Accesarea documentelor necesită abonament

Conectare Înregistrare

Az Aero 1913-1923

...

A Magyar Aero Szövetség hivatalos lapjának első száma 1913. május 10-én jelent meg. „A léghajózással és géprepüléssel, valamint a motorsportok minden ágával foglalkozó folyóirat” havonta kétszer - a szövetség tagjainak a tagdíjuk fejében ingyenesen - került az olvasók asztalára. Zichy Béla Rezső gróf, a Magyar Aero-Szövetség elnöke ezekkel a szavakkal buzdítja az olvasókat az első szám címlapján: „A midőn a Magyar Aero-Szövetség önálló hivatalos lapjának az Aero-nak emez első számát megjelentetjük, tiszta szivemből kivánom, hogy ennek buzdító soraitól hazai közönségünknek aviatikánk iránt tanúsított apáthiája és tétlensége is, — a jordanvölgyi város [a bibliai Jerikó] falaihoz hasonlóan — ömöljék össze, szűnjön meg. Hazánk minden fia erkölcsi kötelességének tartsa, az emberi elme korszakalkotó találmányát — a repülést felkarolni és teljes erejéből támogatni, hacsak renegátként azt nem kivánja, hogy a külföld bennünket ezen a téren is túlszárnyaljon s hazánk levegő-egén idegen gépek szántsanak barázdákat.”

Az egyesületi hírek mellett a repülés (léghajós és repülőgépes), az automobilizmus és a motoros hajózás hőskorának valamennyi aspektusával foglalkozott: tudományos, műszaki, technikai érdekességekkel, túrákkal, kirándulásokkal, bemutatókkal, kiállításokkal, versenyekkel egyaránt.

Cuprins 1.997 pagini