Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve, 1935

II. Társulati közlemények - Az Országos Magyar Zsidó Múzeum kongresszusi kiállításának katalogusa

382 TARTALOM. II. TÁRSULATI KÖZLEMÉNYEK. Lap Wertheimer Adolf elnöki megnyitója ................................. 325 Az IMIT zárszámadása 1934. december 31-én ............ 328 Az IMIT előirányzata az 1935. évre................................. 329 Számvizsgálóbizottsági jelentés ............................................ 330 Az IMIT felolvasó-bizottságának jelentése az 1934—35. évi működéséről...................................................................... 331 Jelentés a Magyar Zsidó Oklevéltár II. kötete részére történt okmánygyűjtésről................................................. 334 A Társulat választmánya........................................................ 335 A Társulat által a Magyar Zsidó Múzeum Egyesületbe kiküldött huszonöt tag névsora ................................... 338 Állandó bizottságok......................... 339 Alapító tagok ............................................................................... 339 Pártfogó tagok ............................................................................. 340 Pártoló tagok . ............................................................................. 341 Tájékoztatás .................................................................................. 342 Országos Magyar Zsidó Múzeum ........... 343 Igazgatósági jelentés ................................................................. 343 A Magyar Zsidó Múzeumegyesület zárszámadása 1934. december 31-én.................................. 352 A Magyar Zsidó Múzeumegyesület költségvetése az 1935. naptári évre................................................................. 353 Az Országos Magyar Zsidó Múzeum gyarapodása. . . 354 Az Országos Magyar Zsidó Múzeum kongresszusi ki­állításának katalógusa........................................................ 302

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék