsenyi: Az én osztály­részem. Közelítő tél. Fohászkodás. — Mikes leveleiből. Mikszáth: A kis csiz­mák. Gyulai P.: A vén színész. Bársony: A remete. Jókai: A fekete táj. Eötvös Károly: A Balaton, b) Házi olvasmányok. Jókai: Pusztai párbaj. Bársony: Nádország. Mikszáth : A kaszát vásárló paraszt. Petőfi: János vitéz. V. osztály a) Iskolai olvasmányok: Arany és Petőfi levelezéséből. Mikes törökországi leveleiből. Xenophon: Szülők iránti szeretetről. Salamon: Daliás idők. Tinódi: Prini Péternek, Majlát Istvánnak és Terek Bálintnak fogságokról. Salamon F.: Hunyadi János. Gr. Széchenyi: Hitel. Kölcsey: Em­lékbeszéd Kazinczy felett. Kossuth: A nemzeti védelemről. Petőfi leíró költe­ményei, genreképeiből és dalaiból. b) Házi olvasmányok: Jókai: Az új földesúr. Arany: Toldi estéje. Faludi három elbeszélése. Eötvös: Emlékbeszéd Körösi Csom­a Sándor felett. VI osztály, a) Iskolai olvasmányok: Arany balladái és Ars poétikája. Petőfi szatírái. Bő lírai szemelvények a magyar lírikusokból a kézikönyv és Zlinszky: „Szemelvények a magyar nemzeti líra köréből“ alapján. Shakespeare: Julius Caesar. b) Házi olvasmányok: Zrínyi: A Zrinyiász. Vörösmarty: Zalán futása. A két szomszédvár. Csokonai: Dorottya. Tetszés szerinti regény Jókaitól. Arany: Buda halála. Toldi szerelme. Petőfi genreképei. Kisfafaludy K.: A kérők. Moliére: A képzelt beteg. Katona: Bánk bán. Tóth E.: A falu rossza. Sophokles: Antigone. Szigligeti: Csikós. Liliomfi. VII. osztály. A tárgyalt írók kiválóbb művei, közöttük részletek a Katalin- és Margit-legendából. — Balassi költeményei. Pázmány: Az önmegismerésről. — Gyöngyösi Murányi Vénusza. — Szemelvények a kurucvilági balladákból és énekekből. — Mikes levelei. — Kisfaludy Sándor Regéi s Himfy szerel­mei. — Csokonai Lilla dalai és ódái. — Bessenyei Filozófusa. — Gvadányi Peleskei nótáriusa. — Kármán: Fanny hagyományai. Kazinczy: Pályám em­lékezete. — Berzsenyi ódái — Kölcsey Hazafias költeményei. VIII. osztály. Kisfaludy K., Iréné: Csalódások. Katona: Bánk bán. Vörösmarty lírája: Csongor és Tünde. — Eötvös, A falu jegyzője. Magyar­­ország 1514-ben. — Kemény, Zord idő. Jósika Abafija. — Arany Buda halála. — Gyulai Vörösmarty életrajza. — Madách, Az ember tragédiája. — Szig­ligeti, A csikós, A trónkereső. — Jókai egy történeti regénye. 3. írásbeli dolgozatok a magyar nyelvből és irodalomból. IV. osztály. Nyári dél a pusztán. (Leírás az I. ének alapján.) 2. Toldi

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék