Mult és Jövő, 1917 (7. évfolyam)

1917. január

TÁRGYMUTATÓ Oldal TUDOMÁNY. Beregi Ármin: A sáfár igaz hangjai............................ 352 Dr. Blau Lajos : Zsidó katonák az ókori birodalmak hadseregeiben ............. 33­4 — A rabbiképző iskolatörténeti világításban . . 383 Dr. Déznai Viktor: Zsidó városok............................322 Dr. Enten Manó : A nő a zsidóságban.......................174 Dr. Friedmann Sámuel: A zsidó vallás felfogása a nem-zsidókról................................. 472 Dr. Fürst Aladár: R. Wertheimer Sámson .... 429 Dr. Heller Bernát: Tompa Mihály ...... 409 — — Arany János............................ 87 Dr. Hevesi Simon: Vallás és jogegyenlőség . . . 249 — — Jób könyvéről . .................................................. 48 — — A rabbi hivatása....................................... 390 Dr. Klein Sámuel: Szentföldi Bibliográfia .... 39 — — Jegyzetek a Ruth könyvéhez írt jegyzetekhez 281 Dr. Mezey Ferenc: A Ferencz József-rabbiképző . 379 Dr. Molnár Ernő : A jiddis irodalom fejlődése 233, 269, 184 — — A zsidó kérdés Magyarországon ..... 371 Dr. Patai József: A zsidó asszimiláció............................362 Dr. Vágvölgyi Lajos: Az aradi zsidóság múltjából és jelenéből...................................... 296 Dr. Vajda Béla: A világi tudomány........................... 105 Dr. Weisz Miksa: Graetz.......................................................493 — — Jób a zsidó hagyományban.........................................64 — — Addi­ hit ...................................................................132 MŰVÉSZET. Bálint Aladár : Régi képek....................................................93 — — Jegyzetek Ruth könyvéhez ....... 216 Bettelheim Sámuel: Zsidó színházi élet New-Yorkban 425 Bokros-Birmann Dezső:.....................................120 Forbát Alfréd: Tíz ex-líbris............................................ 39 Gál Gyula: Az én bölcs Náthánom . . . . . . 312 Galambos Márton képei ..........411 Dr. Grünwald Max : A new-yorki zsidó színház tör­ténetéhez...................................................... 433 Dr. Kacziány Géza : Zsidó művészek ..... 489 Kaufmann Izidor: Levél . .................................................295 Képek a szentföldről....................................................................63 Kövess Izsó........................................................................ 79 Patai Edith: Rebeka................................. 392 Patai József: Bibliai metszetek................................. . 475 Secundus: Jób-képek ........... 63 Szász Menyhért: Szírt Oszkár........................... 256 Dr. Weisz Miksa : Középkori héber kódexillusztrációk 342 TÁRSADALOM. Abádi Imre: Torzó...................................... 136 Dr. Balthazár Dezső : Egy zsidó lap jubileuma . . 202 Dr. Bernstein Béla: Béke a háborúban és háború a békében ............................. ......... 5 Oldal Bettelheim Sámuel: A zsidó metropolisból . . . 262 Bleier Sándor: Levél a harctérről .......183 Chorin Ferenc: Nagyapám városáról ...... 310 Elesett aradi zsidó hősök .......... 325 Egy új zsidó intézetről ........... 329 Dr. Fabó Bertalan: A régi Pestről és zsidóiról 405. 447 Faragó Dezső : A hétköznapok zsidói.......................318 Dr. Fresch Ármin: Demokrácia............................................398 Dr. Frisch Ármin: A magyar zsidóság jövője . . 207 Dr. Fürst Aladár: Az igaz izraelita............................ 223 Dr. Goldberger Izidor: Pro domo........................... . 489 Dr. Guttmann Simon: Emancipáció ...... 464 Dr. Grünwald Illés: A cs. és kir. zsidó tábori lel­készet Wienben ....................................................... 476 Dr. Heller Bernat: Maurice Barrés a francia zsidókról 74 Dr. Hevesi Simon: Magyarország királynéja . . . 199 — — Új év, új feladatok............................................. . 337 --------A király ....... ...... 3 — — Tavaszi ünnep ................................................... 127 — — Hűség ...............................................................................169 —■ — Kulturális feladatok..................................................459 Dr. Kohlbach Bertalan : A király előtt ..... 30 Dr. Lemberger Samu: Tábori rabbik a fronton . . 402 Dr. Mezey Ferenc : Gomperz Róza ...... 367 Dr. Nemes Zsigmond : Az aradi zsidó ..... 314 Dr. Patai József: Statusquo-szervezet ..... 279 -------A zsidókérdés .......................................................... 326 — — A zsidó ifjúság nevelése................................. . 45 -------A zsidók útja................................... 157 Peisner Ignác: A reformáció negyedszázados jubi­­ leuma ............................................. 440 Dr. Pellák Miksa : Emlékezés Vogl Simon generálisra 239 Dr. Rosenberg Sándor: A rabbi feladatairól . . . 486 Simonyi Zoltán : A nőegyesületek új feladatai . . 407 Dr. Somogyi Gyula : Az aradi zsidóság.......................289 Dr. Strauss B.: Az új Oroszország és a zsidókérdés 195 Dr. Szabó Géza: Dr. Vázsonyi Vilmos ..... 279 — — Remény ...........................................................................35 --------A rabbiképző reformjáról..............................................487 Dr. Szegő Arnold : Az országos ízr. tanítóképző . 150 Dr. Weiler Ernő : Az OMIKE harmadik háborús éve 273 Dr. Teller Kálmán: Az aradi újságírás. .... 319 Dr. Tomaschof Bertalan: Nyílt levél dr. Hevesi Simon főrabbi úrhoz .............................................................419 SZÉPIRODALOM, A­ VERSEK : Ács Mór: Az elnémult hárfa........................................357 Balla Ignác: Este ............ 406 Bérczes Mariska: Egyszerű szavak varázsa . . . 119 Ring János : Újévre. (Molnár Ernő ford.) ...­­ 344 Bródy László : És jön majd ........ 389 Chorin Áron: Éji látomás. (Patai József ford.) . . 311 — — Sírkövemre ............ 291 Cserníchovsky : Mégis róla zengek. (Patai József ford.) 71 III

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék