Accesarea documentelor necesită abonament

Conectare Înregistrare

Acta Linguistica 1951-1996

...

Az Acta Linguistica Hungarica – An International Journal of Linguistics folyóirat angol, francia, német és orosz nyelven közöl értekezéseket a finnugor, szláv, germán, román és keleti nyelvészet, valamint az általános nyelvtudomány köréből, különös tekintettel a magyar és más finnugor nyelvekkel kapcsolatos elméleti kérdésekre. Az adatközlő tanulmányok elméleti általánosításokat tartalmaznak. A folyóirat nem szorítkozik a nyelvtudomány hagyományos területeire, olyan tudományágaknak is helyet ad, mint a szociolingvisztika, pszicholingvisztika, neurolingvisztika, diskurzuselemzés, nyelvfilozófia, nyelvtipológia és formális szemantika.

Cuprins 18.661 pagini