Mult és Jövő, 1916 (6. évfolyam)

1916. január

TÁRGYMUTATÓ MŰVÉSZET. Abádi Imre : Judeai költők. Mikasan.............................75 Bálint Aladár : Ecclesia — Synagoga.......................462 Bródy Henrik dr.: A nagy rabbi Löw szobra . . 45 Diamant Paul: Prágai zsidó grafika.............................57 Feleky Géza dr. : Fényes Adolf..................................422 Händler Salamon : Isaac Lewy ........................................360 Kaczér Illés : Adjatok egy hegedűt.............................195 Kosztolányi Dezső : Bálint Rezső képei.......................348 Mezey Sándor dr.: Ágai Adolf........................................155 — — Katona Nándor.............................................................169 Molnár Ernő dr.: Simon Sámuel Frug.......................445 Patai Edith : Katona Nándor műtermében .... 176 — — Kóber Leó képeihez.................................................461 — — Orzeszko grófj­a és regénye ....... 143 Patai József dr. : Lakos Alfréd............................................216 — — Megnéztem Grün Lilit...............................................83 Richnovszky E. dr. : A régi és az új Prága ... 63 Secundus : Héberbetűs díszítőművészet...........................400 Siklóssy László dr. : A Kilényi-féle keramikai gyűjte­mény ........................................................................... 239 Struck Hermann : Katona Nándorról.................................287 Szabó Imre : Gimes Lajos .......................................................256 Vértes József: Fényes Adolf pályafutása .... 430 Weisz Miksa dr. : XVIII. századbeli metszetek a zsidó ünnepekről........................................................ 382 Oldal Fürst Aladár dr.: A Háborús Almanach megjelenése után..........................................................................................231 — — Hősi halál a szabadságolás napján .... 326 Gimes Lajos : Galíciában........................................................258 Goldmann Benő dr. : A tízéves V. A. C.....................481 Hajdú Miklós dr. : Új kultúrmunka.................................113 -------Új háború ...................................................................... 3 Hevesi Simon dr.­ Romlott társadalmak .... 249 --------Határozatlan álláspontok..............................................333 -------Újév 5677 ...................................................................... 375 — — A magyar zsidóság.........................................................43 — — Gondolatok az ünnepen.......................................415 — — Hadiárva-Otthon.............................................................196­9 — I. Ferencz József: ........................................................453 Hirsch Márton: Pro causa judaica.................................327 Juhász Árpád: Két orosz költő............................................359 Lebovics József: Egy kis hitvita.......................................283 Leitner Mária: Genfi levél..................................................183 Mezey Sándor dr. : A közalap akciója............................137 Mezei Mór..........................................................................74 Mezey Ferenc dr. : In memoriam dr. Simon József. 153 Molnár Ernő dr.: A Magyar Zsidó Hadi Archivum gyűlése...........................................................................................34 — — A magyar zsidóság háborús emlékkönyve 1914—1916..............................................................................156 Patai József dr.: Bialik Pesten............................................316 — — Levél egy zsidógyülölő zsidó asszonyhoz . . 364 tiszasülyi Polnay Jenő : Világosság ...... 123 Secundus : Sándor Pál .............................................................114 Schächter Miksa dr. : Ágai Adolf dr. és a zsidóság 439 Weiller Ernő dr. : Az Omike és Mensa Academica évi jelentése az 1915. hadi évről.................................275 TUDOMÁNY. Blumgrund N. dr.: Háborúról és békéről szóló midrások..........................................................................54 Flavius Josephus : A zsidó háború. (Istóczy fordítása) 299 Fischer Fülöp : A régi zsidóság humanizmusa . . 244 Fürst Aladár dr.: Háborús bibliai eposzok. ... 10 Goldberger Izidor dr.: Zsidó katonákról szóló ok­mányok a XIX. század elején ....... 273 Goldziher Ignác: Tradíció és dogma............................207 Grunwald M. dr.: Képek a zsidó történelemhez . 98 — — Képek a zsidó történelemhez.................................387 — — Lassalle..............................................................................339 Guttmann Mór: Zsidó misztikusok. M. Ch. Luzzatto 107 — — Zsidó misztikusok. A Bal-Sem...........................222 — — Zsidó misztikusok. A Raw.......................................349 Heller Bernát dr. : Singer Bernát . ............................324 Hevesi Simon dr.: Mózes a bibliában............................127 -------Jeremiás próféta..............................................................291 Kálmán Ödön dr.: Az első jász zsidó ..... 25 Kecskeméti Ármin dr. : Megvádolt vallások ... 96 Örök harc T örök béke............................................262 Lengyel Ernő dr.: Eötvös Károly ....... 165 Molnár Ernő dr.: Ac­ad Haam..................................395 Patai József dr.: Bialik ...................................................305 Vadász Ede : Im memoriam dr. Fayer László . . 446 Weisz Miksa dr.: A Magy. Tudományos Akadémia illusztrált megírlása . 86 — — Josephus Flavius és művei ....... 296 — — A prágai zsidók múltjából és jelenéből... 49 SZÉPIRODALOM. A­ VERSEK: Abádi Imre : Egy drága bajtárs temetésén .... 384 — — Találkozás egy lobogóval ....... 426 Ábrahám Ibn Ezra : Rossz csillagban. (Patai ford.). 67 Bialik: Oh fogadj szárnyaid alá. (Patai ford.) . . 304 — — Hajnalvárók. (Patai ford.)..................................304 — — Éjféli ima. (Patai ford.)........................................313 —­­— Ablakod megött. (Patai ford.) . . . . . . 313 Bródy László : Tábori levél.............................................471 Cserníchovszky : Egymásra néznek. (Patai ford.) . 461 — ( Tavasz havában) (Patai ford.)............................463 Elek Alfréd : Földi hiúság felett..................................54 Emődi Imre : Hof­er-jelentés..............................................29 Emánuel József : Barátom halálára.................................438 Fejes-Boldizsár Ferenc: Áment várok..............................19 Fodor László : A tizenkét apostol.......................................420 Frug S.: Homok és a csillagok. (Patai ford.) . . 444 — —■A könnyek serlege. (Patai ford.) ..... 444 Gárdos Andor: Goméi imádság..............................................55 Jó volna most..................................................................381 Gimes Jenő : Galiciából........................................................274 Holder József: A költő a háború után. (Patai ford.) 157 Hevesi Simon : Jeremiás siralmai......................................295 Hornyánszky Aladár: Szemelvények a Jesajásból . 377 Jehuda , Halévi: A Níluson. (Patai ford.) .... 130 — — Álom. (Patai ford.)...................................................18 — — Oh hiúságok hiúsága. (Patai ford.) .... 45 IN­ TÁRSADALOM. A hetedik esztendő előtt...................................................455 Bernstein Béla dr. : Nem gőgös, csak büszke . . . 238 Fabó Bertalan: A régi Pestről és zsidó íról 32,111,234,361,478

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék